Certificiran študij

Finančna analiza, cash flow in kontroling - za vodje in odločevalce

dr. Nadja Zorko

Namen seminarja

Izobraževanje je prilagojeno trenutni situaciji novih izzivov predvsem na področju financ in cash flow ter pričakovanim spremembam v finančnem planiranju. Finančna diagnostika in kontroling sta v novih časih postala orodje v vsakdanjiku vsakega podjetja, ki želi ohraniti likvidnost svojega poslovanja.

Proaktivni pristop na področju financ in  finančnega razmišljanja, preigravanje finančnih posledic različnih poslovnih odločitev in ukrepov, postavljanje pravih ciljev in prilagodljivost poslovnih modelov je način, kako lahko poslovanje podjetja optimalno prilagodimo spremenjenim okoliščinam.

Iz programa seminarja

1.   Finančna analiza, ugotavljanja diagnostike finančnega zdravja in potencialne ogroženost kapitalske ustreznosti

 Termin:  ponedeljek  8. 7. 2024 ( 7.30 -9.00)

- finančna analiza premoženjskega stanja, likvidnosti, kapitalske ustreznosti, solventnosti in dobičkovnosti poslovanja podjetja glede na dejavnost

- do kam se zadolžiti, 

- kako pravočasno predpoznati znake krize in ukrepati

 2.  Optimiranje poslovanja, premoženja in  obratnega kapitala 

  Termin:  torek  9. 7. 2024  ( 7.30 - 9.00)

- kje, kako nadalje optimirati poslovanje, do kam, četudi dosegamo finančne cilje

- prepoznavanje poslovno potrebnega premoženja

- obratni kapital kot ključni vir financiranja

3.  Cash flow, zagotavljanje pozitivnega denarnega toka, optimiranje

   Termin: sreda 10. 7. 2024 ( 7.30 - 9.00)

- denarni tok

- ukrepi za zagotavljanje in optimiranje denarnih tokov

- tveganja in priložnosti

4. Finančni in poslovni kontroling

Termin:   četrtek  11. 7. 2024 ( 7.30 - 9.00)

- ključni cilji in proces, kontrolne točke, obrazložitev na konkretnem primeru

5. Cash flow v času sprememb in ukrepi

Termin:  petek 12. 7 2024 ( 7.30 - 9.00)

- analiza konkretnih primerov, diskusija primerov udeležencev, primeri izračunov in praktična uporabnost kazalnikov, vloga računovodje/finančnika v predlogu ukrepov

Komu je namenjen

Vodjem in odločevalcem, ki želijo razumeti in imeti pregled nad finančnim poslovanjem v podjetju. Dobrodošli so tudi vodje financ in računovodstva v podjetju, vodjem računovodskih servisov, strokovnim sodelavcem v financah in računovodstvu, računovodjem, revizorjem. 

Predavatelj

dr. Nadja Zorko

je svetovalka lastnikom in poslovodstvom podjetij, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti.…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

8.7. – 12.7.2024

ONLINE

dr. Nadja Zorko

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.