Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

Namen seminarja

Ciljem izobraževanja je poglobiti in utrditi znanje potrebno za upravljanje z nepremičninami kot je nakup, najem, vrednotenje, vzdrževanje, dodatno vlaganje, amortizacija, prodaja ali likvidacija nepremičnine. Poudarek je predvsem na ekonomskem, računovodskem in davčnem vidiku upravljanja z nepremičninami, obdelane bodo tudi pomembne področja stvarnega prava.

Komu je namenjen

Izobraževanje je namenjeno vodjem računovodstva, strokovnim svetovalcem v računovodstvu, računovodjem in revizorjem.

Iz programa seminarja

1. modul ˝Opredelitev, razvrščanje ter računovodska in davčna podlaga dolgoročnih sredstev˝

datum:  5. 5. 2021 (13.15 -15.45)

Iz vsebine: 

Razumevanje in razvrščanje neopredmetenih sredstev (NS), opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) in naložbenih nepremičnin (NN) v skladu s SRS 2016, PSR 2016 in MSRP.
Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o letnem inventurnem popisu s poudarkom na vsebini NS, OOS in NN.
Opredelitev zemljišč, nepremičnin, opreme – z vidika računovodskega evidentiranja (stopnja amortizacije) ter davčne zakonodaje (olajšave ter morebitno njihovo vračanje).
Primeri knjiženj NS, OOS in NN

2. modul ˝Nabavna vrednost, vrednotenje, amortizacija˝

datum: 6. 5. 2021 (13.15 - 14.45)

Iz vsebine: 
Kalkulacija in sestavine nabave vrednosti NS, OOS in NN.
Izbira metod (nabavna vrednost, revalorizacije) in pomen vrednotenj NS, OOS in NN (oslabitve, okrepitve).
Amortizacija in metode amortiziranja (računovodski in davčni vidik).
Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

3. modul ˝Vzdrževanje, vlaganje v OS in prodaja OS˝

datum: 7. 5. 2021 (13.15 - 15.45)

Investicijsko vzdrževanje ali naknadna vlaganja in nova amortizacija.
Lastna režija pri pridobivanju OOS in lastni razvoj.
Amortizacija od naknadnih vlaganj.
Prodaja NS, OOS in NN &#8211; računovodski in davčni vidik.<
Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

4. modul ˝Invetura in najem OS˝

datum: 12. 5. 2021 (13.15 - 15.45)

Inventurne razlike; računovodski in davčni vidik.
Donacije in javni razpisi ; računovodski in davčni vidik.
Dana in prejeta NS, OOS in NN v najem (finančni in poslovni).
Sale and lease back; prodaja in povratni najem.
primeri knjiženj NS, OOS in NN.

Pomembna vsebina pogodbe o najemnini in izjava glede DDV ali DPN
Stavbna pravica, etažna lastnina, služnostna pravica, nujna pot.
OOS in NN evidentirane med zalogami &#8211; vrednotenje, prenos, prodaja, stroški.
Vrste davčnih olajšav (koriščenje, vračilo) in kaj so raziskave in razvoj.
Primeri knjiženj OOS in NN.

5. modul˝ Evidence nepremičnin, pravni vidik upravljanja z OS˝

datum: 13. 5. 2021 (13.15 - 15.45)

Vodenje evidenc nepremičnin, postopek vpisa, drugi pravni postopki v zvezi z nepremičninami.
Predstavitev pomembnih stvarnih in obligacijskih pravic na nepremičninah in posledic njihovih kršitev.

6. modul “Ekonomski vidik pogodbe o najemnini, davčne olajšave pri OS”

datum: 14. 5. 2021 (13.15 - 15.45)

Pomembna vsebina pogodbe o najemnini in izjava glede DDV ali DPN.
Stavbna pravica, etažna lastnina, služnostna pravica, nujna pot.
OOS in NN evidentirane med zalogami; vrednotenje, prenos, prodaja, stroški.
Vrste davčnih olajšav (koriščenje, vračilo) in kaj so raziskave in razvoj.
Primeri knjiženj OOS in NN.

7. modul preizkus znanja - po dogovoru v skupini

DatumMestoCena  
5.5. – 14.5.2021Za ta termin žal ni več prostih mest.

Povprašajte po novem terminu seminarja
950 EUR + DDVZa ta termin žal ni več prostih mest.

Povprašajte po novem terminu seminarja
Za ta termin žal ni več prostih mest.

Povprašajte po novem terminu seminarja

Predavatelj/i

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih

je direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in diplomant svetovno znane akademije Saint George International iz Londona iz področja poslovnih ved. Je tudi sodelavec Dublin Business School (DBS) iz Irske. Ima številne študijske in delovne izkušnje iz tujine, saj je bil ekskluzivni

Ta operacija je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Prosimo, registrirajte se.
Reference:
Cinkarna Celje d.d.
R FAKTURRA D.O.O.
Elektro Primorska d.d.
Odelo Slovenija d.o.o.
Dars d.d.
FILC, tovarna filca, d.o.o.

Drugi seminarji tega predavatelja:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih
-->