Certificirani seminar

Šola računovodenja v javnem sektorju

Majda Gominšek

Namen seminarja

Veliko ljudi se šele seznanja z računovodenjem. V ta namen smo pripravili šolo računovodenja v javnem sektorju za začetnike in vse tiste, ki bi želeli svoje znanje osvežiti ali utrditi. V sklopu posameznih webinarjev se boste naučili tistih pomembnih osnov, ki vas spremljajo pri vašem vsakdanjem delu. Knjiženje v javnem sektorju se razlikuje od tistega v gospodarstvu, zato je še toliko bolj pomembno, da poznate razlike in posebnosti.

Tekom izobraževanja vas bo predavateljica seznanila tudi z novostmi na področju računovodenja v javnem sektorju ter vplivi teh ukrepov na računovodenje v javnem sektorju. Trenutno se zaradi izrednih razmer veliko subjektov poslužuje dela na daljavo (dostop do ujp-a, e-davkov, serverjev v podjetjih) in prav zaradi teh okoliščin smo prešli na način izobraževanja v spletni obliki, kjer pa bodo udeleženci lahko na enostaven način imeli ves čas informacije na voljo.

Šola računovodenja bo potekala v sklopu treh modulov. Srečanja bodo potekala kot je navedeno pod potekom seminarja. Vsa navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Tekom predavanj bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Delavnice oziroma tečaji bodo potekali v manjših skupinah, ki bodo zagotavljali individualen pristop predavateljce, ki je izkušeni strokovnjak in praktik. Cena poleg individualnega izobraževanja vključuje pripravo učnih gradiv in priložnost, da se posvetujete s predavateljico. Po zaključku izobraževanja boste vi sodelujoči (sodelujoči so vsi tisti, ki se prijavijo v prenos ali se šole udeležeijo s fizično udeležbo) prejeli potrdilo o pridobljenem znanju s področij računovodenja v javnem sektorju.

V treh dneh boste v okviru predavanj usvojili osnove in posebnosti računovodenja v javnem sektorju, ki jih mora poznati vsak računovodja in knjigovodja v javnem sektorju.

Razpisani termini:

 • 22., 23. in 24. maj 2024 (preko ZOOM ali z udeležbo),
 • 22. in 23. avgust 2024 (preko ZOOM ali z udeležbo),
 • 26., 27. in 30. september 2024 (preko ZOOM ali z udeležbo),
 • 21. in 22. november 2024 (preko ZOOM ali z udeležbo),
 • 19. in 20. december 2024 (preko ZOOM ali z udeležbo).

Čim prejšnja rezervacija mesta na izobraževanju je zelo zaželjena, saj je število mest omejeno!

Prednosti udeležbe na naši šoli:

 • Šola računovodenja v JS bo organizirana v manjših skupinah - s tem je zagotovljen individualen pristop predavateljice, ki je izkušeni strokovnjak in praktik.
 • Cena poleg izobraževanja v zaključeni skupini vključuje tudi pripravo učnih gradiv in priložnost, da se posvetujete s predavateljico.
 • Šoli sledi preizkus znanja, ki bo vsakemu posameznemu udeležencu pokazal napredek svojega znanja po zaključenem izobraževanju.
 • Vrednost šole je izjemna ne glede na to, od kod slušatelj prihaja, in pridobljeno znanje potrebujete za osebno ali poslovno rabo.
 • Po uspešni rešitvi ˝testa˝, ki ga oddate v navedem roku, ki je na voljo, prejmete potrdilo oziroma certifikat o vseživljenskem učenju založbe Verlag Dashöfer, ki potrjuje in izkazuje vaše znanje s področja računovodenja v javnem sektorju.

Iz programa seminarja

I. modul

 • Izkazovanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, s poudarkom na posebnostih - zakonski predpisi in praktične knjižbe.

II. modul

 • Knjiženje stroškov: po vrstah, predvsem obračun stroškov dela ter drugih prejemkov.
 • Ugotovitev rezultata poslovanja, davčni obračun za javne zavode glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti (prvi del).

III. modul 

 • Ugotovitev rezultata poslovanja, davčni obračun za javne zavode glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti (drugi del).
 • Letno poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom in odgovori na vprašanja iz vseh srečanj.

Moduli se medsebojno dopolnjujejo, zato obstaja možnost, da se program posameznega modula razloži že tekom prejšnjega srečanja.

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • PDF gradivo (prejmete na email 1 delovni dan pred izvedbo),
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete, 
 • preverjanje pridobljenega znanja ter
 • izdajo potrdila/certifikata o pridobljenem znanju (v obliki PDF).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • preverjanje pridobljenega znanja in
 • izdajo potrdila/certifikata o pridobljenem znanju (v obliki PDF).

Pomembno: Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10-odstotni popust. Popusti na redno ceno izobraževanja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najpozneje pet delovnih dni pred izvedbo izobraževanja; v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • Ob nezadostnem številu prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina izobraževanja, in sicer po e-pošti na e-naslov, naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu in izvedbi predavanja pa tudi druge podatke boste prejeli najpozneje en delovni dan pred datumom izobraževanja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Šola bo potekala med 10.00 in 12.00 oz. med 10.00 in 13.00. Tekom predavanja naredimo 10 minutni odmor. Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi online. Izvedli bomo tisto izvedbo, ki bo imela večje povpraševanje. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na šoli ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev izobraževanja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Šola računovodenja je namenjena vsem, ki se prvič srečujejo s knjiženjem/računovodstvom v javnem sektorju (javni zavodi, javni skladi, agencije, računovodski servisi) in vsem tistim, ki želijo osvežili ali poglobiti znanje na področju računovodenja v javnem sektorju.

Vabljeni!

Reference

Udeležila sem se Šole računovodenja v Javnem sektorju, ki je potekala preko ZOOM-a v dveh modulih, in sicer prvi modul je obravnaval predvsem izkazovanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, s poudarkom na posebnostih in praktične knjižbe, drugi modul pa je obravnaval stroške, prihodke in ugotavljanje poslovnega izida, vse tudi s praktičnimi knjižbami. Sprva sem bila malo skeptična, da seminar poteka preko ZOOM-a, vendar smo podrobno obravnavali gradivo, lahko smo postavljali sproti vprašanja itd. in sem z izvedbo seminarja ter s predavanjem predavateljice ga. Majde Gominšek zelo zadovoljna. Šolo računovodenja iskreno priporočam, sama pa se bom udeležila še podobnih seminarjev Centra za izobraževanje Založbe Verlag Dashöfer d.o.o. (Stanka L., SPLOŠNA BOLNIŠNICA M. SOBOTA)

Predavanja so bila izvedena strokovno in poučno, primerna tako za tiste, ki se prvič srečujejo z računovodstvom v javnem sektorju, kot tudi za tiste, ki so že dalj časa v računovodstvu. (UM Medicinska fakulteta)

Predavanje je bilo zanimivo in zelo izčrpno. Ker sem nova v računovodstvu sem mogoče pričakovala malo več poudarka na knjiženju oz. malo počasneje pri razlagi knjiženja. Se pa zavedam, da smo bili časovno precej omejeni. Všeč mi je, da ob vsakem modulu dobimo gradivo dan prej, da si lahko vnaprej pogledaš kaj točno se bo obravnavalo. Hvala. (Helena B.)

Predavatelj/ica

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

22.8. – 23.8.2024

ONLINE

Majda Gominšek

22.8. – 23.8.2024

Ljubljana

Majda Gominšek

26.9. – 30.9.2024

ONLINE

Majda Gominšek

26.9. – 30.9.2024

Ljubljana

Majda Gominšek

21.11. – 22.11.2024

Ljubljana

Majda Gominšek

21.11. – 22.11.2024

ONLINE

Majda Gominšek

19.12. – 20.12.2024

Ljubljana

Majda Gominšek

19.12. – 20.12.2024

ONLINE

Majda Gominšek

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.