Certificirani seminar

DDV šola za začetnike

mag. Aleksandra Heinzer

25.9. – 27.9.2023, Ljubljana25.9. – 27.9.2023, ONLINE14.11. – 17.11.2023, ONLINE14.11. – 17.11.2023, Ljubljana

Seminarji

Posebne gradbene uzance - pravna in inženirska uporaba - ali se uporabljajo?

Aleksandra Velkovrh, Dida Volk univ. dipl. prav.

26.9.2023, ONLINE26.9.2023, Ljubljana

Seminarji

Nepremičnine in DDV

mag. Aleksandra Heinzer

26.9.2023, ONLINE26.9.2023, Ljubljana30.11.2023, Ljubljana30.11.2023, ONLINE

Seminarji

Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZO v povezavi z GZ-1

Aleksandra Velkovrh

27.9.2023, ONLINE27.9.2023, Ljubljana12.10.2023, Ljubljana12.10.2023, ONLINE

Certificirani seminar

Šola računovodenja v javnem sektorju

Majda Gominšek

27.9. – 29.9.2023, ONLINE27.9. – 29.9.2023, Ljubljana15.11. – 17.11.2023, ONLINE15.11. – 17.11.2023, Ljubljana

Certificirani seminar

Šola obračuna prejemkov zaposlenih

dr. Lidija Robnik

27.9. – 29.9.2023, Ljubljana27.9. – 29.9.2023, ONLINE22.11. – 24.11.2023, ONLINE22.11. – 24.11.2023, Ljubljana

Seminarji

DDV v javnem sektorju

mag. Aleksandra Heinzer

28.9.2023, Ljubljana28.9.2023, ONLINE8.11.2023, ONLINE8.11.2023, Ljubljana

Seminarji

DDV posebnosti v gradbeništvu

mag. Aleksandra Heinzer

3.10.2023, ONLINE3.10.2023, Ljubljana1.12.2023, ONLINE1.12.2023, Ljubljana

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

dr. Lidija Robnik, mag. Darja Sušnik

3.10. – 16.10.2023, Ljubljana

Seminarji

Osnove računovodstva, financ in davkov za neekonomiste

dr. Lidija Robnik

4.10. – 5.10.2023, ONLINE4.10. – 5.10.2023, Ljubljana12.12. – 13.12.2023, ONLINE12.12. – 13.12.2023, Ljubljana

Seminarji

Zaščita žvižgačev: Zakon o zaščiti prijaviteljev

Tanja Bohl, Boštjan Trstenjak

4.10.2023, ONLINE4.10.2023, Ljubljana

Seminarji

Uporaba novih podzakonskih predpisov v povezavi z GZ-1

Aleksandra Velkovrh

5.10.2023, ONLINE5.10.2023, Ljubljana15.12.2023, ONLINE15.12.2023, Ljubljana

Konferenca

JAVNO NAROČANJE - novosti in dileme v praksi

Milena Basta Trtnik, Miriam Ravnikar Šurk

10.10.2023, ONLINE

Certificirani seminar

Šola zahtevnejših DDV primerov

mag. Aleksandra Heinzer

11.10. – 16.10.2023, ONLINE11.10. – 16.10.2023, Ljubljana6.12. – 11.12.2023, Ljubljana6.12. – 11.12.2023, ONLINE

Seminarji

NOVI GRADBENI ZAKON GZ-1 in pregled podzakonskih predpisov

Aleksandra Velkovrh

16.10.2023, Ljubljana16.10.2023, ONLINE28.11.2023, ONLINE28.11.2023, Ljubljana

Seminarji

ChatGPT za računovodje

Peter Mesarec, Silva Koritnik Rakela

19.10.2023, ONLINE

Seminarji

Standard SIST EN 16310:2013 inženirske storitve

Aleksandra Velkovrh

19.10.2023, Ljubljana19.10.2023, ONLINE30.11.2023, ONLINE30.11.2023, Ljubljana

Certificirani seminar

Kadrovska šola

Tanja Bohl

19.10. – 25.10.2023, ONLINE14.12. – 20.12.2023, ONLINE

Seminarji

Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja

dr. Lidija Robnik

20.10.2023, ONLINE20.10.2023, Ljubljana18.12.2023, ONLINE18.12.2023, Ljubljana