Seminarji

Računovodski in davčni vidik oblikovanja in črpanja kratkoročnih in dolgoročnih rezervacij

dr. Lidija Robnik

Namen seminarja

Zaradi bistvene značilnosti stroškov, ki so lahko kratkoročni ali dolgoročni, se pojavljajo računovodske in poslovne dileme, kako jih je potrebno v poslovnih knjigah evidentirati oziroma kakšen je njihov vpliv na poslovni rezultat ob izdelavi računovodskega in davčnega obračuna. 

Napačno pripoznavanje, merjenje in vrednotenje kratkoročnih in dolgoročnih stroškov vplivajo na računovodske izkaze in davčno osnovo organizacije. S pravilnim izkazovanjem časovne dimenzije nastalih stroškov v računovodskih poročilih vplivamo na različne deležnike, uporabnike, ocenjevalce in odločevalce računovodskih poročil, kot so poslovodstvo, lastniki, banke, kupci in država. 

Kratkoročni ali dolgoročni stroški vplivajo na napačno prikazovanje računovodskih in davčnih obračunov. Vpliv imajo na poslovni izid, premoženjsko stanje organizacije,  cash flow, na boniteto, kreditni potencial, kupce lahko zavajamo ipd.

 

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi on-line. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na on-line izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Iz programa seminarja

1. Računovodski pomen časovne razmejitve stroškov glede na SRS 2016

 • Pomen časovnih razmejitev na računovodski izkaz
 • Pomen računovodskih razmejitev na davčni obračun
 • Vrste aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev
 • SRS 15 – gradbena dejavnosti in drugi
 • Računovodsko evidentiranje in dokazovanje razmejevanje stroškov

2. Dolgoročno razmejevanje stroškov

 • Rezervacije za reorganizacijo poslovanja (mikro, makro)
 • Rezervacije za dana jamstva
 • Rezervacije za jubilejne nagrade
 • Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi
 • Rezervacije za kočljive pogodbe
 • Elaborat oblikovanja rezervacij
 • Vračanje ne črpanih in oblikovanih rezervacij
 • Računovodski in davčni vidik oblikovanja in črpanja rezervacij
 • Razkrivanje oblikovanih rezervacij v poslovnem in letnem poročilu

 3. Vrste kratkoročnih razmejitev stroškov

 • Vrste aktivnih časovnih razmejitev stroškov
 • Vrste pasivnih časovnih razmejitev stroškov
 • Računovodski in davčni vidik časovnih razmejitev

 4. Uporabni vidiki časovnih razmejitev in rezervacij

 • Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov
 • Kako z ostanki neizkoriščenih dopustov zaposlenih ?
 • Nadzor FURS

 5. Davčni vidik neopredmetenih sredstev

 • Vpliv razmejevanja stroškov in dolgoročnih stroškov v obliki rezervacij na davek od dohodek pravnih oseb ali dohodnino iz dejavnosti
 • Vpliv oblikovanju stroškov na DDV
 • Novosti na področju rezervacij v letu od leta 2022 dalje

Cena z udeležbo vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Cena online izvedbe vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (*z udeležbo in online - preko ZOOM), med 09.00 in 13.00. Mesta na izvedbi so omejena!

 • V primeru razglašene epidemije v državi ne izvajamo predavanj z udeležbo.
 • *Z udeležbo - v kolikor je taka prijava pod objavo seminarja mogoča.

Za udeležbo preko on-line prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev webinarja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Na seminar vabimo direktorje organizacij, računovodje, knjigovodje, vodje računovodskih servisov, začetnike v delu v knjigovodstvu in računovodstvu ter ostale, ki jih tematika zanima.

Predavatelj/ica

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

13.11.2023

ONLINE

dr. Lidija Robnik

13.11.2023

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.