Certificiran študij

Vse vrste delovne uspešnosti in napredovanja v javnem sektorju

- strokovni praktikum

Breda Koren

Namen seminarja

Izobraževanje je zastavljeno tako, da je zahtevno področje uvršanja v plačne razrede, sistema napredovanja in vseh vrst delovne uspešnosti razdeljena v tri srečanja, podkrepljeno s spletno učilnico. Pod vsakim modulom bodo v spletni učilnici kontrolna vprašanja, da udeleženec izobraževanja lahko ponovi obravnavano snov.

Po drugem srečanju čaka udeležence izobraževanja krajši test, ki jih še dodatno pripravi za delavnico. Test je anonimen in namenjen samo ponovitvi znanja. Odgovore bo udeleženec pridobil takoj po opravljenem testu.

Delavnica je namenjena individualnim vprašanjem in ponovitvi snovi oz. posebnostim, ki jih izpostavijo udeleženci.

Iz programa seminarja

 1. srečanje:    Pravilno določanje plačnih razredov in sistem napredovanj

datum:  12. 6. 2024 (12.00 – 14.30)

Iz vsebine:

Določanje plačnih razredov v pogodbi o zaposlitvi

 • pravna podlaga in izhodišča;
 • uvrščanje v plačne razrede – posebne situacije (ob zaposlitvi, premestitev, napredovanje, drugi delodajalec v JS, ponovna zaposlitev v JS…);
 • predstavitev novejše sodne prakse.
 • Napredovanje v plačne razrede
 • pravna podlaga;
 • določitev pogojev za napredovanje (delovno mesto z nazivom, brez naziva);
 • pravilno upoštevanje napredovalnega obdobja (različni pogoji, datumi zaposlitve, ...);
 • prekinitev napredovalnega obdobja – pogoji in postopek;
 • ocenjevalno obdobje in ocenjevanje;
 • pogoji za ocenjevanje (časovni vidik, posebne kategorije delavcev, posebni pogoji dela ...);
 • postopek ocenjevanja (način, obvezni dokumenti in način hrambe);
 • postopek v primeru ugovora na oceno in odločanje o ugovoru;
 • postopek obveščanja delavca o plačnem razredu;
 • postopek priznavanja pogojev za določen razred (posebni primeri);
 • osebnosti ocenjevanja ravnateljev, direktorjev in tajnikov (plačni razred B);
 • napredovanje po prenehanju mandata (plačna skupina B).

 

 1. Srečanje: Vrste delovne uspešnosti v javnem sektorju

datum:  14. 6. 2024 (12.00 -14.30)

Iz vsebine:

 • Redna delovna uspešnost
 • opredelitev in pravne podlage;
 • kriterije in merila za vrednotenje redne delovne uspešnosti;
 • kategorije prejemnikov redne delovne uspešnosti;
 • ocenjevalno obdobje;
 • obračun redne delovne uspešnosti;
 • obvezni dokumenti (obrazci);
 • načini izplačila redne delovne uspešnosti;
 • postopek obveščanja o redni delovni uspešnosti – obvezni dokumenti in način objave;
 • posebnosti plačne skupine B in pogoji za izplačilo redne delovne uspešnosti.
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obseg dela
 • opredelitev in pravna podlaga;
 • vrste delovne uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela;
 • postopek, ugotavljanje višine in omejitve;
 • obvezna dokumentacija;
 • viri sredstev;
 • izplačilo.
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu
 • opredelitev in pravna podlaga;
 • pogoji in postopek delitve;
 • vir sredstev;
 • izplačilo.

Preizkus znanja, ki je anoninem in je namenjen zgolj samopreverjanju, da udeleženec izobraževanja utrdi svoje znanje in je pripravljen aktivno sodelovati na delavnici (3. srečanje).

 1. Srečanje: Delavnica

Datum:  19. 6. 2024 (12.00 – 14.30)

Utrjevanje znanja na primerih in praktična uporaba konkretne pravne podlage (izbrane KP), najnovejša sodna praksa, diskusija, odgovarjanje na vprašanja udeležencev.

Potek seminarja

Prvi dve srečanji se snemata in ju udeleženci lahko ponovno pogledajo v spletni učilnici. Tretje srečanje je interaktivno, namenjeno ponovitvi obravnavane snovi in vprašanjem udeležencev. Tretje srečanje se ne snema in je namenjeno aktivni prisotnost udeležencev na ZOOM delavnici.

Predavatelj

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

12.6. – 19.6.2024

ONLINE

Breda Koren

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.