Certificiran študij

Delovni čas, evidentiranje delovnega časa in dodatki k plači v javnem sektorju

strokovni praktikum

Breda Koren

Iz programa seminarja

 1. Sklop Delovni čas in evidence

Predavateljica:   Breda Koren

Termin:  15. 7. 2024  (8.00 - 9.30)

 • Definicija delovnega časa, vrste delovnega časa, pravna podlaga
 • Razporejanje delovnega časa in obveznosti delodajalca glede neenakomerne razporeditve delovni čas
 • Obravanava nadur in dežurstev
 • Krajši delovni čas
 • Deljen delovni čas
 • Kršitve predpisov s področja delovnega časa in njihova obravana
 • Evidence in beleženje delovnega časa  ( Evidenca o izrabi delovnega časa – primer, obveznosti na podlagi Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnost)
 1. Sklop Dodatki k plači

Predavateljica:   Breda Koren

Termin:  17. 7. 2024  (8.00 - 9.30)

 • Vrste dodatkov, pravna podlaga
 • Kdaj pripada kateri dodatek in podlage za izplačilo posameznih dodatkov
 • Dežurstvo in stalna pripravljenost – opredelitev in posebnosti
 • Obračunavanje dodatkov

Test:    Vprašanja s področja obravnavane vsebine, takojšnji rezultat in pravilne rešitve

 1. Sklop  Delavnica

Predavateljica:   Breda Koren

Termin:  19. 7. 2024 (8.00 - 9.30)

 • Reševanje konkretnih vprašanj naročnikov glede na panoge (kolektivne pogodbe),
 • Ponovitev snovi in skupno reševanje primerov predavateljice in konkretnih primerov udeležencev
 • Diskusija

Potek seminarja

Potek izobraževanja:

Prvi dve srečanji se snemata in ju udeleženci lahko ponovno pogledajo v spletni učilnici. Tretje srečanje je interaktivno, namenjeno ponovitvi obravnavane snovi in vprašanjem udeležencev. Tretje srečanje se ne snema in se pričakuje aktivna prisotnost udeležencev na ZOOM delavnici.

Posebnosti izobraževanja:

Izobraževanje je zastavljeno tako, da je zahtevna snov obravnave delovnega časa in pripadajočih dodatkov razdeljena v tri krajša srečanja in spletno učilnico. Pod vsakim modulom bodo v spletni učilnici kontrolna vprašanja, da udeleženec izobraževanja lahko ponovi obravnavano snov.

Po drugem srečanju čaka udeležence izobraževanja krajši test, ki jih še dodatno pripravi za delavnico. Test je anonimen in namenjen samo ponovitvi/utrditvi znanja. Odgovore bo udeleženec pridobil takoj po opravljenem testu.

Delavnica je namenjena individualnim vprašanjem in ponovitvi snovi oz. posebnostim, ki jih izpostavijo udeleženci.

Predavatelj

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

15.7. – 19.7.2024

ONLINE

Breda Koren

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.