Konferenca

8. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Fenja Borštnar, Breda Koren, mag. Aleksandra Heinzer, Majda Gominšek, dr. Tomaž Petek

Tudi letošnja konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena »z roko v roki« s tekočimi aktualnimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju. Vabljeni na 8. jesensko srečanje.

21.10. – 21.10.2021

9.00 - 14.00

ONLINE

136 EUR

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

1.)

Predavateljica: Breda Koren

Delovno pravne novosti, dileme in aktualni poudarki v javnem sektorju

Novosti na področju napredovanj javnih uslužbencev v plačne razrede

 • Predstavitev spremembe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
 • obveznosti delodajalca zaradi novosti, ki jih treba opraviti še v letu 2021, s poudarki iz prakse. 

Novosti v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev

 • Predstavitev in praktični primeri glede:
  • povračila stroškov prevoza na delo in z dela,
  • regresa za prehrano med delom,
  • dnevnic za službena potovanja v državi,
  • jubilejnih nagrad in
  • drugih prejemkov,

zaradi novih aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, sklenjenih za realizacijo Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

 • Aktualni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in kaj delodajalec sme z vidika varstva osebnih podatkov 
  • Posodobitev izjave o varnosti z oceno tveganja,
  • zagotavljanje varstva osebnih podatkov v zvezi za aktualnimi ukrepi,
  • katere notranje akte je treba oziroma je smiselno sprejeti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

2.)

Predavateljica: Majda Gominšek

Priporočila ob zaključevanju leta, tudi v povezavi s posebnostmi Covid

 • Davčni obračun in novosti pri ugotavljanju prihodkov iz nepridobitne dejavnosti po Pravilniku o pridobitni in nepridobitni dejavnosti,
 • poudarek na opravilih ob izdelavi letnega poročila in obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2021,
 • evidentiranje državne pomoči.

Drugi prejemki iz delovnega razmerja – računovodski vidik

 • Posebnosti pri obračunu plač v letu 2021,
 • stroški prevoza na delo ob novi Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (UL RS, št. 104/21 in 114/21),
 • drugi prejemki iz pogodbenega razmerja - obračuni fizičnim osebam,...

3.)

Predavateljica: Fenja Borštnar

Naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v javnih zavodih

 • Pripoznavanje naknadnih vlaganj v nepremičnine?
 • Ali gre za investicijsko vlaganje ali strošek?
 • Vpliv investicijskega vlaganja na amortizacijsko stopnjo in posledično na izračun amortizacije.
 • Kako se naknadna vlaganja pravilno knjižijo?

Prikaz knjiženj subvencij COVID-19 v javnih zavodih

 • Subvencije, vezane na COVID-19 v javnih zavodih,
 • kako se posamezne subvencije knjižijo?

4.)

Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer

Kako DDV spremembe v 2021 vplivajo na javne zavode 

Nabava blaga in storitev manjših vrednosti v tujini za javne zavode niso redkost, zato bomo v tokratnem prispevku opozorili na spremembe, ki so se v zvezi s tem začele uporabljati s 1. 7. 2021. S praktičnega vidika bodo prikazane pasti pri tovrstnih nabavah po novem, in sicer, ko jih opravljajo javni zavodi z identifikacijsko številko za namene DV ali brez nje. 

 • Razširitev unijske ureditve EU VEM – vidik JZ kot prejemniki blaga in storitev,
 • razširitev neunijske ureditve nonEU VEM vidik JZ kot prejemniki storitev,
 • uvoz blaga po novem (odprava meje za obračun DDV).

 5.)

Predavatelj: dr. Tomaž Petek

Pisna komunikacija na delovnem mestu

Visoka jezikovna ozaveščenost posameznika in s tem dobro poznavanje jezika, predvsem pa njegova ustrezna uporaba v različnih okoliščinah sporazumevanja, so nujen pogoj za njegovo uspešno delovanje na kariernem področju, v službi in družbi. Izobraževanje prinaša uporabno znanje o jeziku.

 • Konkretni jezikovni primeri za uporabno znanje o jeziku:
 • razvoj in nadgradnja lastne jezikovne, predvsem pravopisne in slovnične zmožnosti: zapis datuma in ure, pozdrav in odzdrav v e-sporočilih, sestava vabila, obvestila, zapisnika, ločila (vezaj, pomišljaj, oklepaj), okrajšave, kratice, simboli, nazivi, predlog z/s, k/h, zaimki, ki/kateri/čigar, zapis števnikov, sklanjanje priimkov ...
 • občutljivost za jezik in visoka jezikovna ozaveščenost na splošno.

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

 

Kotizacija: 136 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

za prijave do 12. oktobra 2021: 115 EUR + DDV (za prvo osebo); 99 EUR + DDV za drugo osebo (iz iste organizacije), tretja oseba brezplačno; popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu in se ob e-prijavi ne izpiše samodejno.

Kaj tudi pridobite z udeležbo na konferenci:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • potrdilo o udeležbi.

Namen seminarja

Konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena »z roko v roki« s tekočimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju.

Komu je namenjen

Na konferenco vabimo zaposlene v javnem sektorju, predvsem računovodje in finančne delavce, ter računovodske servise, ki se kot zunanji strokovni sodelavci srečujejo z vprašanji poslovanja in vodenja računovodstva v javnem sektorju.

Potek seminarja

09.00 - 09.45 Naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v javnih zavodih; Prikaz knjiženj subvencij COVID-19 v javnih zavodih (Fenja Borštnar)

09.45 - 10.30 Kako DDV spremembe v 2021 vplivajo na javne zavode (mag. Aleksandra Heinzer)

10.30 - 10.45 Kratek odmor

10.45 ­-  11.45 Priporočila ob zaključevanju leta, tudi v povezavi s posebnostmi Covid; Drugi prejemki iz delovnega razmerja – računovodski vidi (Majda Gominšek)

11.45 - 12.15 Odmor

12.15 – 13.30 Delovno pravne novosti, dileme in aktualni poudarki v javnem sektorju (Breda Koren)

13.30 – 14.00 Pisna komunikacija na delovnem mestu (dr. Tomaž Petek)

Predavatelji

Fenja Borštnar

diplomirana ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 15 let samostojno kot vodja lastnega računovodskega servisa. Redna zunanja sodelavka na Javnem zavodu Cene Štupar. Občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in različnih…

Več delavnic tega predavatelja

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Aleksandra Heinzer

je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za…

Več delavnic tega predavatelja

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

Več delavnic tega predavatelja

dr. Tomaž Petek

je visokošolski učitelj, izredni profesor za slovenski jezik, po poklicu pa profesor slovenščine. Pri študentih v sklopu predavanj in vaj na več smereh na splošno razvija njihovo sporazumevalno zmožnost, tj. zmožnost tvorjenja in sprejemanja besedil raznih vrst, predava tudi slovnico in pravopis. Izdal je znanstveno monografijo o govornem…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk008/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

21.10. – 21.10.2021

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.