Certificiran študij

Finančni petki

dr. Nadja Zorko, Ekipa visoko usposobljenih predavateljev in asistentov

30.9. – 23.12.2022, ONLINE

Seminarji

S pametnimi ukrepi nad obvladovanje bolniškega staleža

Andreja Samec Koderman

13.7.2022, ONLINE13.7.2022, Ljubljana14.10.2022, Ljubljana14.10.2022, ONLINE

Seminarji

Izvajanje novega zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2) v praksi

Andraž Trtnik

14.7.2022, ONLINE14.7.2022, Ljubljana18.8.2022, ONLINE18.8.2022, Ljubljana

Seminarji

Analiziranje in razumevanje računovodskih izkazov za različne uporabnike

doc. dr. Lidija Robnik

14.7.2022, ONLINE14.7.2022, Ljubljana15.9.2022, ONLINE15.9.2022, Ljubljana