Seminarji

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov pri samostojnih podjetnikih, mikro in malih družbah

dr. Lidija Robnik

Namen seminarja

Vsem, ki delate v računovodstvih in knjigovodstvih in bi želeli svoja osnovna znanja podkrepiti in razširiti z dodatnimi znanji s področja teorije in prakse računovodstva, vas vabimo, da se nam pridružite in se udeležite našega kratkega (intenzivnega) seminarja. 

Spoznali boste primere knjiženj in obrazložitev zahtevnejših poslovnih dogodkov, ki se pojavljajo v praksi. Seznanili in prikazali vam bomo najpogostnejše dileme in napake, ki se pri evidentiranju in razumevanju zahtevnejših poslovnih dogodkov, dogaja v praksi. Opozorili vas bomo, katerih napak evidentiranja poslovnih dogodkov revizorji in inšpektorji ne priznavajo in nam tako povečujejo davčno osnovo.

Cilji seminarja:

 • predstavljeni bodo določeni zahtevnejši poslovni dohodki s področja dolgoročnih sredstev (najemni),
 • spoznali boste razliko med nepremičninami in naložbenimi nepremičninami ter njihovim vrednotenjem in amortiziranjem,
 • seznanili vas bomo z računovodskim in davčnim vidikom inventurnih razlik ter oslabitve in odpisov terjatev,
 • kdaj govorimo o tekočem vzdrževanju ali nakladnem vlaganju v opredmetena osnovna sredstva,
 • spoznali se boste, kako evidentirati in poročati v primeru državnih pomoči in subvencij, ki se dobijo na javnih razpisih,
 • seznanili se boste katere so potrebne evidence in podlage za oblikovanje rezervacij,
 • seznanili se boste kako je z donacijami in sponzoriranjem v materialni obliki
 • spoznali boste računovodski, davčni in statusni vidik izplačil dobičkov iz izstopov lastnikov iz gospodarskih družb,
 • predstavili vam bomo določene knjižbe poslovnih dogodkov.

Iz programa seminarja

 1. Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine ter njihovo vrednotenje glede na SRS 2016.
 2. Poslovni in finančni najem, pravica do uporabe in pologi pri poslovnem najemu.
 3. Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva.
 4. Naknadna vlaganja ali tekoče vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev.
 5. Računovodski in davčni vidik oslabitev in odpisov terjatev.
 6. Inventurne razlike premoženja (vključno z kalom) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 7. Razkrivanje in vrednotenje zabilančnih evidenc po SRS 2016.
 8. Donacije in sponzorstva v denarju in materialnih oblikah.
 9. Prenos kratkoročnih terjatev med dolgoročne.
 10. Oblikovanje in črpanje različnih dolgoročnih in kratkoročnih rezervacij.
 11. Izplačila dobičkov pravnim in fizičnim osebah.
 12. Izstop družbenikov iz gospodarske družbe.
 13. Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov.
 14. Odgovori na vprašanja udeležencev / udeleženk.

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminarja.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe. Velja ENA KOTIZACIJA = ENA UDELEŽBA (sicer vam v skladu z našim poslovanjem naknadno izdamo račun za udeležbo dodatnih oseb). 

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo in online - preko ZOOM), med 09.00 in 13.00. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na izvedbi ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

 • računovodjem in knjigovodjem v zasebnem sektorju,
 • vodjem računovodskih servisov,
 • knjigovodjem pri samostojnih podjetnikih,
 • vsem računovodskim in knjigovodskim delavcem,
 • vsem, ki jih tematika zanima.

Predavatelj/ica

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

22.5.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

22.5.2024

ONLINE

dr. Lidija Robnik

17.10.2024

ONLINE

dr. Lidija Robnik

17.10.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

16.12.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

16.12.2024

ONLINE

dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.