Seminarji

(Pogodbeno) pravo za podjetnike

Dida Volk univ. dipl. prav.

28.11. – 29.11.2022, ONLINE28.11. – 29.11.2022, Ljubljana

Seminarji

Spremembe in prilagoditve pogodbene cene med izvajanjem gradnje ter obravnava zahtevkov

Petja Plauštajner, Miriam Ravnikar Šurk

16.11.2022, ONLINE16.11.2022, Ljubljana

Seminarji

HACCP sistem - notranji nadzor in obvladovanje tveganj

Tatjana Kruder

7.10.2022, ONLINE7.10.2022, Ljubljana30.11.2022, ONLINE30.11.2022, Ljubljana

Certificirani seminar

Šola zahtevnejših DDV primerov

mag. Aleksandra Heinzer

10.10. – 14.10.2022, ONLINE10.10. – 14.10.2022, Ljubljana7.12. – 13.12.2022, Ljubljana7.12. – 13.12.2022, ONLINE

Seminarji

Računovodja na kmetiji

Majda Strel

12.10.2022, Ljubljana12.10.2022, ONLINE22.11.2022, ONLINE22.11.2022, Ljubljana

Seminarji

Novi Gradbeni zakon GZ-1

Aleksandra Velkovrh

12.10.2022, Ljubljana12.10.2022, ONLINE21.11.2022, Ljubljana21.11.2022, ONLINE

Certificirani seminar

Kadrovska šola

Tanja Bohl

13.10. – 19.10.2022, ONLINE15.12. – 21.12.2022, ONLINE

Seminarji

Praksa izvajanja DDV pri spletnih prodajah

mag. Aleksandra Heinzer

14.10.2022, ONLINE14.10.2022, Ljubljana21.11.2022, ONLINE21.11.2022, Ljubljana

Seminarji

Izvajanje gradenj in investicijskih projektov po pogodbah FIDIC

Petja Plauštajner

17.10.2022, Ljubljana17.10.2022, ONLINE22.11.2022, ONLINE22.11.2022, Ljubljana

Seminarji

Nakup nepremičnine, pridobivanje dovoljenj, gradnja, nadzor in uporaba objekta

Aleksandra Velkovrh

18.10.2022, Ljubljana18.10.2022, ONLINE18.12.2022, ONLINE18.12.2022, Ljubljana

Seminarji

Vodenje gradnje in obveznosti glede PZI, PID in DZO v povezavi z GZ-1

Aleksandra Velkovrh

20.10.2022, ONLINE20.10.2022, Ljubljana30.11.2022, ONLINE30.11.2022, Ljubljana

Konferenca

9. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Polona Gostan, Majda Gominšek, mag. Aleksandra Heinzer, Breda Koren

20.10.2022, ONLINE

Seminarji

Transferne cene - orodje za zmanjševanje davčnih obveznosti družb

mag. Ivan Kranjec

21.10.2022, Ljubljana21.10.2022, ONLINE24.1.2023, ONLINE24.1.2023, Ljubljana

Seminarji

Kalkulacija cene

Biserka Šubelj

24.10.2022, ONLINE24.10.2022, Ljubljana

Seminarji

DDV za nabavnike in prodajnike

mag. Aleksandra Heinzer

24.10.2022, Ljubljana24.10.2022, ONLINE21.12.2022, ONLINE21.12.2022, Ljubljana

Certificirani seminar

HACCP šola od A do Ž

Tatjana Kruder, doc. dr. Evgen Benedik

25.10. – 28.10.2022, ONLINE25.10. – 28.10.2022, Ljubljana

Certificirani seminar

Šola priprave davčnega obračuna

Jasmina Malnar Molek

7.11. – 9.11.2022, ONLINE7.11. – 9.11.2022, Ljubljana