On-Line konferenca

On-line konferenca: Delovna razmerja v teoriji in praksi

- konferenca, 20. 5. 2020

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, mag. Ivan Kranjec, mag. Klavdija Erjavec, Ana Rotovnik, Suzana Mašat, dr. Borut Štrukelj

Vabljeni na ONLINE strokovni posvet, katerega cilj je, da z enim dogodkom izpolnimo več vaših želja – z uglednimi strokovnjaki bomo pregledali in opozorili na tiste novosti, ki so pomembne pri poslovanju v kadrovski službi in spregovorili o izzivih na trgu delovne sile.

Ne bo vam treba zapuščati delovnega mesta. Posvet boste spremljali preko svojega računalnika na vašem delovnem mestu ali doma. in imeli boste tudi možnost postaviti vaša vprašanja in v kolikor jih boste posredovali vnaprej. Predavatelji bodo nanje odgovorili na koncu svojega predavanja.

Na srečanju bomo izpostavili problematiko fleksibilnih oblik zaposlitve, prenehanja delovnega razmerja ter opozorili na davčni vidik bonitet kot spodbud za pridobivanje in ohranitev zaposlenih. Izpostavili bomo vlogo voditeljstva in vedno večji pomen te vloge za zviševanje produktivnosti in timskega duha.

Srečanje je namenjeno kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem splošnih služb, strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje, računovodjem in vodstvenim delavcem, ki jih področje delovnih razmerij zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

Udeleženci pa boste imeli tudi možnost postaviti vaša vprašanja, v kolikor jih ne boste posredovali že vnaprej. Predavatelji bodo nanje odgovorili na koncu svojega predavanja.

20.5.2020

9:00-15:00

Ljubljana

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

9:00 - 9:40

Nepravilnosti in kršitve pri delovnih razmerjih, ki jih opaža Inšpektorat za delo
Inšpektorat RS za delo

 

9:40 - 10:45

Fleksibilne oblike zaposlitve in druge oblike opravljanja dela — delovnopravni in stroškovni vidik


Predavateljica:
mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne pri OZS

Delo se s časom in napredkom tehnologije spreminja. Niso več v ospredju le pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Vedno več je delavcev, ki imajo več delodajalcev ali delajo od doma.

Poleg rednih zaposlitev so v porastu tudi številne druge oblike opravljanja dela, kot so kratkotrajno delo, delo upokojencev, podjemne in avtorske pogodbe ... Razmejitev med tem, kdaj bi moral biti nekdo redno zaposlen in kdaj lahko dela na drugih pravnih podlagah, je včasih zelo težka, vendar nujna, zaradi morebitnih inšpekcijskih nadzorov in sporov na sodiščih. Pogledali si bomo različne možne oblike zaposlitve (krajši delovni čas, dopolnilno delo...) in druge oblike dela (upokojensko delo, kratkotrajno delo, avtorska in podjemna pogodba...). Primerjali bomo delovnopravni in stroškovni vidik. Ne bomo obdelovali osnov, ampak bo poudarek na praktičnih težavah in najpogostejših vprašanjih.

 • Kako je mogoče zaposliti delavca (krajši DČ, dopolnilno delo, delo od doma...),
 • druge oblike dela, ki niso redna zaposlitev (upokojensko delo, kratkotrajno delo, avtorska in podjemna pogodba...).

10:45 - 11:00

Kratek odmor

11:00 - 11:45

Učinkovito reševanje sporov in najnovejša sodna praksa na področju prenehanja delovnega razmerja


Predavateljica:
mag. Klavdija Erjavec,
A & Z Odvetniki
 • Mirno reševanje sporov pri delodajalcu in pred sodiščem,
 • možnost mediacijskega postopka,
 • posamezne vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi s poudarkom na težavah, ki se pojavljajo v praksi,
 • sodna praksa na področju prenehanja delovnega razmerja.

11:45 - 12:15

Jezikovno izobraževanje zaposlenih – luksuz ali nujnost?


Predavateljica:
Ana Rotovnik,
Leemeta, d.o.o.

Določbe Zakona o delovnih razmerjih se glede letnega dopusta niso spremenile že vse od njegove uveljavitve leta 2013. Slovenski zakonodaji pa kroji usodo tudi več novejših sodb Sodišča EU, ki na področju izrabe in izplačila neizrabljenega letnega dopusta prinašajo za prakso pomembne novosti, s katerimi mora biti seznanjena vsaka pravna in kadrovska služba, sicer ji lahko grozijo denarni zahtevki delavcev.

 • Problematika izrabe delovnega časa v praksi in najpogostejše težave.
 • Na praktičnih primerih si bomo pogledali možne načine določanja delovnega časa varovanim kategorijam delavcev (invalidi, starejši, starši).
 • Kateri delavci absolutno ne smejo opravljati nadurnega dela, kateri pa ob določenih pogojih?
 • S katerimi težavami se srečujejo delodajalci pri neenakomernem razporejanju delovnega časa delavcem?
 • Katere ure pomenijo nadure in katere višek ur ter kako je z beleženjem odsotnosti delavcev?

12:15 - 13:00

Odmor

13:00 - 14:00

Davčni vidik bonitet kot spodbud za pridobivanje in ohranitev zaposlenih


Predavatelj:
mag. Ivan Kranjec,
CMS Reich-Rohrwig Hainz

Podjetja pri pridobivanju novega kadra in pri nagrajevanju ter ob zagotavljanju boljšega delovnega okolja že zaposlenim delavcev namenijo marsikatero ugodnost, ki pa ima lahko tudi davčne posledice.
Na razumljiv način in s praktičnimi primeri bo predstavljeno, kakšne so davčne posledice zagotavljanja bonitet za zaposlene in kakšna je davčna obravnava stroškov bonitet pri delodajalcu.

 • Bonitete kot orodje delodajalca za pridobitev kadra,
 • uporaba bonitet za nagrajevanje obstoječih zaposlenih,
 • davčni učinki bonitet za zaposlenega,
 • davčni učinki bonitete za delodajalca,
 • primeri iz prakse.

 

Vsi udeleženci prejmete še:

 

Srce ni več center našega organizma, ampak je to imunski sistem.


Predavatelj:
Prof. Dr. Borut Štrukelj,
Fakulteta za farmacijo v Ljubljani

Kaj lahko še naredimo, da ohranjamo zdravje in smo posledično manj odsotni z delovnega mesta?
Imunski sistemu je en od najpomembnejših sistemov v našem organizmu. Poleg aktivne imunizacije (cepljenja), lahko imunski sistem krepimo in se varujemo dejavnikov, ki zmanjšujejo delovanje imunskega sistema.

BONUS, ki ga prejmejo brezplačno vsi udeleženci konference:
»DVOJČEK VIDEOSEMINARJEV«, s priloženim gradivom v vrednosti 98 EUR:

 

Kotizacija: 199 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI za prijavo!

 • za prijave do 18. 5.: kotizacija 127 EUR + DDV (prva oseba), 127 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)

Namen seminarja

Cilj konference je, da z enim dogodkom izpolnimo več vaših želja – z uglednimi strokovnjaki bomo pregledali in opozorili na pomembno pri poslovanju v kadrovski službi in spregovorili o izzivih na trgu delovne sile.

Udeleženci pa boste imeli možnost dobiti na konferenci strokovno mnenje na postavljeno vprašanje ali izpostavljeno dilemo, ki ga lahko posredujete vnaprej na mail:konference@dashofer.si.

Komu je namenjen

Konferenca je namenjena kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem splošnih služb, strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje, računovodjem in vodstvenim delavcem, ki jih področje delovnih razmerij zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

Predavatelji

mag. Nina Scortegagna Kavčnikje specializirana za področje delovnega prava. Je samozaposlena v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni. Je predavateljica na…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Ivan Kranjec

Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007. Trenutno je zaposlen v družbi CMS Reich-Rohrwig Hainz, pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pri svojem delu je nenehno v stiku s pravno…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Klavdija Erjavec

je odvetnica specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti ter partnerica v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., ki se poudarjeno ukvarja s področjem delovnega prava. Znanstveni naziv magister prava je pridobila z uspešnim zagovorom magistrske naloge z naslovom »Sprememba delodajalca v praksi Sodišča…

Več delavnic tega predavatelja

Ana Rotovnik

je slovenistka, kmalu magistrica in doktorica slovenskega jezika. Pri svojem raziskovanju slovenskega jezika se aktivno posveča preučevanju pravopisne in slovnične norme slovenskega jezika in aktualnim spremembam v jeziku z osredotočenostjo na praktično in vsakodnevno rabo pravil. Je tudi demonstratorka ter promotorka Oddelka za slovanske jezike in…

Več delavnic tega predavatelja

Suzana Mašat

je univerzitetna diplomirana pravnica z bogatimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje in delovnih razmerij. Zaposlena je na Uradu IRSD kot inšpektorica, sodeluje v medresorskih skupinah in nadzorih s posebnimi pooblastili ter deluje na področju nadzora tujcev in trgovine z ljudmi.

Več delavnic tega predavatelja

dr. Borut Štrukelj

je redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Podoktorsko se je izpopolnjeval na Institutu za rastlinsko molekularno biologijo (CPRO-DLO, PRI Wageningen), v Wageningenu na Nizozemskem. Je soavtor večih svetovnih patentnih prijav in treh patentov na področju transgenih rastlin, bakteriofagnega prikaza in rekombinantnih probiotikov in…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk014006/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

20.5.2020

Ljubljana

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.