Seminarji

DDV v javnem sektorju

mag. Aleksandra Heinzer

20.5.2024, ONLINE20.5.2024, Ljubljana8.7.2024, ONLINE8.7.2024, Ljubljana

Certificirani seminar

Šola računovodenja v javnem sektorju

Majda Gominšek

22.5. – 24.5.2024, Ljubljana22.5. – 24.5.2024, ONLINE22.8. – 23.8.2024, Ljubljana22.8. – 23.8.2024, ONLINE

On-Line konferenca

7. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Evgenija Javornik, Breda Koren, mag. Sabina Lamut, mag. Aleksandra Heinzer, mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon., mag. Stanislav Lotrič

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Majda Gominšek, Breda Koren, mag. Aleksandra Heinzer

19.11. – 10.12.2024, ONLINE

On-Line konferenca

On-line konferenca: 7. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

Breda Koren, Evgenija Javornik, dr. Borut Štrukelj

Seminarji

Letno poročilo za leto 2023 v javnem sektorju vezano na aktualno zakonodajo

Majda Gominšek

2.12.2024, Ljubljana2.12.2024, ONLINE18.12.2024, ONLINE18.12.2024, Ljubljana

Seminarji

Obračunavanje plač in drugih prejemkov v javnem sektorju po 1. 1. 2024

Majda Gominšek

28.5.2024, ONLINE28.5.2024, Ljubljana23.9.2024, ONLINE23.9.2024, Ljubljana

On-Line konferenca

UČINKOVITA ŠOLA - Novi izzivi v spremenjenih okoliščinah

Breda Koren, Simona Perčič, Evgenija Javornik, mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon., Miriam Seliškar

Seminarji

Zaščita žvižgačev: Zakon o zaščiti prijaviteljev

Tanja Bohl, Boštjan Trstenjak

18.6.2024, ONLINE18.6.2024, Ljubljana

Certificirani seminar

DDV šola za začetnike

mag. Aleksandra Heinzer

13.6. – 18.6.2024, ONLINE13.6. – 18.6.2024, Ljubljana20.8. – 22.8.2024, Ljubljana20.8. – 22.8.2024, ONLINE

Seminarji

Načrtovanje, izdelava ter analiziranje denarnega toka

dr. Lidija Robnik

11.6.2024, Ljubljana11.6.2024, ONLINE30.8.2024, Ljubljana30.8.2024, ONLINE

Seminarji

Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja

dr. Lidija Robnik

18.6.2024, ONLINE18.6.2024, Ljubljana18.9.2024, ONLINE18.9.2024, Ljubljana

Certificirani seminar

Šola zahtevnejših DDV primerov

mag. Aleksandra Heinzer

10.7. – 12.7.2024, Ljubljana10.7. – 12.7.2024, ONLINE22.10. – 24.10.2024, ONLINE22.10. – 24.10.2024, Ljubljana

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

mag. Aleksandra Heinzer, Maja Dolinar Dubokovič, Mag. Suzana Tokič

Seminarji

DDV posebnosti v gradbeništvu

mag. Aleksandra Heinzer

3.7.2024, ONLINE3.7.2024, Ljubljana26.11.2024, ONLINE26.11.2024, Ljubljana