Seminarji

Letno poročilo za leto 2023 v javnem sektorju vezano na aktualno zakonodajo

Majda Gominšek

Priprava in izdelava računovodskih izkazov za javni sektor za leto 2022 in novosti na področju zakona o davku od dohodka pravnih oseb, ki je prinesel nove olajšave, s katerimi si lahko znižamo davčno osnovo in nove pogoje za uveljavitev višini davčno priznanih odhodkov (reprezentanca, rezervacije,…).

Namen seminarja

Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem kot na računovodskem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za leto 2023.

Zaključevanje leta bo tudi letos posvečeno aktualnim informacijam na tem področju kot tudi že sprejetim ter predvidenim novostim v letu 2024.

Predstavljene bodo torej vse posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.

Iz programa seminarja

1. Računovodski izkazi - pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri:

 • Bilanca stanja;
 • Izkaz prihodkov in odhodkov;
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti;
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka;
 • Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega);
 • Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov.

2. Davčni obračun:

 • Davčno priznani prihodki;
 • Delno priznani odhodki;
 • Davčne olajšave;
 • Druge posebnosti davčnega obračuna - Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti za javne zavode (109/07 in 68/09 in sprememba 137/21) – sprememba v 2022.

Na tem področju se je spremenil zakon o davku od dohodka pravnih oseb, ki je prinesel nove olajšave, s katerimi si lahko znižamo davčno osnovo in nove pogoje za uveljavitev višini davčno priznanih odhodkov (reprezentanca, rezervacije, …).

3. Priprave na letno poročilo:

 • Pomen in namen inventurnega elaborata;
 • Vsebina letnega poročila;
 • Priloge k letnemu poročilu;
 • Razkritja v letnem poročilu;
 • Sprejem in potrditev letnega poročila.

4. Izjava o notranji reviziji: sprememba Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava – U.l.153/2021:

 • Vsebina in pomen izjave;
 • Odgovornosti za pripravo izjave;
 • Pristop k pripravi izjave.

5. Vse aktualnosti in novosti za leto 2024.

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminarja.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe. Velja ENA KOTIZACIJA = ENA UDELEŽBA (sicer vam v skladu z našim poslovanjem naknadno izdamo račun za udeležbo dodatnih oseb). 

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo in online - preko ZOOM) med 09.00 in 12.00. Tekom predavanja naredimo 15 minutni odmor. Mesta na izvedbi so omejena!

  Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

  Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

  Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

  1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

  2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

  3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

  Komu je namenjen

  Seminar je namenjen računovodjem zaposlenim v javnem sektorju. Prav posebej pa udeležbo priporočamo računovodjem, ki prihajajo iz gospodarstva v javni sektor ter se želijo seznaniti s posebnostmi računovodenja v negospodarstvu.

  Vabljeni!

  Reference

  »Seminar je bil odlično speljan in zelo koristen.«
  (Vrtec Borisa Pečeta Maribor)

  »Hvala za izčrpno podana navodila za pripravo letnega poročila za leto 2020.«
  (Gimnazija Ormož)

  Predavatelj/ica

  Majda Gominšek

  finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

  Več delavnic tega predavatelja

  Termin in kraj dogodka

  2.12.2024

  Ljubljana

  Majda Gominšek

  2.12.2024

  ONLINE

  Majda Gominšek

  18.12.2024

  Ljubljana

  Majda Gominšek

  18.12.2024

  ONLINE

  Majda Gominšek

  17.1.2025

  ONLINE

  Majda Gominšek

  17.1.2025

  Ljubljana

  Majda Gominšek

  31.1.2025

  ONLINE

  Majda Gominšek

  31.1.2025

  Ljubljana

  Majda Gominšek

  Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

  Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

  !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.