Predavatelj/ica

Boštjan Trstenjak

Ustanovitelj in lastnik podjetja PRO – INTEGRA. Svojo karierno pot je začel pred več kot 31 leti v največji slovenski energetski družbi, znotraj katere je uspešno deloval na različnih področjih dela. Večino časa aktivno opravljal dela in naloge na področju obvladovanja operativnih tveganj in nadzora. Zadnjih 12 let pa opravljal vodstveni položaj na tem področju. V okviru del in nalog je skrbel za vzpostavitev sistema poslovne in korporativne integritete v družbi in deloval kot pooblaščenec za korporativno integriteto. Sodeloval je v različnih projektnih skupinah, ki so vzpostavljale sisteme korporativne integritete v Sloveniji in na trgih jugovzhodne Evrope znotraj družbe. V celotni svoji poklicni deloval v najvišjo stopnjo integritete in aktivno prispeval k vzpostavitvi najvišjih standardov delovanja v družbi. Vzpostavil in vodil skupine usposobljenih strokovnjakov, ki so izvajali preglede operativnega, blagovnega, finančnega in logističnega poslovanja. V okviru del in nalog pripravil vrsto izboljšav in korektivnih ukrepov za zmanjšanje tveganja na področju operativnih in finančnih tveganj ter obvladovanju procesov.

Poleg izobraževanja na fakulteti za management je opravil še vrsto drugih izobraževanje in pridobil znanja in veščine na področjih: profesionalnega razvoja vodij, čustvene inteligence, coachinga, managementa kriznih situacij in korporativnega upravljanja, strategij, vodenja delovno pravnih postopkov, kompetenc, vodenja in upravljanja sistema kakovosti in notranje presoje ISO standardov, varstva osebnih podatkov, reklamacij, logistike, informacijske varnosti, ocene tveganja, vodenja preiskav, nadzora in preprečevanja prevar, goljufij in korupcije.

 Aktivno sodeluje in predava na različnih konferencah in seminarjih na temo vzpostavitve sistema korporativne integritete v praksi in obvladovanju tveganj neželenih ravnanj.

Vas zanima usposabljanje po meri s tem učiteljem?

Z veseljem vam pripravimo tudi izobraževanje po meri. Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca, ali pa nam pišite na mail larisa.berginc@dashofer.si

Input: