Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodskih predračunov in poslovnega načrta

Priprava celostnega predračuna računovodskih izkazov in priprava poslovnega načrta podjetja

Boštjan Vegelj magister poslovnih ved

Namen seminarja

Za konkurenčnost in uspeh podjetja je pomemben pogled v prihodnost. Za ta namen uspešna podjetja organizirajo proces, ki omogoča prikaz bodočega poslovanja s sestavo delnih planov poslovanja v celoto in prikazom le tega v predračunskih bilancah. S pripravo predračunov se poslovodstvo tako zaveda najverjetnejših posledic odločitev in minimizira tveganja pri sprejemanju odločitev o prihodnosti poslovanja.

Zato računovodsko predračunavanje olajša odločanje o prihodnjem poslovanju podjetij in je podlaga za usklajevanje delovanja podjetja. Hkrati pa predstavlja osnovo s katero ob realizaciji poslovanja merimo in ocenjujemo delovanje zaposlenih.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE/VEŠČINE

Udeleženci bodo z izobraževanje razvili naslednje kompetence:

Sposobnost reševanja kompleksnih izzivov in ustvarjalno razmišljanje – udeleženec bo spoznal način pogleda na izzive predračunavanja s sveže perspektive, ki spodbuja neobičajne in neočitne rešitve. Usposobljen bo za oblikovanje novih načinov izvajanja nalog, reševanja in spopadanja z izzivi.

Kritično razmišljanje – udeleženec bo želel vedeti še več, poglobil se bo v podrobnosti predračunavanja in se odločal na podlagi svojih vedenj.

Odgovornost za uspeh – na podlagi izobraževanja bo udeleženec znal proaktivno iskati možnosti in priložnosti za učenje in rast na področju računovodskega predračunavanja. Prejeto znanje in praktična izkušnja bodo predstavljali osnovo za odločno soočanje z izzivi in iskanje najboljših praks za doseganje nadpovprečnih rezultatov in učinkovitosti procesa predračunavanja.

Organizacijske sposobnosti – udeleženec bo usposobljen pripraviti celovit seznam opravil predračunavanja, terminski načrt in le tega delegirati članom projektnega tima predračunavanja. Le to bo udeležencu predstavljalo osnovo za usklajevanje nalog predračunavanja in dvig učinkovitost procesa.

Udeleženci bodo izobraževanje zaključili s samostojno pripravo celostnega predračuna. Na podlagi uspešno rešenega primera in zagovora bodo pridobili potrdilo »Preizkušeni poznavalec računovodskih predračunov in poslovenga načrta«, sicer pa potrdilo o udeležbi na izobraževanju.

Komu je namenjen

  • Sodelavci računovodskega oddelka (neekonomisti), ki se bodo ukvarjali z računovodskim predračunavanjem,
  • Sodelavci oddelka kontrolinga (neekonomisti), ki se bodo ukvarjali z računovodskim predračunavanjem,
  • Menedžerji manjših podjetij,
  • Podjetniki.

Potek seminarja

Izobraževanje bo izpeljano v 3 delavnicah od 13.00 do 17.00 v hibridni obliki ( učilnica v Ljubljani in online).  

Datumi:   

April 2023:   11. 4.,  18. 4. in 25. 4. 2023 (13.00 - 17.00)

Junij 2023:   6. 6., 13. 6. in 20. 6. 2023  (13.00 - 17.00)

Izobraževanje se lahko po dogovoru z naročnikom izvede tudi kot interno izobraževanje. 

Predavatelj

Boštjan Vegelj magister poslovnih ved

Ima 15-letne izkušnje na področju kontrolinga v mednarodnih korporacijah. Poglobljeno se ukvarja z digitalizacijo in avtomatizacijo procesov na področju računovodskega predračunavanja in poročanja. Je avtor več strokovnih člankov s področja poslovodnega računovodstva in predavatelj ter član Katedre za računovodstvo in revizijo Ekonomske fakultete…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

11.4. – 25.4.2023

Ljubljana

Boštjan Vegelj magister poslovnih ved

6.6. – 20.6.2023

Ljubljana

Boštjan Vegelj magister poslovnih ved

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.