On-line preizkušeni poznavalec

Popravljanje napak v računovodstvu - postopki in posledice

dr. Lidija Robnik

Namen izobraževanja

Kdo dela, se lahko zmoti.  Računovodja ni dobil pravilnih podatkov, prišlo je k spemembi prvotnih oceh ali do zmote pri knjiženju oz. obračunu.

Pomembno je, da imamo nastavljen sistem  za kontrolo morebitnih napak, znanje za ugotovitev  vrste napake in ocene teže morebitnih posledic. Pomembno je tudi, da poznamo postopek kako ravnati v primeru ugotovitve napak v tekočem letu oz. v preteklih letih.  

V tednu, ki ga posvečamo odpravljanju napak v računovodstvu bomo te obravnavali  glede na SRS 2016, omenili najbolj pogoste področja napak v računovodstvu (in njihove posledice) ter se posvetili pripravi za davčni pregled/davčno inšpekcijo.

Iz programa izobraževanja

 1. dan    19. 7. 2021     12.00 - 13.30
 • Vrste računovodskega nadzora (kontrola, revizija, davčna inšpekcija);
 • Ugotovitve in vrste napak (nepomembne, pomembne);
 • Načini in postopki preprečevanja napak;
 • Prevare z vidika računovodskih predpisov in davčne zakonodaje;
 • Kriterije za razmejitve med vrstami napak ali prevar;
 • Kaj ni napaka – računovodske usmeritve in računovodske ocene (primeri);
 • Primeri, diskusija.
 1. dan  20.7. 2021    12.00 - 13.30
 • Morebitne napake na področju potnih nalogov, odvisni stroški nabave (osnovna sredstva, material, trgovsko blago);
 • Oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih rezervacij stroškov;
 • Napake pri transfernih cenah pri povezanih osebah;
 • Napake pri odbitku davka na dodano vrednost;
 • Oslabitve in odpisi terjatev in zalog;
 • Nepravilnosti glede obračuna bonitet;
 • Primeri, diskusija.
 1. dan   21. 7. 2021  12.00 - 13.30
 • Investicijske olajšave – so opravičene ali ne;
 • Obravnavanje reprezentance in pogostitev zaposlenim;
 • Neustrezne nabave osnovnih sredstev glede na zaposlene in obseg poslovanja;
 • Prekarni delavci in napake pri pogodbah civilnega prava;
 • Popravljanje računovodskih poročil glede na računovodske usmeritve (bistvena, nebistvena) napaka;
 • Primeri, diskusija.
 1. dan    22.7. 2021  12.00 - 13.30 
 • SRS 2016, Pavilnik o računovodstvu;
 • Upoštevanje ugotovljenih napak v tekočem poslovnem letu;
 • Popravljanje ugotovljenih napak preko poslovnega izdida preteklih letih;
 • Zgledi knjiženj nepomembnih napak tekočega leta na računovodske izkaze in davčni obračun;
 • Zgled knjiženj pomembnih napak tekočega leta na računovodske izkaze in davčni obračun;
 • Primeri, diskusija.
 1. dan   23.7. 2021  12.00  - 13.30
 • Katera področja zanima in jih pregleduje davčna inšpekcija;
 • Morebitne napake na področju potnih nalogov, odvisnih stroškov nabave (osnovna sredstva, material, trgovsko blago);
 • Oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih rezervacij stroškov;
 • Bonitete zaposlenih in posojila dani lastnikom;
 • Obračunavanje obresti;
 • Obračun normirancev – so lahko ali ne;
 • Primeri, diskusija.

Predavatelj/ica

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

19.7. – 23.7.2021

ONLINE

dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.