Namen finančnih petkov

Predstavljamo vam niz on-line srečanj za menedžerje, ki želijo »drugo mnenje« in skupinski coaching finančnih strokovnjakov za lažjo presojo:

 • finančnih situacij,
 • pripravo poslovnih aktivnosti in
 • presojo možnih ukrepov v podjetjih, ki jih vodijo.

Ob tem bomo preverili obstoječo prakso in primere dobre prakse. Namen srečanj je prispevati h kompetentnemu odločanju vodilnih/odgovornih v času trenutnih izzivov.

Udeleženci bodo ob petkovih on-line druženjih pridobili temeljne kompetence z vseh aspektov poslovnih financ in to s perspektive odločevalcev in menedžerjev. Teme srečanj so prilagojene aktualnim temam.

Cilj finančni petkov: Pomoč pri kompetentnem odločanju vodilnih v času trenutnih izzivov

Rdeča nit finančnih petkov

 1.  Poslovna potrebnost premoženja in izvajanih aktivnosti v podjetju v aktualnih razmerah s ciljem povečati fleksibilnosti poslovnega modela podjetja
 • Termin: 30. 9. 2022 (8.00 – 9.30)
 1. Preventivni diagnostični pregledi poslovanja podjetja kot neodvisna pomoč pri odločitvah vrhovnega vodstva v aktualnih razmera
 • Termin: 7.10. 2022 (8.00 – 9.30)
 1. Strateški in letni plani v aktualnih razmerah
 • Termin: 14. 10. 2022 (8.00 – 9.30)
 1. ESG dejavniki in njihov vpliv na poslovne finance podjetij
 • Termin: 21. 10. 2022 (8.00 –9.30)
 1. Poslovna in finančna tveganja, njihovo obvladovanje in vidik zdrave kmečke logike
 • Termin: 28. 10. 2022 (8.00–9.30).
 1. Silver Bullet Risk – predstavitev celovitega orodja za spremljanje tveganj
 • Termin: 4. 11. 2022 (8.00 – 9.30)
 1. Prave naložbe - katere, kdaj in koliko v teh negotovih časih
 • Termin: 4. 10. 2020 (8.00 – 9.30)
 1. Obvladovanje in financiranje obratnega kapitala in kreditna tveganja
 • Termin: 11. 11. 2022 (8.00–9.30)
 1. Struktura denarnih tokov – potrebno znanje za menedžerje
 • Termin: 18.11. 2022 (8.00 – 9.30)
 1. Kako banke spremljajo zadolžena podjetja in najpogostejši vzroki, zakaj pride do težav pri odplačevanju kreditov
 • Termin: 25. 11. 2022 (8.00–9.30)
 1. Optimiranje zavarovalnih polic, kako izbrati pravega brokerja, zakaj in koliko ter zavarovanje kibernetskih tveganj
 • Termin: 2. 12. 2022 (8.00–9.30)
 1. Plemenite kovine kot sestavni del strateške likvidnostne rezerve podjetij?
 • Termin: 16. 12. 20202 (8.00 – 9.30)
 1. Subvencije in  finančna perspektiva 2022-2027 za potrebe vodilnih menedžerjev
 • Termin: 23. 12. 2022 (8.00–9.30)

Z več informacij nas prosim kontaktirajte na info@dashofer.si .

 

Komu je namenjen

Finančni petki so namenjeni menedžerjem, odločevalcem in odgovornim v podjetju. Izobraževanje v obliki strokovnih srečanj je pripravljeno za ljudi, ki imajo moč narediti spremembo in aktivno vplivati na uspešnost podjetja. Finančno predznanje ni potrebno. 

Udeleženci bodo presojali poti podjetij za doseganje stabilne dobičkonosnosti, uspešnega upravljanja s tveganji in pozitivnih denarnih tokov v teh negotovih razmerah.

Potek finančnih petkov

Število srečanj: 13 petkov (od 30. 9. do 23.12. 2022)

Kje in kdaj: on-line od  8.00 do 9.30

Potrebno finančno predznanje: ni potrebno

Udeleženci bodo prek praktičnih primerov vpeljani v svet trenutno aktualnih poslovnih financ, analiz finančno-poslovnih scenarijev, iger številk, orodij za pomoč odločanja, simulacij, kombinacij aktivnosti, ukrepov in njihovih posledic.

Vsak finančni petek ima svojo rdečo nit, določene cilje in seznam kompetenc, ki jih bo udeleženec na srečanju pridobil.

Predavatelj

dr. Nadja Zorko

je svetovalka lastnikom in poslovodstvom podjetij, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti.…

Več delavnic tega predavatelja

Ekipa visoko usposobljenih predavateljev in asistentov

Vsi predavatelji so certificirani na področjih, ki jih učijo in se redno izobražujejo in dodatno usposabljajo.

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

30.9. – 23.12.2022

ONLINE

dr. Nadja Zorko, Ekipa visoko usposobljenih predavateljev in asistentov

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.