Konferenca

9. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Polona Gostan, Majda Gominšek, mag. Aleksandra Heinzer, Breda Koren

Tudi letošnja konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena z roko v roki s tekočimi aktualnimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju. Vabljeni na 9. jesensko srečanje.

20.10. – 20.10.2022

9.00-14.00

ONLINE

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

Tržna dejavnost v javnem sektorju

(Predavateljica: Polona Gostan)

 • Opredelitev tržne dejavnosti v javnih zavodih,
 • priprava pravilnika o tržni dejavnosti,
 • oblikovanje cene tržne dejavnosti, 
 • razporejanje presežka prihodkov nad odhodki doseženega iz opravljanja tržne dejavnosti,
 • razmejevanje odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo,
 • vpliv tržne dejavnosti na obseg sredstev za povečano delovno uspešnost.

Aktualno na računovodskem področju za leto 2022 in 2023

(Predavateljica: Majda Gominšek)

 • Letno poročilo za 2022:
  • sestava letnega poročila za leto 2022 (poslovno in računovodsko poročilo z razkritjem),
  • davčni obračun z novostmi glede olajšav in pravilnika o pridobitni in nepridobitni dejavnosti.
 • Novosti v letu 2023:
  • Novi REK obrazci,
  • ostale novosti pri obračunu plač – zakon o dohodnini, višina minimalne plače, nova osnova za obračun prispevkov…

Delovno pravne novosti, dileme in aktualni poudarki v javnem sektorju

(Predavateljica: Breda Koren) 

 • Pogodba o zaposlitvi -  kraj bivanja in kraj opravljanja dela 
  • kraja bivanja v pogodbi o zaposlitvi ,
  • delo na domu – pravni okvir in dejanske možnosti urejanja dela na domu.
 • Delovna uspešnost – na kaj moramo biti pozorni.
 • Aktualna vprašanja glede povračila stroškov v zvezi z delom.

 

Pregled DDV sprememb v letu 2022                             

(Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer)

  • Začasen ukrep glede znižanih DDV stopenj (kaj mora paziti oseba javnega prava pri prejemanju računov, tudi, če ni identificirana za DDV).
  • Najpomembnejše spremembe PZDDV: sprememba spremljanja obdobja popravka, sporočanje davčnega obdobja FURS,

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Kotizacija: 175 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI 10% POPUSTA za prijave do 17. 10. 2022:
          -   
175EUR + DDV  157,5 EUR + DDV

Dodatne informacije: 01 434 55 29

Kaj tudi pridobite z udeležbo na konferenci:

  • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
  • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
  • potrdilo o udeležbi.

Namen seminarja

Konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena »z roko v roki« s tekočimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju.

Komu je namenjen

Na konferenco vabimo zaposlene v javnem sektorju, predvsem računovodje in finančne delavce, ter računovodske servise, ki se kot zunanji strokovni sodelavci srečujejo z vprašanji poslovanja in vodenja računovodstva v javnem sektorju.

Potek seminarja

08:30–09:00 Registracija udeležencev

09.00–10.30 Aktualno na računovodskem področju za leto 2022 in 2023 (Majda Gominšek)

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.10 Delovno pravne novosti, dileme in aktualni poudarki v javnem sektorju (Breda Koren)

12.10–12.30 Odmor
12.30–13.30 Tržna dejavnost v javnem sektorju (Polona Gostan)

13.30–13.40 Odmor
13.40–14.00 Pregled DDV sprememb v letu 2022 (mag. Aleksandra Heinzer)

Predavatelji

Polona Gostan

Polona Gostan, univ. dipl. ekon. je preizkušena državna notranja revizorka s pridobljenim nazivom preizkušeni računovodja v javnem sektorju (Ministrstvo za finance). V preteklosti je bila zaposlena v finančnem oddelku občinske uprave in ima skoraj 20-letne delovne izkušnje na področju javnih financ in računovodstva v javnem sektorju. Hkrati pa tudi…

Več delavnic tega predavatelja

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Aleksandra Heinzerje davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za…

Več delavnic tega predavatelja

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk008/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

20.10. – 20.10.2022

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.