Certificirani seminar

Šola računovodenja v javnem sektorju

Majda Gominšek

16.11. – 18.11.2022, Ljubljana16.11. – 18.11.2022, ONLINE21.12. – 22.12.2022, Ljubljana21.12. – 22.12.2022, ONLINE

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju

Breda Koren, Vanja Belec Šmon

16.11. – 9.12.2022, ONLINE

On-Line konferenca

7. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Evgenija Javornik, Breda Koren, mag. Sabina Lamut, mag. Aleksandra Heinzer, mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon., mag. Stanislav Lotrič

Konferenca

9. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Polona Gostan, Majda Gominšek, mag. Aleksandra Heinzer, Breda Koren

20.10.2022, ONLINE

On-Line konferenca

On-line konferenca: 7. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

Breda Koren, Evgenija Javornik, dr. Borut Štrukelj

Seminarji

Letno poročilo za leto 2022 v javnem sektorju vezano na aktualno zakonodajo

Majda Gominšek

1.12.2022, ONLINE1.12.2022, Ljubljana20.12.2022, Ljubljana20.12.2022, ONLINE

On-Line konferenca

UČINKOVITA ŠOLA - Novi izzivi v spremenjenih okoliščinah

Breda Koren, Simona Perčič, Evgenija Javornik, mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon., Miriam Ravnikar Šurk

Certificirani seminar

DDV šola za začetnike

mag. Aleksandra Heinzer

10.11. – 15.11.2022, ONLINE10.11. – 15.11.2022, Ljubljana14.12. – 16.12.2022, Ljubljana14.12. – 16.12.2022, ONLINE

Certificirani seminar

Šola zahtevnejših DDV primerov

mag. Aleksandra Heinzer

10.10. – 14.10.2022, ONLINE10.10. – 14.10.2022, Ljubljana7.12. – 13.12.2022, Ljubljana7.12. – 13.12.2022, ONLINE

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

mag. Aleksandra Heinzer, Maja Dolinar Dubokovič, Mag. Suzana Tokič

17.11. – 12.12.2022, Ljubljana

Seminarji

Spremembe in prilagoditve pogodbene cene med izvajanjem gradnje ter obravnava zahtevkov

Petja Plauštajner, Miriam Ravnikar Šurk

16.11.2022, ONLINE16.11.2022, Ljubljana

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb

Ida Kavčič, Mag. Sabina Lamut

15.11. – 6.12.2022, Ljubljana