Seminarji

Kako uspešno reševati gradbene in investicijske spore s predstavitvijo sodne prakse in reševanje sporov po FIDIC pogodbah

Dida Volk univ. dipl. prav., Petja Plauštajner

Namen seminarja

Ste pri izvajanju projekta ali pogodbe naleteli na nasprotna stališča strank in ne veste, kako pristopiti k reševanju problema? Vas zanimajo načini reševanja sporov ali ste morda že v sodnem postopku, ter vas zanima kako se bo postopek odvijal?

Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi načini reševanja gradbenih sporov, tako s sodnimi postopki kot drugimi, alternativnimi oblikami reševanja sporov. Kako poteka sodni postopek, katero sodišče odloča o gradbenih sporih, kdaj sodišče angažira izvedenca, kakšna je vloga izvedenca v sodnem postopku, katere so krovne odločitve slovenskih sodišč na področju gradbeništva? Kako lahko stranki skušata reševati spor še pred sodnim postopkom? Ali in kdaj lahko stranke spor odstopijo v reševanje arbitraži? V čem se arbitražni postopek razlikuje od sodnega postopka? Kako se rešujejo spori z mednarodnimi elementi, torej ko sta stranki iz različnih držav in pravnih režimov? To so vprašanja, na katere bomo na seminarju odgovorili. Hkrati pa se bomo posvetili tudi načinu reševanja sporov po pravilih FIDIC, saj se vedno več gradbenih in investicijskih projektov izvaja na podlagi FIDIC pogodb.

Iz programa seminarja

1. Sodno reševanje gradbenih sporov s predstavitvijo sodne prakse:

 • Pogoste napake profesionalnih oseb pri graditvi – projektanta, nadzornika in izvajalca
 • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (razmerje odgovornosti s projektantom in nadzornikom…)
 • Postopek z grajanjem napak in postopek odpravljanja napak (Ali lahko izvajalec izroči tudi dela z napakami? Dolžnost in pravica izvajalca, da napake odpravi…)
 • Vrste jamčevalnih zahtevkov (Problem odpravljanja napak z drugim izvajalcem…)
 • Začasne in končna situacija ter končni obračun (pomen končnega obračuna – ima naravo zunajsodne poravnave…)
 • Vloga izvedencev v gradbenih sporih (nova možnost postavitve izvedenca pred pravdo…) 

2. Alternativne oblike reševanja gradbenih sporov – pogajanja, mediacija, arbitraža
3. Reševanje sporov po pravilih FIDIC pogodb


Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili spletnega izobraževanja in tako poslušali celotno spletno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključenem seminarju.

Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Priznanje kreditnih točk s strani ZAPS

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke - sklop D (Poslovanje in management)

Kreditne točke bodo vnešene na podlagi poslanega seznama z naše strani, tako da udeleženci ne rabite ničesar pošiljati na ZAPS. Prosimo vas, da nam vašo identifikacijsko številko ZAPS javite že ob prijavi.


Cena z udeležbo vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljicama,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS in ZAPS. 

Cena online izvedbe vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljicama,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS in ZAPS. 

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe. Velja ENA KOTIZACIJA = ENA UDELEŽBA (sicer vam v skladu z našim poslovanjem naknadno izdamo račun za udeležbo dodatnih oseb). 

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.


Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo in online - preko ZOOM) med 09.00 in 12.30. Tekom predavanja naredimo 15 minutni odmor. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Seminar je namenjen vsem deležnikom gradnje – naročnikom, investitorjem, izvajalcem, podizvajalcem, nadzornikom, gradbincem, inženirjem po FIDIC pogodbah.

Predavatelj/ica

Dida Volk univ. dipl. prav.

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

Več delavnic tega predavatelja

Petja Plauštajner

odvetnica v Ljubljani, članica predsedstva Stalne arbitraže pri GZS, slovenska delegatka pri ICC komisiji za arbitražo in ARS (alternativno reševanje sporov) ima več desetletne izkušnje s svetovanjem ter zastopanjem strank v gradbenih sporih. Bogate izkušnje ima z zastopanjem strank v mednarodnih arbitražnih sporih pred različnimi mednarodnimi…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

28.8.2024

ONLINE

Dida Volk univ. dipl. prav., Petja Plauštajner

28.8.2024

Ljubljana

Dida Volk univ. dipl. prav., Petja Plauštajner

17.10.2024

ONLINE

Dida Volk univ. dipl. prav., Petja Plauštajner

17.10.2024

Ljubljana

Dida Volk univ. dipl. prav., Petja Plauštajner

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.