F Novosti gradbene zakonodaje za nadzornike, izvajalce in naročnike | Seminarji, webinarji, izobraževanja in konference Verlag Dashöfer

Seminarji

Novosti gradbene zakonodaje za nadzornike, izvajalce in naročnike

Aleksandra Velkovrh

Namen seminarja

Novi Gradbeni zakon GZ-1 se je začel uporabljati 1. junija 2022. Na seminarju bo predstavljen GZ-1 in osnutki oz. sprejeti podzakonski predpisi (razvrščanje objektov, manjše rekonstrukcije, gradbišča, dokumentacija). Vabljeni na intenzivno predavanje s širokim naborom vsebin in praktičnimi primeri ter najpogostejšimi napakami. 

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi on-line. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva.

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na online izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝ in v primeru udeležbe v dvorani, npr. ˝Ljubljana˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Iz programa seminarja

1. INVESTITOR kot naročnik

 • GZ-1, namen razmerja javnopravni zakoni – civilnopravni zakoni
 • pisne pogodbe
 • preglednica Proces graditve
 • obveznosti s poudarkom na obveznostih do izvajalca in nadzornika
  • dokumentacija
  • prijave itd
 • pravice izvajalcev do naročnika zakoličba
 • ureditev gradbišča, označitev
 • obvezna dokumentacija, ki jo na gradbišču zagotovi investitor
 • ravnanje pri dopustnih manjših odstopanjih od GD in pri večjih odstopanjih

2. IZVAJALEC – navodila izvajalcem za uspešen zaključek del glede na gradbeno zakonodajo

 • namen gradbenega zakona z vidika upoštevanja bistvenih zahtev – izvajalec, podizvajalec
 • SKD področje F gradbeništvo
 • bistvene zahteve na katere vplivajo izvajalci, predpisi
 • pogoji za izvajalce, podizvajalce
 • vodje celotne gradnje
 • vodenje gradnje, nosilci obrtne dejavnosti, mojstri – pogoji v prehodnem obdobju
 • vodja del – reguliran poklic
 • imeniki pri IZS, OZS, GZS
 • izvajalci-mojstri, ki lahko vplivajo na bistvene zahteve
 • poklicne naloge po 4. čl. ZAID
 • obveznosti izvajalca pri gradnjah z gradbenim dovoljenjem in gradnjah (vzdrževanje in druge gradnje) brez gradbenega dovoljenja
 • obveznosti vodilnega izvajalca in vodje gradnje
 • obveznosti izvajalca in podizvajalcev in njihovih odgovornih oseb
 • pred gradnjo
  • pred gradnjo
  • med gradnjo
  • po končani gradnji, izdelava DZO, izvajalci, podizvajalci, izjave vodij gradenj
 • pravice izvajalcev do naročnika
 • razmerje glavni izvajalec, podizvajalec
 • izvajalec in projektna dokumentacija
  • ravnanje pri dopustnih odstopanjih
 • prekrški, globe za izvajalce, podizvajalce, njihove odgovorne osebe in vodij gradnje

3. NADZOR – razlika med zakonskimi in pogodbenimi razmerji

 • nadzornik
 • vodja nadzora in pooblaščeni strokovnjaki
 • zakonske obveznosti nadzornika, vodje nadzora in PS, ki izvajajo nadzor
  • ena izmed novosti: preveritev izvajalcev
  • obveznosti pri dopustnih in nedopustnih odstopanjih od gradbenega dovoljenja
 • pogodbene obveznosti nadzornika
  • knjiga obračunskih izmer
 • izjave nadzornika v PID, DZO, posebnosti za enostanovanjske stavbe
 • prekrški, globe nadzornikov, njihovih odgovornih oseb in vodje nadzora

4. SPLOŠNO O GRADITVI OBJEKTOV

 • objekti, začasni objekti
 • bistvene zahteve, obveznost izpolnjevanja

5. NEKATERE SPREMEMBE GZ-1

 • manjša rekonstrukcija
 • začasni objekti

6. VRSTE GRADENJ

 • vrste gradenj z gradbenim dovoljenjem
 • vrste gradenj s prijavo začetka gradnje
 • vrste gradenj brez gradbenega dovoljenja
  • vzdrževala dela, VDJK, manjša rekonstrukcija
 • pravnomočnost, na lastno odgovornost dokončnost

7. PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTIRANJE

 • projektant
 • vodja projektiranja
 • projektna dokumentacija
 • druga dokumentacija
 • obveznost izdelave PZI
  • spremembe PZI, odgovornost nadzornika
 • obveznosti glede izdelave PID

8. UPORABNA DOVOLJENJA

 • kdaj je potrebno uporabno dovoljenje
 • pogoji za pridobitev dovoljenja in uporabo
  • s tehničnim pregledom
  • brez tehničnega pregleda
 • vloga nadzornikov – vrste novih izjav
 • izvajalci pri tehničnih pregledih
 • spremembe za enostanovanjske stavbe
 • novo za obstoječe objekte
 • legalizacije

   VPRAŠANJA IN ODGOVORI

  Priznanje kreditnih točk s strani IZS in ZAPS

  Po dogovoru z IZS in ZAPS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji in pooblaščeni arhitkti za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin (glede na dosedanjo prakso) v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

  Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili spletnega izobraževanja in tako poslušali celotno spletno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključenem seminarju.

  Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

  Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

  Cena z udeležbo vključuje:

  • gradivo,
  • jutranjo kavico,
  • pogostitev med odmori,
  • posvetovanje s predavateljico,
  • strokovne in konkretne nasvete ter
  • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

  Cena online izvedbe vključuje:

  • PDF gradivo,
  • posvetovanje s predavateljico,
  • strokovne in konkretne nasvete,
  • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

  Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

  • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
  • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
  • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
  • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
  • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
  • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

  Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

  S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

  Potek seminarja

  Seminar bo potekal sočasno (*z udeležbo in online - preko ZOOM), med 12.00 in 16.00. Tekom predavanja naredimo dve krajši pavzi. Mesta na izvedbi so omejena!

  • V primeru razglašene epidemije v državi ne izvajamo predavanj z udeležbo.
  • *Z udeležbo - v kolikor je taka prijava pod objavo seminarja mogoča.

  Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, boste prejeli posnetek predavanja v kolikor bo na voljo, ali bili povabljeni na ponovitev webinarja.

  Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

  Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

  1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

  2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

  3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

  Komu je namenjen

  Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter tudi aktualno prakso, predvsem pa je predavanje namenjeno izvajalcem, nadzornikom in naročnikom, saj bo večji del predavanja namenjen predstavitvi dela po novi zakonodaji zanje. Vabljeni sicer vsi, ki jih omenjena tematika zanima.

  V kolikor pa bi vas zanimalo predavanje s področja predstavitve le GZ-1, pa vabljeni na Novi Gradbeni zakon GZ-1, primeren za vse: izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, inštalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu, projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni), lastnikom nelegalnih gradenj, proizvajalcem gradbenih proizvodov in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

  Vabljeni!

  Predavatelj/ica

  Aleksandra Velkovrh

  je poleg gradbene izobrazbe končala še podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov…

  Več delavnic tega predavatelja

  Termin in kraj dogodka

  7.12.2022

  ONLINE

  Aleksandra Velkovrh

  Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

  Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

  !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.