On-Line konferenca

7. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Evgenija Javornik, Breda Koren, mag. Sabina Lamut, mag. Aleksandra Heinzer, mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon., mag. Stanislav Lotrič

Tudi letošnja konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena »z roko v roki« s tekočimi aktualnimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju. Vabljeni na 7. jesensko srečanje.

22.10. – 22.10.2020

9:00-14:30

ONLINE

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

 Delovno pravni vidiki na področju javnega sektorja
(Predavateljica: Breda Koren)

 1. Pregled novosti, ki jih prinaša interventna zakonodaja na področju javnega sektorja

Kako bo z:

 • nadomestilom plače zaradi odrejene karantene,
 • možnostjo razporeditve delavcev,
 • dodatki za obremenitve?
 1. Možnosti organiziranja dela na domu in nadzor izvajanja dela na domu
 • obveznosti in delodajalca in delavca,
 • možnost delodajalčevega nadzora nad opravljanjem dela na domu,
 • nadomestilo za uporabo delavčevih sredstev,
 • ali potrebujemo notranji akti?

 

Spremembe in problematika pri poslovanju ter upravljanju s premoženjem v letu 2020
(Predavateljica: Evgenija Javornik)

 1. Letno načrtovanje ter presežki, primanjkljaji, spremembe FN
 • Sprememba finančnega načrta, predlagatelj sprememb, postopki,
 • presežki ali primanjkljaji preteklega leta,
 • uporaba presežka za investicije, investicijsko vzdrževanje, za materialne stroške tekočega leta,
 • soglasje za uporabo presežka.
 1. Spremembe za leto 2020 glede upravljanja s premoženjem in vpliv na knjiženje 2020.
 • Zakonske podlage v ZJF in v ZSPDSLS,
 • pravilnik o spremembah za letno poročanje,
 • knjiženje za leto 2020 za izvajanje dejavnosti upravljanja s premoženjem (oddaja v uporabo ali najem),
 • navodila MF o pojasnilih prihodkov od premoženja,
 • pogodbena in obligacijska razmerja za upravljanje in uporabo  premoženja v lasti NPU.
 1.  Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku

 

Dohodki iz zaposlitve skozi dohodninske določbe
(Predavateljica: mag. Sabina Lamut)

Dohodki iz zaposlitve vključujejo vsako izplačilo in boniteto, povezano z zaposlitvijo. Obdavčitev je povezana z vrsto dohodka, kot tudi ustrezno obravnavo glede na zakonske določbe. Nekateri dohodki so vedno del davčne osnove, med tem ko se nekateri vanjo ne vključujejo. Pravilna davčna obravnava pa pomeni dolgoročni prihranek tako zaposlenim, kot tudi delodajalcu.

Posebej bodo izpostavljene tudi možne ugodnosti s strani delodajalca in v katerih primerih so možna odstopanja ter kateri dohodki se ne vštevajo v davčno osnovo ter kakšna pravna podlaga je potrebna v navedenih primerih.

 • Dohodki iz zaposlitev in delitev skozi davčno obravnavo
 • ugodnosti in pazljivost pri obračunu dohodnine
 • stroški do katere višini in kdaj
 • odpravnine z vidika davčnih omejitev
 • sodne odločbe in kako postopati v primeru potrebnih popravkov.

 

 DDV aktualnosti v javnem sektorju - Covid -19 in DDV posledice
(Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer)

Covid -19 se je dotaknil tudi DDV področja. V javnem sektorju tako veljajo določene posebnosti pri nabave zaščitne opreme (ta je pod določenimi pogoji lahko oproščena plačila DDV), namesto izvajanja izobraževanj v živo pa so v ospredju tista v elektronski obliki, ki zahtevajo drugačno DDV obravnavo.

Seznanitev s tekočimi DDV spremembami bo udeležencu pomagala preprečiti odbitek DDV v previsokem znesku in ga vodila skozi pravilo obravnavo prejetih in izdanih računov za izobraževanje, ki je stalni spremljevalec javnega sektorja.

 

 • DDV posledice ukrepov Covid -19 (kdaj je nabava zaščitne opreme lahko oproščena plačila DDV in pod kakšnimi pogoji),
 • udeležba na seminarjih in drugih izobraževanjih preko spleta (kdaj je samoobdavčitev in po kateri stopnji),
 • izvajanje seminarjev in drugih izobraževanj preko spleta (kdaj je treba obračunati slovenski DDV in kdaj ne).

Izvajanje ukrepov covid-19 
(Predavatelj: mag. Stanislav Lotrič, Uprava RS za zaščito in reševanje)

Umetnost vzpostavljanja odličnosti odnosov - klasično in virtualno
(Predavateljica: mag. Irena Deželak)

 

 

 

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

 

Kotizacija: 149 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

za prijave do 20. 10.: 127 EUR+DDV (za eno osebo);   99  EUR+DDV za drugo osebo (iz iste organizacije); popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

Komu je namenjen

Na konferenco vabimo zaposlene v javnem sektorju, predvsem računovodje in finančne delavce, ter računovodske servise, ki se kot zunanji strokovni sodelavci srečujejo z vprašanji poslovanja in vodenja računovodstva v javnem sektorju. Vabljeni tudi  računovodje,  ki prejemajo in izvajajo izobraževanja v javnem sektorju in vsem, ki želijo podrobneje razumeti obdavčitev dohodkov iz zaposlitve ter kakšen je vpliv na višino davčne obveznosti tako zaposlenega kot tudi delodajalca skozi praktične primere.

Potek seminarja

09.00 - 09.40 Dohodki iz zaposlitve skozi dohodninske določbe
09.40 - 10.50 Spremembe in problematika pri poslovanju ter upravljanju s premoženjem v letu 2020
10.50 - 11.00 Kratek odmor
11.00 - 11.45 DDV aktualnosti v javnem sektorju - covid -19 in DDV posledice
11.45 - 12.10 Odmor
12.10 - 13.20 Delovno pravni vidiki na področju javnega sektorja
13.20 - 13.45 Izvajanje ukrepov covid-19
13.45 - 14.30 Umetnost vzpostavljanja odličnosti odnosov - klasično in virtualno

Predavatelji

Evgenija Javornik

Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, preizkušena računovodkinja, zaposlena v revizijski družbi Revidera d.o.o. Ima več kot 19 let praktičnih izkušenj delovanja s področja javnih financ (MF RS, Občina). Sedaj se poglobljeno ukvarja predvsem z notranjo revizijo proračunov občin in proračunskih uporabnikov (tudi šolstva!),…

Več delavnic tega predavatelja

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Sabina Lamut

je diplomirala na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo s poudarkom na računovodstvu in reviziji. Storitve računovodskega in davčnega svetovanja je več kot desetletje opravljala v privatni družbi v Celju in prav tako v mednarodni revizijski družbi Deloitte & Touche, kjer je kot vodja računovodskega oddelka pridobila prve izkušnje tudi na mednarodnem…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Aleksandra Heinzer

je mednarodno uveljavljena davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 do 2022 je bila zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji, trenutno pa isto organizacijo zastopa v skupini VAT expert…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon.je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. Je dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji, ima mednarodni certifikat za coacha akreditiran s strani Mednarodne federacije coachev (ICF) in je članica EEE –…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Stanislav Lotrič

je namestnik generalnega direktorja na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/sem_wk0081/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

22.10. – 22.10.2020

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.