Seminarji

DDV posebnosti v gradbeništvu

mag. Aleksandra Heinzer

3.10.2023, ONLINE3.10.2023, Ljubljana1.12.2023, ONLINE1.12.2023, Ljubljana

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

dr. Lidija Robnik, mag. Darja Sušnik

3.10. – 16.10.2023, Ljubljana

Seminarji

Osnove računovodstva, financ in davkov za neekonomiste

dr. Lidija Robnik

4.10. – 5.10.2023, ONLINE4.10. – 5.10.2023, Ljubljana12.12. – 13.12.2023, ONLINE12.12. – 13.12.2023, Ljubljana

Seminarji

Zaščita žvižgačev: Zakon o zaščiti prijaviteljev

Tanja Bohl, Boštjan Trstenjak

4.10.2023, ONLINE4.10.2023, Ljubljana

Seminarji

Uporaba novih podzakonskih predpisov v povezavi z GZ-1

Aleksandra Velkovrh

5.10.2023, ONLINE5.10.2023, Ljubljana15.12.2023, ONLINE15.12.2023, Ljubljana

Konferenca

JAVNO NAROČANJE - novosti in dileme v praksi

Milena Basta Trtnik, Miriam Seliškar

10.10.2023, ONLINE

Certificirani seminar

Šola zahtevnejših DDV primerov

mag. Aleksandra Heinzer

11.10. – 16.10.2023, ONLINE11.10. – 16.10.2023, Ljubljana6.12. – 11.12.2023, Ljubljana6.12. – 11.12.2023, ONLINE

Seminarji

Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZO v povezavi z GZ-1

Aleksandra Velkovrh

12.10.2023, Ljubljana12.10.2023, ONLINE19.12.2023, ONLINE19.12.2023, Ljubljana

Seminarji

NOVI GRADBENI ZAKON GZ-1 in pregled podzakonskih predpisov

Aleksandra Velkovrh

16.10.2023, Ljubljana16.10.2023, ONLINE28.11.2023, ONLINE28.11.2023, Ljubljana

Seminarji

ChatGPT za računovodje

Peter Mesarec, Silva Koritnik Rakela

19.10.2023, ONLINE

Seminarji

Standard SIST EN 16310:2013 inženirske storitve

Aleksandra Velkovrh

19.10.2023, Ljubljana19.10.2023, ONLINE30.11.2023, ONLINE30.11.2023, Ljubljana

Konferenca

10. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Breda Koren, Majda Gominšek, Gordana Gliha, Domen Krč

19.10.2023, ONLINE19.10.2023, Ljubljana

Certificirani seminar

Kadrovska šola

Tanja Bohl

19.10. – 25.10.2023, ONLINE14.12. – 20.12.2023, ONLINE

Seminarji

Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja

dr. Lidija Robnik

20.10.2023, ONLINE20.10.2023, Ljubljana18.12.2023, ONLINE18.12.2023, Ljubljana

Seminarji

Kako uspešno reševati gradbene in investicijske spore s predstavitvijo sodne prakse in reševanje sporov po FIDIC pogodbah

Dida Volk univ. dipl. prav., Petja Plauštajner

24.10.2023, ONLINE24.10.2023, Ljubljana12.12.2023, ONLINE12.12.2023, Ljubljana

Certificirani seminar

Šola priprave davčnega obračuna

Jasmina Malnar Molek

24.10. – 26.10.2023, ONLINE24.10. – 26.10.2023, Ljubljana

Certificirani seminar

HACCP šola od A do Ž

Tatjana Kruder, doc. dr. Evgen Benedik

25.10. – 28.10.2023, Ljubljana25.10. – 28.10.2023, ONLINE

Seminarji

Kontrola in nadzor dela v gradbeništvu

Aleksandra Velkovrh

26.10.2023, Ljubljana26.10.2023, ONLINE4.12.2023, Ljubljana4.12.2023, ONLINE

Seminarji

Poslovanje s tujino - opravljanje in prejemanje storitev

mag. Aleksandra Heinzer

27.10.2023, ONLINE27.10.2023, Ljubljana18.12.2023, ONLINE18.12.2023, Ljubljana

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

mag. Aleksandra Heinzer, Maja Dolinar Dubokovič, Mag. Suzana Tokič

8.11. – 29.11.2023, Ljubljana