Seminarji

NOVI GRADBENI ZAKON GZ-1 in pregled podzakonskih predpisov

Aleksandra Velkovrh

Namen seminarja

Gradbeni zakon GZ-1 prinaša veliko pozitivnih novosti, nekatere izmed njih so:

 • Spremenjene odgovornosti udeležencev pri graditvi.
 • Spremenjen obseg objektov in del za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.
 • Novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja.
 • Spremembe pri enostanovanjskih objektih.
 • Ugodnejše določbe za legalizacije.

Namen predavanja je predstaviti nov Gradbeni zakon GZ-1, ki je bil sprejet 9. decembra 2021. V okviru predavanja bodo predstavljene novosti zakona s primerjavo glede na sedaj veljavni GZ. Ker GZ-1 uveljavlja številne novosti, od katerih večji del olajšuje proces projektiranja in dovoljevanja, nekatere pa zaostrujejo pogoje, je pomembno spoznati spreminjajoče pogoje še posebno v delu, ki bodo kasneje zaostreni.

Trenutno najbolj aktualno vprašanje pri novi zakonodaji: "Kako ravnati v prehodnem obdobju na gradbišču, ki je bilo vzpostavljeno pred 1. 6. 2022?" O tem in še več na seminarju. Vabljeni!

V sklopu seminarja boste seznanjeni z GZ-1 v primerjavi z GZ. Zakon je začel veljati 31. decembra 2021, uporabljati pa se je začel 1. junija 2022. Kakšne olajšave in zaostritve prinaša?

 • Novosti glede gradnje brez gradbenega dovoljenja – skladišča, posegi v konstrukcijo
 • Kakšni so spremenjeni pogoji, odgovornosti in kazenske določbe za
  • investitorje,
  • projektante,
  • nadzornike in
  • izvajalce ter
  • njihove pooblaščene strokovnjake in vodje del ?
 • Obvezna dokumentacija pri graditvi in legalizacijah.
 • Elektronsko poslovanje
 • Pogoji in postopek za pridobitev pogojev, mnenj in izdajo gradbenega dovoljenja
 • Spremembe za enostanovanjske hiše
 • Spremembe pri postopku integralnega dovoljenja
 • Obveznosti glede gradnje – izvajanja del
 • Uporabno dovoljenje
 • Zakoličenje objekta in sodelovanje nadzornika
 • Dopustne spremembe med gradnjo
 • Bistvene spremembe pri nepremičninskem sodelovanju pri nepremičninah z zaznambo v zemljiški knjigi
 • Inšpekcijski postopek gradbene in občinske inšpekcije
 • Prehodni roki glede uveljavitve komunalnega prispevka in uporabe BIM
 • Praktični primeri;
 • ...

Iz programa seminarja

Gradbeni zakon GZ-1 prinaša veliko pozitivnih novosti, nekatere izmed njih so:

 • Spremenjene odgovornosti udeležencev pri graditvi.

 • Spremenjen obseg objektov in del za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.

 • Novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja.

 • Spremembe pri enostanovanjskih objektih.

 • Ugodnejše določbe za legalizacije.

VSEBINA:

 • Primerjava veljavnih določb GZ z določbami predloga GZ-1.
 • Novi oz. spremenjeni pojmi po GZ-1.
 • Začasni objekti.
 • Gradnja z gradbenim dovoljenjem in brez dovoljenja.
 • Manjša rekonstrukcija.
 • eGraditev.
 • Obveza uporaba BIM orodja – kdaj in za katere vrste objektov.
 • Naloge in obveznosti investitorja.
 • Naloge projektanta in ali so res predvidene bistvene spremembe pri vodji projektiranja.
 • Naloge nadzornika.
 • Pogoji in naloge izvajalca.
 • Ugodnejši pogoji za vodje gradnje, vodje del – nov etični kodeks.
 • Pridobljene pravice izvajalcev in vodij del.
 • Imeniki pri IZS, OZS, GZS.
 • Projektni natečaj – predvidene spremembe.
 • Pregled PZI.
 • Projektni pogoji in mnenja.
 • Gradbeno dovoljenje – spremembe.
 • Zakoličenje.
 • Prijava začetka gradnje – komunalni prispevek.
 • Ureditev gradbišča.
 • Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja.
 • Uporabno dovoljenje.
 • Uporabno dovoljenje po zakonu.
 • Spremembe pri inšpekcijskem nadzoru.
 • Posebne prepovedi in zaznambe v zemljiški knjigi – nakup nelegalne gradnje.
 • Prehodne določbe – pomembno za uveljavitve sprememb.
 • Legalizacije, predvidene dobrodošle spremembe.

V postopkih orisa tudi:

 • Pravila stroke Zvezek 1.
 • PGU 2020.
 • Nabor podzakonskih aktov k GZ-1.

Na seminarju bodo pregledno predstavljene vsebine novosti GZ-1 z vsebinsko primerjavo GZ.

Pregled celotnega novega zakona, s poudarki in opozorili.

Predavanja izvajamo v manjših skupinah, kar prinaša veliko prednosti za udeležence:

 • širok nabor vsebine in daljše trajanje predavanja,

 • intenzivnost,

 • praktični primeri,

 • najpogostejše napake,

 • interaktiven vpogled v vsebine, dostopne na internetu,

 • odprta komunikacija s predavateljico.

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili spletnega izobraževanja in tako poslušali celotno spletno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključenem seminarju.

Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Priznanje kreditnih točk s strani ZAPS

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke - sklop A (Zakonodaja in standardi).

Kreditne točke bodo vnešene na podlagi poslanega seznama z naše strani, tako da udeleženci ne rabite ničesar pošiljati na ZAPS. Prosimo vas, da nam vašo identifikacijsko številko ZAPS javite že ob prijavi.


Cena z udeležbo vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

Cena online izvedbe vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo in online - preko ZOOM), med 12.00 in 16.00. Tekom predavanja naredimo dve krajši pavzi. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter tudi aktualno prakso, ki se je oblikovala v zadnjih treh letih po sprejetju GZ, in sicer: izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, inštalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu, projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni), lastnikom nelegalnih gradenj, proizvajalcem gradbenih proizvodov in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Vabljeni!

Predavatelj/ica

Aleksandra Velkovrh

je poleg gradbene izobrazbe končala še podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

21.12.2023

ONLINE

Aleksandra Velkovrh

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.