Seminarji

Obdavčitev dohodkov direktorja lastnika, prokurista in upokojenca ter načini izplačil dohodkov

Ivan Kranjec

Namen seminarja

Poslovodenje in prokura imata različni davčni obravnavi dohodkov izplačanih na tej podlagi. Nekje je možno izplačati povračila stroškov neobdavčeno, drugod ne. Za pravilno davčno obravnavo dohodkov, ki se tem osebam izplačujejo, in ugodnosti, ki se tem osebam nudijo, je pomembno razumevanje pojmov, kot so poslovodna oseba, prokurist, delavec s posebnimi pooblastili, pogodba o poslovodenju ali prokuri itd..

V praksi so pogosta vprašanja v zvezi z opravljanjem funkcije poslovodne osebe in funkcije prokurista družbe. Če ste v dilemi in si zastavljate vprašanje ali skleniti s poslovodjo pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo poslovodenju, se nam pridružite. Razjasnili bomo tudi dileme, kako pravilno urediti prokuro in kakšno pogodbo skleniti z upokojencem, kako urediti njegov status, če je lastnik podjetja in poslovodja.

Na seminarju si bomo pogledali, na kakšen način se izplačuje dohodek za poslovodenje, kako je obdavčen in kakšna naj bo pogodba. Pogledali bomo, kako se delo prokurista razlikuje od dela poslovodje ter s tem v povezavi, pogledali obdavčitev dohodkov prokuristov. Obravnavali bomo tudi, kako dohodki, ki jih prejema upokojenec, vplivajo na njegovo pokojnino in kako so obdavčeni.

Iz programa seminarja

Direktor - lastnik

 • Vpliv zavarovanja s šifro 040 ali 001 glede na novosti iz ZDR-1 in ZPIZ-2
 • Vsebina pogodbe s poslovodnimi delavci
 • Obdavčitev dohodka za poslovodenje
 • Vrste dohodkov za poslovodenje (kako je z upokojenimi osebami, če opravljajo naloge poslovodenja
 • Obdavčitev potnih stroškov poslovodij in prokuristov
 • Poslovodenje: oblike dohodkov z vidika družbenika (družbenik je/ni poslovodja) in obračun, kadar je poslovodja nerezident

Prokurist - izplačilo in obdavčitev

 • Podjemna pogodba ali pogodba o naročilu?
 • Dohodki prejeti za opravljanje nalog prokurista in njihova obdavčitev (obdavčitev upokojencev, ki opravljajo naloge prokurista)

Upokojenec

Obdavčitev dohodka in potnih stroškov ter vpliv na pokojnino:

 • Upokojenec, ki je direktor
 • Upokojenec, ki je prokurist
 • Začasno, občasno delo upokojencev po ZUTD-A kot oblika izplačila za prokuro? DA/NE
 • Delo po podjemni pogodbi ter vpliv na pokojnino
 • Popoldanski s.p. – nosilec je upokojenec
 • Brezplačna pomoč družinskega člana z vidika obveznosti poročanja in plačila denarnega prispevka

Fleksibilne oblike zaposlovanja po ZDR-1

 • Podjemna pogodba (pogodba o delu): kdaj in v kakšni obliki jo sklenemo, obdavčitev
 • Avtorska pogodba: v katerih primerih jo lahko sklenemo, obdavčitev
 • Kratkotrajno delo (brezplačna pomoč): pogoji, omejitve, evidence
 • Nova ureditev osebnega dopolnilnega dela: vrste osebnega dopolnilnega dela, vrednotnica

Cena vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje. Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

Potek seminarja

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi

09.00 - 11.00 Predavanje I. del z diskusijo

11.00 - 11.30 Odmor za pogostitev in priložnost za druženje

11.30 - 13.30 Predavanje II. del z diskusijo

Komu je namenjen

Seminar je namenjen vodjem računovodstev, računovodjem oz. računovodskim servisom, vsem, ki obračunavajo dohodke fizičnim osebam, kadrovskim delavcem, direktorjem družb, samostojnim podjetnikom in seveda tudi upokojencem podjetnikom ter podjetnikom študentom, pa tudi drugim podjetnikom oziroma osebam, ki jih to področje zanima

Predavatelj/ica

Ivan KranjecIvan Kranjec, po izobrazbi magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007. Trenutno je zaposlen v družbi CMS Reich-Rohrwig Hainz, pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pri svojem delu je nenehno v…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

24.9.2018

Ljubljana

Ivan Kranjec

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.