F Šola obračuna prejemkov zaposlenih | Seminarji, webinarji, izobraževanja in konference Verlag Dashöfer

Certificirani seminar

Šola obračuna prejemkov zaposlenih

dr. Lidija Robnik

Šola obračuna prejemkov zaposlenih je namenjena začetnikom, ki bi želeli pridobiti znanje s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja kot tudi vsem tistim, ki bi želeli znanje na tem področju obnoviti.

Namen seminarja

Šola obračuna prejemkov zaposlenih je namenjena začetnikom, ki bi želeli pridobiti znanje s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja kot tudi vsem tistim, ki bi želeli znanje na tem področju obnoviti.

Stroški plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja imajo velik vpliv na davčno priznane ali nepriznane odhodke, denarni tok in rezultat vsake organizacije (družbe, podjetnike, zavode…). Področje plač je živo področje, ki je vedno izpostavljeno izzivom in vsi tisti, ki ste se z obračunom šele začeli ukvarjati ali imate na tem področju že znanje kot tudi izkušnje, je dobro da so vaše rešitve pred izzivi! 

Šola bo udeležencem ponudila:

 • vsebinske,
 • prikazne ter
 • osnovne obračunske podlage prejemkov zaposlenih.

Tematika bo podkrepljena s knjiženjem v glavno knjigo in knjigovodskimi listinami, ki so osnova za obračun prejemkov zaposlenih. Z udeležbo boste pridobili določena poglobljena znanja, gradivo in vaše osebne zapiske, ki vam bodo pomagali pri delu in reševanju nastalih situacij v vašem poslovnem okolju.

Termini izvedbe so:

 • 28., 29. in 30. maja 2024, med 9.00 in 13.00 (preko ZOOM ali z udeležbo),
 • 27., 28. in 29. avgusta 2024, med 9.00 in 13.00 (preko ZOOM ali z udeležbo),
 • 25., 26. in 30. septembra 2024, med 9.00 in 13.00 (preko ZOOM ali z udeležbo),
 • 27., 28. in 29. novembra 2024, med 9.00 in 13.00 (preko ZOOM ali z udeležbo).

Delavnice oziroma srečanja bodo potekala v manjših skupinah, ki bodo zagotavljale individualen pristop predavateljce.

Mesta na šoli so omejena!

Prednosti udeležbe na naši šoli:

 • Šola obračuna prejemkov zaposlenih bo organizirana v manjših skupinah - s tem je zagotovljen individualen pristop predavateljice, ki je izkušeni strokovnjak in praktik.
 • Cena poleg izobraževanja v zaključeni skupini vključuje tudi pripravo učnih gradiv in priložnost, da se posvetujete s predavateljico.
 • Šoli sledi preizkus znanja, ki bo vsakemu posameznemu udeležencu pokazal napredek svojega znanja po zaključenem izobraževanju.
 • Vrednost šole je izjemna ne glede na to, od kod slušatelj prihaja, in pridobljeno znanje potrebujete za osebno ali poslovno rabo.
 • Po uspešni rešitvi ˝testa˝, ki ga oddate v navedem roku, ki je na voljo, prejmete potrdilo oziroma certifikat o vseživljenskem učenju založbe Verlag Dashöfer, ki potrjuje in izkazuje vaše znanje s področja obračuna prejemkov zaposlenih. 

Iz programa seminarja

1. MODUL - Obračun plač in bolniška odsotnost.

 • Obvestilo zaposlenemu o prijavi v zavarovanje.
 • Obračun plače (osnovna plača, nadomestila, bonitete ipd.), prispevki in akontacija dohodnine za rezidente in nerezidente RS.
 • Pogodba z več delodajalci (prispevki, dohodnina, olajšave).
 • Vrste bonitet zaposlenih (osebni avtomobili, vinjete, formalno in neformalno izobraževanje, nastanitve, zavarovanja, darila, obleka in obutev, poslovni in neposlovni stroški ipd.
 • Bonitete zaposlenih oz. davčno (ne)priznani stroški delodajalca.
 • Bolniška odsotnost (do 30 ali nad 30 delovnih dni).
 • Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz, regres za prehrano ipd.).
 • Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika.
 • Delo od doma.
 • Čakanje na delo.
 • Knjiženje državne pomoči – odlog ali odpis prispevkov za PIZ in ZZ.
 • Primeri obračuna in knjiženj plače, nadomestil, bolniške odsotnost, bonitet.

2. MODUL – Regres za letni dopust

 • Regres za letni dopust – kdo in kdaj je do njega upravičen.
 • Neizkoriščen dopust in njegov prenos ter posebnosti.
 • Neplačan dopust.
 • Regres v primeru zamenjave delodajalca.
 • Višina regresa za letno dopust in njegova obdavčitev.
 • Sorazmerni del izplačila regresa za letni dopust.
 • Primeri obračunov in knjiženja regresa za letni dopust.

3. MODUL – Stroški službenih poti in pogodbe civilnega prava

 • Pomen izdaje in obvezne vsebine potnega naloga.
 • Vrste obračunov in izplačil stroškov službenih poti (doma, tujina).
 • Pomen vrste stroškov službenih potovanja na poslovanje (davčno priznani in nepriznani stroški).
 • Ali se lahko potni stroški izplačujejo v gotovini ali brezgotovinsko?
 • Predstavitev največjih dilem in napak v praksi.
 • Vrste pogodb civilnega prava (avtorska, podjemna, sejnine, prokuristi, poslovodenje, cenilci, izvedenci).
 • Primeri obračunov in knjiženj stroškov potnih nalogov in pogodb civilnega prava.

4. MODUL - Drugi prejemki iz delovnega razmerja in zunanje storitve

 • Višina in obdavčitev obračuna nagrade za delovno uspešnost.
 • Božičnica ali 13. plača.
 • Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (operativni razlog).
 • Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (nesposobnost).
 • Odpravnine v primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
 • Odpravnine v primeru upokojitve.
 • Kratkotrajno delo.
 • Malo delo.
 • Primeri obračunov in knjiženj drugih prejemkov iz delovnega razmerja in zunanjih storitev.

Po zaključku šole bodo vsi udeleženi v spletno ali fizično izvedbo izobraževanja prejeli s strani založbe Verlag Dashöfer potrdilo o vseživljenskem učenju oziroma certifikat, ki potrjuje pridobljeno znanje s strani  vseh prejemkov zaposlenih v gospodarstvu.

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • PDF gradivo (prejmete na email en delovni dan pred izvedbo),
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete, 
 • preverjanje pridobljenega znanja ter
 • izdajo potrdila/certifikata o pridobljenem znanju (v obliki PDF).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • preverjanje pridobljenega znanja in
 • izdajo potrdila/certifikata o pridobljenem znanju (v obliki PDF).

Pomembno: Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10-odstotni popust. Popusti na redno ceno izobraževanja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najpozneje pet delovnih dni pred izvedbo izobraževanja; v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • Ob nezadostnem številu prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina izobraževanja, in sicer po e-pošti na e-naslov, naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu in izvedbi predavanja pa tudi druge podatke boste prejeli najpozneje en delovni dan pred datumom izobraževanja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe. Velja ENA KOTIZACIJA = ENA UDELEŽBA (sicer vam v skladu z našim poslovanjem naknadno izdamo račun za udeležbo dodatnih oseb). 

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Šola bo potekala med 9.00 in 13.00. Tekom predavanja naredimo 15 minutni odmor. Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi online. Izvedli bomo tisto izvedbo, ki bo imela večje povpraševanje. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev šole.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Izobraževanje je namenjeno samostojnim podjetnikom, direktorjem malih gospodarskih družb, zaposlenim v računovodskih servisih in vodjem računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem in vodjem računovodstva, zaposlenim na delovnem mestu obračun plač, zaposlenim v računovodstvu ter vsem, ki bi jih obravnavana tematika male šole kakorkoli zanimala.

Vabljeni!

Reference


Predavateljica Lidija Robnik, je strokovno in skrbno podala in predala znanje, s tega področja.Vsi, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi izobraževanja, so name pustili pozitiven vtis. Prijaznost, ažurnost in strokovnost, odlikuje vse njih. Hvala vsem, za vso podporo in odlično izvedbo. (Andreja)

»Seminar je odlična odskočna deska za vse, ki se spoznavajo z obračunom plače. Priporočila bi jo tako začetnikom, kot tistim ki bi svoje znanje radi obnovili. Velika prednost seminarja so praktični primeri, ki jih po teoretičnem delu vsebuje vsak sklop tematike.« (Nika Švagelj, Eurospin Eko d.o.o.)

»S Šolo obračunov prejemkov fizičnih oseb sem bila zelo zadovoljna. Osvežila sem svoje znanje na tem področju in ga dopolnila z novim znanjem. Predavateljica je snov podajala zelo razločno in strokovno
s poudarkom na praktičnih primerih. Bila je zelo dostopna in je vedno odgovorila na vsa zastavljena vprašanja, tudi na dodatna vprašanja, ki sem jih postavila po zaključku šole na e-mail. Šolo bi priporočila tako začetnikom kot tudi tistim, ki že imajo nekaj osnovnega znanja na tem področju.«

»Z izobraževalno agencijo Verlag Dashöfer sem sodelovala že večkrat in tudi tokrat sem bila z izvedbo Šole obračunov prejemkov zelo zadovoljna. Predavateljica je bila odlična, zanimiva, jasna. Vsekakor zelo primerno za nadaljni osebni in poslovni razvoj.« (Luka Koper d.d.)

»S Šolo obračuna prejemkov sem bila zelo zadovoljna. Seminar je bil izveden zelo kvalitetno in temeljil na veliko praktičnih primerih s katerimi lahko nadgradiš svoje znanje. Predavateljica je bila odlična, zelo jasna razlaga in pripravljena odgovoriti na vsa vprašanja.« (Proplace, d.o.o.)

»S seminarjem sem zadovoljna, saj sem kot začetnica v računovodstvu spoznala razne prejemke, s katerimi se v podjetju, v katerem delam, lahko soočim. V bodoče bi svetovala, da kakšno uro več posvetite točnem izračunu plače, saj je to ključni prejemek, kateri je odlično da ga mladi, ki v računovodstvu rastemo z izračuni preko programa, razumemo podrobneje kot so ga včasih znali izračunati, preden so se ustvarili programi za plače. Predavateljica se je posvetila vsem vprašanjem tako da sem z izobraževanjem zelo zadovoljna, in se v prihodnosti, če bo to možno, sigurno še kakšnega udeležim.« (Eurocom, d.o.o., Kranj)

»Predavanje je bilo zelo zanimivo in razumljivo tudi za začetnika. Razlaga je bila jasna in podkrepljena s primeri.  Predavateljica je držala rdečo nit od začetka do konca, poskrbela za prijetno vzdušje in velikokrat dala možnost vprašanj in še dodatnih primerov.« (Robotehnika d.o.o.)

»Sama se z obračunom plač srečujem slabo leto, tako da sem začetnik s polno vprašanji in dilemami. Na izobraževanju Šola plač sem marsikatero dilemo razrešila in dobila odgovore na vprašanja. Prav tako mi bo v veliko pomoč gradivo, ki smo ga prejeli. V njem so zbrane in podrobno opisane vse oblike povračil prejemkov zaposlenih.« (Manja K., Summit motors Ljubljana d.o.o.)

»Želela bi pohvaliti predavanja, saj so zelo razumljiva in strokovno pripravljena.« (Ivana K., Polident d.o.o.)

»S programom in predvsem predstavitvijo programa sem bila zelo zadovoljna. Prav tako z organizacijo izobraževanja. Program je bil predstavljen pregledno, kot je bil tudi predstavljen v gradivu. Velik plus je tudi možnost pridobivanja informacij v zvezi s konkretnimi primeri, s katerimi se srečujemo.« (Daša Č., Luka Koper d.d.)

Predavatelj/ica

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

28.5. – 30.5.2024

ONLINE

dr. Lidija Robnik

28.5. – 30.5.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

27.8. – 29.8.2024

ONLINE

dr. Lidija Robnik

27.8. – 29.8.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

25.9. – 30.9.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

25.9. – 30.9.2024

ONLINE

dr. Lidija Robnik

27.11. – 29.11.2024

ONLINE

dr. Lidija Robnik

27.11. – 29.11.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.