Seminarji

Računovodski in davčni vidik vrednotenja zalog v proizvodnji in trgovinski organizaciji

dr. Lidija Robnik

Namen seminarja

Nabava materiala in surovin v praksi ne povzroča večjih težav, vendar se že prve težave pojavijo pri njihovi porabi. Za zaloge veljajo zakonska določila ter strokovna navodila na podlagi slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016). Pomembna je pravilna evidenca vodenja in porabe zalog materiala in surovin z ustreznimi metodami vrednotenja. Pri materialnem poslovanju je zelo pomemben krogotok zunanje in notranje dokumentacije (knjigovodske listine, poslovna dokumentacija). 

Za proizvodne organizacije je zelo pomembno materialno poslovanje, da so zaloge vedno pod kontrolo in morajo  biti pravilno evidentirane v skladiščnih evidencah in v evidencah glavne knjige materialnega poslovanja.

Pomembno je pravilno vrednotenje in kalkulacija nabavne vrednosti materiala in surovin (nakupna cen, odvisni stroški), ki jih damo na zalog ali jih direktno porabimo. 

V trgovinski organizaciji je pomembno po kateri metodi vrednotenja vodijo zalogo trgovinskega blaga in kaka ga ob prodaji razknjižujejo. Zelo pomembna je evidenca in pravilna kalkulacija zalog, ki so v kooperaciji ter konsignaciji. 

Za proizvodna podjetja je pomemben obračun proizvodnje nedokončanih in dokončanih gotovih proizvodov. SRS 2016 nam nudijo različne metode, ki jih uporabimo in izberemo glede na vrsto proizvodnje in prodaje. Nikakor ne smemo pozabiti na inventurne popise zalog ter njihova uskladitev tudi iz naslova kala, loma, razsipa, loma ipd. Pravilno vodenje materialnega poslovanja in obračun proizvodnje ima velik vpliv na računovodski rezultat poslovanja proizvodne ali trgovinske organizacije. 

Prav tako pri vodenju in obračunu materialnega poslovanja ne upoštevamo samo računovodske predpise s strani SRS 2016 ampak ima velik vpliv tudi davčna zakonodaja (davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina).

Na našem seminarju bomo podrobno pregledali te vidike in razrešili morebitne dileme. Seminar bo tudi pokrival ustrezno vodenje zunanje in notranje dokumentacije, ki zagotavlja, da so zaloge vedno pod kontrolo. Dobro vodenje materialnega poslovanja pomembno vpliva na računovodski rezultat in upoštevanje davčne zakonodaje.

Vabljeni!

Iz programa seminarja

 • Zaloge drobnega inventarja (material ali opredmetena osnovna sredstva)
 • Knjigovodske listine in krogotok dokumentacije (skladišče – proizvodnja – knjigovodstvo)
 • Računovodska opredelitev spremljanja zalog materiala in surovin
 • Nabava materiala in surovin na zalogo ali direktno v porabo
 • Kalkulacija nabavne cene zalog materiala in surovin ter zalog trgovskega blaga
 • Odvisni stroški nabave materiala in surovin ter njihova vključitev v nabavno vrednost zalog materiala in surovin ter trgovskega blaga
 • Nabava v Sloveniji, pridobitve iz EU in uvoz
 • Prejeti dobropisi s strani dobaviteljev (reklamacije, popusti)
 • Metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja
 • Material pri kooperantih, prejeta ali dana konsignacija materiala in surovin
 • Metode vrednotenja zalog (materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov, trgovskega blaga)
 • Evidentiranje inventurnih razlik zalog
 • Vpliv zalog na davčni obračun poslovanja
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov

Cena z udeležbo vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila/certifikata o pridobljenem znanju (v obliki PDF).

Cena online izvedbe vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe. Velja ENA KOTIZACIJA = ENA UDELEŽBA (sicer vam v skladu z našim poslovanjem naknadno izdamo račun za udeležbo dodatnih oseb). 

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo in online - preko ZOOM), med 09.00 in 13.00. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko on-line prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Na seminar vabimo direktorje organizacij, samostojne podjetnike. računovodje, kontrolorje, knjigovodje, vodje računovodskih servisov, začetnike v delu v knjigovodstvu in računovodstvu ter ostale, ki jih tematika zanima.

  Predavatelj/ica

  dr. Lidija Robnik

  dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

  Več delavnic tega predavatelja

  Termin in kraj dogodka

  11.10.2024

  ONLINE

  dr. Lidija Robnik

  11.10.2024

  Ljubljana

  dr. Lidija Robnik

  Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

  Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

  !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.