Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju

Namen seminarja

V 7 on-line delavnicah izobraževanja boste udeleženci v okviru izobraževanja Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju on-line osvojili tako osnove kot posebnosti delovnih razmerij v javnem sektorju, ki jih mora poznati vsak, ki se ukvarja s temi vprašanji v osebah javnega prava. Poudarek bo na pravno sistemskih izhodiščih kot tudi praktičnih primerih, ki jih bomo reševali skupaj in jih tudi sistematično obrazložili, tako da boste po koncu izobraževanja lahko samostojno prepoznavali vprašanja in našli korektne rešitve.

Komu je namenjen

Izobraževanje Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju on line je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s temi vprašanji v javnem sektorju (direktorji, vodje kadrovskih, splošnih služb in v njih zaposleni). Vabimo tako začetnike, ki želijo skozi sistematičen pristop razumeti sistem zaposlovanja in določanja plač v javnem sektorju, kot tudi tiste z večletnimi izkušnjami, ki želijo preveriti in izpopolniti svoje znanje. V izobraževanje smo dodatno vključili: povračilo stroškov v zvezi z delom, ki se nanašajo na povračilo kilometrine; novosti glede delovne uspešnost zaradi povečanega obsega dela; redna delovna uspešnost; dodatki k plači zaradi epidemioloških razmer; razreševanje drugih aktualnih vprašanj glede interventne zakonodaje.

˝ Izobraževanje je Agencija za nadzor nad revidiranjem izbrala v nabor dodatnih izobraževanj revizorjev z oznako B.˝

Iz programa seminarja

I. Pravni okviri upravljanja s kadri v javnem sektorju

 1. modul: Sistemska zakonodaja za učinkovite kadrovske procese

termin: 15. 9. 2021  (12.00 – 14.30)

 1. Zakon o javnih uslužbencih
 2. Zakon o delovnih razmerjih
 3. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 4. Kolektivne pogodbe po področjih
 5. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 6. Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation)

in drugi pomembnejši predpisi s poudarkom na razumevanju ključnih določb, razmerjih med predpisi in napotkih za praktično uporabo.

 1. modul: Obvezni in priporočljivi notranji akti

termin: 17. 9. 2021 (12.00 – 14.30)

 1. Pregled obveznih notranjih aktov, ki jih določa Zakon o varstvu in zdravju pri delu in Zakon o delovnih razmerjih ter Zakon o javnih uslužbencih ter področni predpisi.
 2. Pregled priporočljivih notranjih aktov in smernice, kdaj sprejeti priporočljive notranje akte.
 3. Kako pripraviti učinkovite notranje akte in postopek spremembe notranjih aktov.
 4. Praktična uporaba notranjih aktov in dobra praksa.

II . Zaposlovanje in upravljanje s kadri

 1. modul: Učinkovito upravljenje s kadri, posebnosti v javnem sektorju

termin: 22.9. 2021 (12.00 – 14.30)

 1. Postopki zaposlovanja po Zakonu o javnih uslužbencih in Zakonu o delovnih razmerjih
 2. Predstavitev različnih izbirnih postopkov – razgovori, testiranje, pisni preizkusi in podobno
 3. Obveznosti delodajalca pred in ob zaposlitvi
 4. Vrste pogodb o zaposlitvi – poudarek na posebnostih pogodb v javnem sektorju
 5. Premestitve na drugo delovno mesto – možnosti in zakonske omejitve
 6. Prenehanje delovnega razmerja – vrste prenehanja delovnega razmerja, postopek prenehanja in primeri sodne prakse
 7. Evidence, ki jih mora voditi delodajalec4. modul Posebne kategorije zaposlenih

4. modul: Posebne kategorije delavcev

termin: 24. 9. 2021 (12.00 – 14.30)

 1. Zaščitene kategorije delavcev – obveznosti delodajalca in pravice, ki jih predpisi zagotavljajo:
 • starejšim,
 • invalidom,
 • nosečnicam,
 • staršem.
 1. Izobraževanje javnih uslužbencev:
 • možnosti in oblike usposabljanja,
 • pogodba o izobraževanju,
 • načrt usposabljanja
 1. Uvajanje novih zaposlenih – možnosti v okviru:
 • štipendiranja,
 • pripravništva in
 • mentorstvo

III. Ocenjevanje in napredovanje zaposlenih v javnem sektorju

 1. modul: Ocenjevanje in napredovanje – posebnosti v javnem sektorju

termin: 29. 9. 2021 (12.00 – 14.30)

 1. Sistem določanja plače/položaja
 • konkretni postopek,
 • odpravljanje napak in
 • naknadni poračuni
 1. Ocenjevanje delovne uspešnosti
 2. Napredovanje v plačne razrede in nazive
 3. Sestavine plače in dodatki
 4. Nagrajevanje delovne uspešnosti
 5. Plačilo povečanega obsega dela
 6. Nagrajevanje vodij? – položajni dodatek

6. modul: Plačilna lista in nadomestila

termin: 1.10. 2021 (12.00 – 14.30)

 1. Branje in razumevanje plačilne liste
 2. Nadomestila plač in drugi prejemki zaposlenih v JS:
 • nadomestila, povračila stroškov in drugi prejemki v javnem sektorju;
 • nadomestila plače zaposlenim v javnem sektorju (bolniške odsotnosti, letni dopust, praznik, izobraževanja, krvodajalstvo in drugi primeri odsotnosti) ;
 • povračila stroškov zaposlenim v javnem sektorju;
 • drugi prejemki zaposlenih v javnem sektorju.

IV. Odnosi na delovnem mestu in razvoj kadrob v javnem sektorju

 1. modul Strategija in načini razvoja kadrov

termin: 6.10. 2021 (12.00 – 14.30)

 1. Strategija in načini razvoja kadrov
 • motivacija in razvoj kompetenc,
 • povečanje zavzetosti zaposlenih,
 • možnosti in finančna sredstva v zakonitih proračunskih okvirjih.
 1. Odnos med delavcem in delodajalcem:
 • ukrepi za vzpostavitev dobrih odnosov na delovnem mestu,
 • ukrepi za preprečevanja mobbinga,
 • preprečevanje bolniških odsotnosti in fluktuacije, kako zadržati dober kader.
DatumMestoCena  
15.9. – 6.10.2021V živo prek spleta960 EUR + DDVPRIJAVA

Predavatelj/i

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila

Vanja Belec Šmon

je univerzitetna diplomirana pravnica
zaposlena v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Ima dolgoletne izkušnje s področja kadrovskega upravljanja na področju javnih uslužbencev ter delovnega prava in prava socialne varnosti, zadnja leta predvsem z vidika pregledovanja predpisov z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike

Ta operacija je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Prosimo, registrirajte se.

Drugi seminarji tega predavatelja:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih
-->