Seminarji

Neopredmetena sredstva – kdaj sredstvo in kdaj strošek?

Silva Koritnik Rakela

Namen seminarja

Neopredmetena sredstva predstavljajo vse večji delež v bilancah stanja nekaterih podjetij. Kako pa je v vašem podjetje? Ste prepričani, da imate v sredstvih vsa neopredmetena sredstva, ki bi tam morala biti?  Ste prepričani, da so to pravi zneski?

Neopredmetena sredstva (pravice, stroški računalništva v oblakih, stroški razvijanja nastali v podjetju, dobro ime,…) so postavke bilance stanja, ki  so v primeru insolvenčnih postopkov praviloma težko unovčljiva. Zato računovodski standardi postavljajo stroga pravila za računovodenje neopredmetenih sredstev in tudi izrecno prepovedujejo usredstvenje nekaterih stroškov. 

Namen seminarja je sistematično predstaviti vsebino SRS 2 - Neopredmetena sredstva in prikazati  celoten računovodski ciklus od pripoznanja neopredmetenih sredstev, kasnejšega merjenja in odprave pripoznanja. Opozorili bomo kateri stroški so vedno odhodki obdobja in zakaj. Nepravilna računovodska obravnava ima tudi davčne posledice. Teorijo bomo podkrepili z zgledi knjiženj. Tako boste znali presojati stroške povezane z neopredmetenimi sredstvi. 

Namen seminarja je opozoriti na drugačne rešitve v zbirki MSRP, kot sta obravnava kripto sredstev ter uporaba modela revaloriziranja. Standard bo v prihodnosti doživel spremembe, saj je Odbor za MSRP neopredmetena sredstva vključil v načrt dela za obdobje 2022- 2026. 

In nenazadnje je treba v letnem poročilu razkriti veliko informacij o neopredmetenih sredstvih. Kako to narediti, si bomo ogledali na primerih slovenskih in tujih podjetij.

Iz programa seminarja

 

 1. Definicija neopredmetenih sredstev in ključni pojmi
 2. Razvrščanje neopredmetenih sredstev
 3. Podrobnejša analiza kriterijev za pripoznavanje in odpravo pripoznanj
 4. Začetno računovodsko merjenje
 5. Kasnejše merjenje – amortizacija, oslabitev
 6. Zgledi knjiženj – v podjetju ustvarjena sredstva, državna pomoč,
 7. Primerjava SRS in MSRP
    - Kripto sredstva
    - Model revaloriziranja
    - Pogled v prihodnost
 8. Razkrivanje neopredmetenih sredstev – primeri letnih poročil

Cena z udeležbo vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila/certifikata o pridobljenem znanju (v obliki PDF).

Cena online izvedbe vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo in online - preko ZOOM) med 10.00 in 13.00. Tekom predavanja naredimo 15 minutni odmor. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Na seminar vabimo računovodje, davčne svetovalce, vodje računovodskih služb in ostale, ki jih omenjena tematika zanima.

Predavatelj/ica

Silva Koritnik Rakelapredavateljica, avtorica in urednica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Je predavateljica za SRS in MSRP pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

12.7.2023

Ljubljana

Silva Koritnik Rakela

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.