Certificiran študij

Obravnava osnovnih sredstev v skladu z MSRP (MRS 16, MRS 36, razkritja)

- strokovni praktikum

mag. Ingrid Zadel

Iz programa seminarja

 1. Srečanje  9. 7.  2024  / izobraževanje je v spletni učilnici

Opredmetena osnovna sredstva (MRS 16)

 • Praktična obrazložitev uporabe standarda;
 • Opredelitev glavnih pojmov standarda;
 • Pripoznavanje ( določitev kriterij, stroški);
 • Merjenje (izvirne in dnevne vrednosti);
 • Merjenje ob začetnem pripoznanju (zgled in praktični primer)
 • Prevrednotenje (povečanje, zmanjšanje), praktični primeri
 • Amortizacija
 • Odprava pripoznanja
 • Razkritja

 

 1. Srečanje 10. 7. 2024/ izobraževanje je v spletni učilnici

Oslabitev sredstev (MRS 36)

 • Praktična uporaba MSR 36 (omejitve);
 • Uporaba in opredelitev glavnih pojmov standarda (izguba zaradi oslabitve, denar ustvarjajoča enota, ...);
 • Merjenje nadomestljive vrednosti (zgled);
 • Denar ustvarjajoče enote (npr. alokacija dobrega imena, ..);
 • Izguba zaradi oslabitve (testiranje oslabitev, zgled);
 • Razveljavitev oslabitev zaradi oslabitve;
 • Razkritja (za vsako skupino sredstev, za odseke, za denar ustvarjajočo enoto, agregatne/razveljavljene izgube).

Ponovitveni test v spletni učilnici – za utrditev znanja in priprava za delavnico.  Postavljanje vprašanj.

 1. Srečanje - delavnica in utrjevanje znanja  16. 7. 2024  (7.00 – 8.30), online 

Utrditev znanja, praktični primeri za izbrana področja upravljanja z OS po MSRP.  Odgovori  na vprašanja udeležencev, diskusija primerov udeležencev.

Potek izobraževanja:

Prvi dve srečanji se snemata in ju udeleženci lahko ponovno pogledajo v spletni učilnici. Tretje srečanje je interaktivno, namenjeno ponovitvi obravnavane snovi in vprašanjem udeležencev. Tretje srečanje se ne snema in se pričakuje aktivna prisotnost udeležencev na ZOOM delavnici.

Posebnosti izobraževanja:

Izobraževanje je zastavljeno tako, da je zahtevna snov obravnave osnovnih sredstev po MSRP razdeljena v tri krajša srečanja in spletno učilnico. Pod vsakim modulom bodo v spletni učilnici kontrolna vprašanja, da udeleženec izobraževanja lahko ponovi obravnavano snov.

Po drugem srečanju čaka udeležence izobraževanja krajši test, ki jih še dodatno pripravi za delavnico. Test je anonimen in namenjen samo ponovitvi znanja. Odgovore bo udeleženec pridobil takoj po opravljenem testu.

Delavnica je namenjena individualnim vprašanjem in ponovitvi snovi oz. posebnostim, ki jih izpostavijo udeleženci.

Namen izobraževanja:

Izobraževanje je namenjeno začetnikom na področju  MSRP, kako tudi že rednim uporabnikom MSRP, kateri želijo utrditi znanje na področju obravnave osnovnih sredstev po MSRP. Snov bo obrazložena sistematično in na primerih. Na delavnici boste skupaj s predavateljico naredili še dodatne primere za utrditev znanja v excelu.

V primeru, da rabite poznavanje celotnega področja MSRP in ste odgovorni za računovodenje po MSRP v podjetju, vam priporočamo naslednja, bolj kompleksna izorbraževanja:

 

Predavatelj

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

9.7. – 16.7.2024

ONLINE

mag. Ingrid Zadel

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.