On-Line konferenca

UČINKOVITA ŠOLA - Novi izzivi v spremenjenih okoliščinah

Breda Koren, Simona Perčič, Evgenija Javornik, mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon., Miriam Seliškar

Webinar

Vpliv ZIUZEOP na podjetja in podjetnike

Dida Volk univ. dipl. prav., Mag. Dejan Petkovič

Seminarji

Poslovanje s tujino - opravljanje in prejemanje storitev

mag. Aleksandra Heinzer

28.5.2024, Ljubljana28.5.2024, ONLINE30.8.2024, ONLINE30.8.2024, Ljubljana

Seminarji

Računovodski in davčni vidik pogodb civilnega prava

dr. Lidija Robnik

17.5.2024, ONLINE17.5.2024, Ljubljana21.11.2024, ONLINE21.11.2024, Ljubljana

Seminarji

Korporativna integriteta - najpomembnejše stvari zbrane na enem mestu

Boštjan Trstenjak

8.3.2024, ONLINE8.3.2024, Ljubljana16.5.2024, Ljubljana16.5.2024, ONLINE