Izobraževanja za revizorje z oznako B v letu 2022

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem nam je za DDV programe, ki smo jih predlagali, izdala soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2022, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

Preverite program izobraževanj za leto 2022, primerna kot dodatna izobraževanja pooblaščenih revizorjev z oznako B:

 • Šola zahtevnejših DDV primerov
  Šola zahtevnejših DDV primerov zajema poglobljen pogled najpomembnejših področij iz prakse in izbrane posebne ureditve, ki se jim pri svojem delu z DDV ne boste mogli izogniti. Šola zahtevnejših DDV primerov je zasnovana na teoretičnem in praktičnem delu in s ciljem, da udeleženec prejme pravilna orodja, ki jih za reševanje primerov v praksi potrebuje.
 • Poslovanje s tujino – opravljanje in prejemanje storitev
  Evropska in lokalna DDV zakonodaja; Drugi priročni in uporabni viri; Pravila določanja kraja opravljanja storitev; Splošno pravilo: prepoznavanje poslovnih partnerjev, sedež, stalna poslovna enota, pravočasni obračun in odbitek DDV; Storitve opravljajo mali davčni zavezanci; Primeri najpogostejših storitev: prevozne storitve, svetovalne storitve, servisne storitve, elektronsko opravljene storitve, izobraževanje in dodelave blaga; Primeri vpisovanj poslovnih dogodkov v DDV-O obrazec; Gradbene storitve, opravljene v drugi državi članici in v tretjih državah; Prejemanje in evidentiranje računov za storitve, ki jih opravi tujec.

 • Poslovanje s tujino – prodaja in nabava blaga ter dobava blaga z instaliranjem
  DDV implikacije pri dobavah in pridobitvah blaga znotraj Unije; Zaporedne dobave blaga in tristranski posli (znotraj Unije); Prodaja blaga na odpoklic; Dobava blaga z instalacijo/montažo; Izvoz in uvoz blaga ter verižni posli z blagom.

 • DDV pri spletnih prodajah
  V zadnjem letu in pol so spletne prodaje v porastu. Ponudba je pestra in zajema tako storitve kot tudi blago. Pri tovrstnih prodajah pa velja vrsta DDV posebnosti. Treba je natančno poznati, kaj se šteje kot elektronska storitev in kaj ne, saj se pri opravljanju slednjih, če so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, uporabljajo posebna pravila. Vezano na to so že v letu 2019 začele veljati tudi nekatere novosti. Posebnosti veljajo tudi pri prodajah blaga na daljavo, pri čemer je treba upoštevati nekatere izjeme, ki so vezane na točno vrsto blaga. Prodaje blaga na daljavo pa so lahko del zaporednih dobav blaga, v zvezi s katerimi so novosti začele veljati v letu 2020.

 • Nepremičnine in DDV
  Za pravilen obračun DDV pri transakcijah z nepremičnicami je zelo pomemben sistematični pristop. Treba je vedeti, kaj nepremičnina sploh je in kakšna je vrsta nepremičnine, ki je predmet prodaje. Ker davčni zavezanec pri tovrstnih transakcijah lahko opravlja tako obdavčeno kot oproščeno dejavnost, to vpliva na njegov odbitek DDV in naknadne popravke odbitka DDV. Predavateljica vas bo skozi teorijo in praktične primere ter najnovejšo sodno prakso vodila skozi ta precej zapleten DDV labirint.

 • DDV v gostinstvu in turizmu 
  Obračun DDV od razlike v ceni, uporaba različnih DDV stopenj in celo oprostitev plačila DDV na področju gostinstva in turizma zahtevajo poglobljena DDV znanja. Na seminarju se boste teh posebnosti naučili, seznanili pa se boste tudi z najbolj aktualnimi sodbami Sodišča EU in pojasnilom davčnega organa.

 • DDV posebnosti v gradbeništvu
  Na področju gradbeništva obstaja vrsta DDV posebnosti, in sicer na področju stopnje DDV, načina njegovega plačila, evidentiranja in poročanja transakcij. Za pravilno obračunavanje DDV v tem sektorju je tako pomembno dobro poznavanje posebnih pravil in vseh predpisov in virov, ki se jih pri tem mora upoštevati. Uporaba 76.a člena ZDDV-1 v gradbeništvu je odraz dobrega poznavanja aktivnosti, SKD in prakse podjetij. Poleg tega je ključno poznavanje aktualne sodne Sodišča EU, ki pomembno vpliva na pravočasen obračun DDV.

Vsi programi bodo objavljeni tukaj: https://www.anr.si/.