On-Line konferenca

UČINKOVITA ŠOLA - Novi izzivi v spremenjenih okoliščinah

Breda Koren, Simona Perčič, Evgenija Javornik, mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon., Miriam Seliškar

Posebne razmere v šolstvu, povezane z epidemiološkim stanjem, terjajo dobro organizacijo dela, dobro komunikacijo ter pripravljenost na interventne aktivnosti v vsakem trenutku. Novo šolsko leto se je dobro pričelo in za vas pripravljamo online konferenco z namenom, da vam bodo teme, o katerih bomo spregovorili, v pomoč in da boste dobili odgovore na vprašanja in dileme s področja delovnih razmerij, o novostih pri javnem naročanju za šolstvo, podali bomo priporočila NIJZ za šolstvo ob soočanju z epidemijo COVID-19 ter razmišljali o novih izzivi, ki jih prinaša vodenje in sodelovanje v spremenjenih okoliščinah. Spregovorili bomo tudi o pravilnosti podatkov pri obračunu v povezavi s COVID-19 in drugimi ukrepi in ob tem razjasnjevali pravilnost izvajanja v izogib napakam.

Vljudno vabljeni!

25.9. – 25.9.2020

9:00 - 15:00

ONLINE

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

 Iz programa:

 • Nujne in smiselne prilagoditve delovnega procesa zaradi COVID-19
  (Predavateljica: Breda Koren)
  • Predstavljene bodo možne rešitve in s tem povezane prilagoditve in obveznosti delodajalca za zagotovitev fleksibilnosti opravljanja dela – tudi delo na domu, ki bodo srednje in dolgoročno služile spremenljivim zdravstvenim razmeram,
  • prilagoditve notranjih aktov in pogodb o zaposlitvi,
  • obveznosti za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu,
  • kje smo po dveh mesecih in kako lahko najbolj učinkovito zagotavljamo izplačilo redne delovne uspešnosti v skladu s predpisi?
 • Spremembe v letu in pravilnost podatkov pri obračunu v povezavi s COVID-19 in drugimi ukrepi
  (Predavateljica: Evgenija Javornik)
  • Pregled izvajanja in pravilnost v izogib napakam,
  • dodatki in zahtevki za plače z računovodskega vidika,
  • nadomestila in prejeta finančna sredstva.
 • Javno naročanje – novosti za šolstvo
  (Predavateljica: mag. Mirjam Ravnikar Šurk)

  Javno naročanje je  predvsem za manjše naročnike, med katere zagotovo sodijo tudi vrtci in šole, veliko breme. V prispevku bomo predstavili nekaj primerov:

  • Kako si lahko postopke nekoliko olajšamo in poenostavimo,
  • vzpostavitev preglednega sistema zadolžitev in časovnico opravil,
  • predstavitev izjem, ki veljajo zaradi epidemije.
 • Priporočila NIJZ ob epidemiji COVID-19 in kako biti pripravljeni za naprej
  (Predavateljica: dr. Simona Perčič, NIJZ)
  • Priporočila NIJZ za šolstvo ob soočanju z epidemijo COVID-19 in kakšne ukrepe in navodila pristojnih institucij je pričakovati?
  • najpogostejše pomanjkljivosti in napake na področju higiene in higiene prehrane ter priporočila, kako preoblikovati in dopolnjevati šolska pravila na tem področju,
  • kako otrokom, učencem, dijakom ter njihovim staršem razložiti preventivne ukrepe in jih motivirati, da se dejansko upoštevajo,
  • pomen izvajanja nadzora na področju higiene in prehrane,
  • previdnostni ukrepi ter katere higienske ukrepe morajo upoštevati vsi zaposleni, ki sodelujejo pri pripravi in postrežbi obrokov,
  • po novem, dodatna previdnost pri tržni dejavnosti prodaje pripravljenih obrokov zunanjim kupcem.
 • Novi izzivi - vodenje in sodelovanje v spremenjenih okoliščinah
  (Predavateljica: mag. Irena Deželak)
  • Vodja prihodnosti – virtualni vodja?
  • Poznate ključne osebnostne lastnostne za uspešno vodenje na daljavo?
  • Vzpostavljanje socialne interakcije – kako in v kolikšni meri?
  • Kako spodbujati pripadnost med delom na daljavo?
  • Manjši nadzor vodje - manjša učinkovitost sodelavcev?
  • Kako ohranjati zaupanje z oddaljeno ekipo sodelavcev?
  • Konkretni praktični napotki.

 

 

Kaj vam še prinaša prijava:

Kotizacija: 149 EUR + DDV

Ne zamudite dodatnih UGODNOSTI:

     • za prijave do 15. 9. 2020: kotizacija 127 EUR + DDV (prva oseba), druga in tretja oseba BREZPLAČNO (iz iste organizacije)

Vaše dileme in vprašanja lahko posredujete vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>>konference@dashofer.si

Dodatne informacije: 01 434 55 29

 

 

Namen seminarja

Srečanje je namenjeno zaposlenim v izobraževalnih organizacijah, ki jim bo koristilo razreševanje aktualnih vprašanj, pridobiti pregled novosti, ki zadeva njihovo delo in si želijo še boljše komunikacije.

Komu je namenjen

Konferenca je namenjena zaposlenim v izobraževalnih organizacijah, vodstvenim delavcem in računovodjem, strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje, vsem, ki jih obravnavano področje zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

Predavatelji

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

Simona Perčič

dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

Več delavnic tega predavatelja

Evgenija Javornik

Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, preizkušena računovodkinja, zaposlena v revizijski družbi Revidera d.o.o. Ima več kot 19 let praktičnih izkušenj delovanja s področja javnih financ (MF RS, Občina). Sedaj se poglobljeno ukvarja predvsem z notranjo revizijo proračunov občin in proračunskih uporabnikov (tudi šolstva!),…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon.je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. Je dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji, ima mednarodni certifikat za coacha akreditiran s strani Mednarodne federacije coachev (ICF) in je članica EEE –…

Več delavnic tega predavatelja

Miriam Seliškar

Miriam Seliškar, univ. dipl. prav., se je po diplomi na ljubljanski Pravni fakulteti leta 1992 zaposlila v državnem sektorju, kjer je opravljala kar nekaj vodstvenih funkcij. Leta 1996 je uspešno opravila tudi državni pravosodni izpit. Vseskozi je njeno delo spremljalo tudi javno naročanje, saj je bila poraba javnih sredstev vezana na pravilnost…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/sem_wk031/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

25.9. – 25.9.2020

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.