Seminarji

Osebni stečaj - terjatve in položaj upnikov

Dida Volk univ. dipl. prav.

Namen seminarja

Od uvedbe postopka osebnega stečaja v oktobru 2008 pa vse do danes je bilo začetih že skoraj 20.000 postopkov osebnega stečaja.  

Glede na to, da je (tudi) postopek osebnega stečaja namenjen upnikom in njihovim terjatvam, bo prikazan položaj upnikov, ki so že začeli postopke izvršbe ali zavarovanja oziroma svoje terjatve uveljavljajo v pravdi. Poseben položaj imajo upniki s prednostnimi terjatvami in ločitveni ter izločitveni upniki.

Veliko število postopkov osebnega stečaja prinaša tudi številna vprašanja upnikov glede nekaterih terjatev do dolžnikov v postopku osebnega stečaja, predvsem glede tistih terjatev, ki nastajajo po začetku osebnega stečaja dolžnika, saj so to stroški postopka osebnega stečaja. Zato se je v zadnjem času v sodni praksi izoblikovala razdelitev teh stroškov na tiste stroške, ki se plačajo iz stečajne mase in jih je torej dolžan plačati upravitelj, in na tiste stroške, ki predstavljajo t.i. življenjske stroške stečajnega dolžnika, in jih je dolžan plačati dolžnik sam. Obstajajo še vedno številna vprašanja glede pravilne izterjave osebnih stroškov od stečajnega dolžnika.

Z dolžnikovega vidika je edini pravi smisel osebnega stečaja odpust obveznosti. S sklepom o odpustu obveznosti se dolžniku odpustijo (skoraj vse) obveznosti, nastale do začetka stečajnega postopka. Z Novelo ZFPPIPP-G  je bilo bistveno spremenjeno in dopolnjeno prav poglavje glede odpusta obveznosti, tako glede pogojev za odpust obveznosti, kot glede ovir in izpodbijanja odpusta obveznosti.  Zato bo prikazan tudi upnikov položaj in možnosti, da aktivno sodeluje in vpliva na odpust obveznosti tako, da v konkretnih (utemeljenih) primerih doseže, da se dolžniku ne odpustijo obveznosti. Ker terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo, jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, če ni bil izdan sklep o odpustu dolga.

Tudi upniki (sami ali preko upravitelja) lahko izpodbijajo dolžnikova pravna dejanja, vendar ti postopki niso prav pogosti. Zato bodo prikazane možnosti za upnike, ter prednosti izpodbijanja v stečaju. Zagotovo pa v primeru (uspešne) tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj dolžnik ne bo dosegel odpusta obveznosti.

Se tudi vam (kot upniku) postavljajo vprašanja:

 • Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem postopku osebnega stečaja?
 • Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj upnika kot stranke postopka?
 • Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
 • Kako naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel postopek osebnega stečaja nad dolžnikom?
 • Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.?
 • Kako upravitelj ugotavlja obseg premoženja in kakšne so posebnosti prodaje v postopku osebnega stečaja?
 • Kako lahko upnik aktivno sodeluje v postopku odpusta obveznosti in kako doseže, da dolžniku obveznosti niso odpuščene?
 • Kdaj so podani pogoji za izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika v postopku osebnega stečaja in ali lahko tudi upnik vloži tožbo na izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika?

Iz programa seminarja

 • prikaz poteka postopka osebnega stečaja s predstavitvijo spremembe Novele ZFPPIPP-G
 • stranke v postopku osebnega stečaja
 • stečajna masa (poizvedbe o dolžnikom premoženju…)
 • vpliv postopka osebnega stečaja na postopke izvršbe in zavarovanja ter na pravdne postopke
 • posebna pravila o stroških v postopku osebnega stečaja in izterjava teh stroškov
 • upniki s privilegiranimi terjatvami, ločitveni in izločitveni upniki
 • posebnosti glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj in kdaj jih izpodbijati
 • postopek odpusta obveznosti ugovor proti odpustu obveznosti.
 • terjatve upnikov, poplačilo (prednostnih) upnikov
 • postopek odpusta obveznosti in vloga upravitelja med preizkusno dobo
 • terjatve, na katere odpust obveznosti ne učinkuje in dolžniku niso odpuščene
 • izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja

Pri vseh temah ob predstavljena tudi aktualna sodna praksa!

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminarja.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal online (preko ZOOM) med 09.00 in 11.00 uro. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na izvedbi ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Seminar je namenjen upnikom in dolžnikom. 

Predavatelj/ica

Dida Volk univ. dipl. prav.

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

19.12.2023

ONLINE

Dida Volk univ. dipl. prav.

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.