Konferenca

Zaposlovanje tujcev - novosti in problematika v praksi

Grega Malec, Tjaša Škedelj

Spoštovani delodajalci, predstavniki nevladnih organizacij, organov državne uprave ter vsi, ki vas zanima področje ZZSDT in zaposlovanje tujcev, vljudno vabljeni. Dogodek je namenjen izpostavitvi aktualnih težav ter iskanju rešitev, s katerimi se srečujejo tujci in njihovi delodajalci v postopkih pridobivanja dovoljenj za prebivanje in delo. Praktični nasveti vam bodo pomagali učinkovito reševati te izzive.

Pomembna tema srečanja bo tudi nedavni Interventni ukrep, ki je del Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, sprejet 15. julija 2024. Ta nova začasna ureditev bo tujcem omogočila hitrejši začetek dela, saj bodo lahko pridobili začasno dovoljenje, ki jim bo omogočalo zakonito delo in prebivanje v Sloveniji, medtem ko bo postopek na upravni enoti še potekal.

Namen našega online srečanja je podati odgovore in osvetliti praktične težave, s katerimi se srečujete. Vabimo vas, da predavateljem vnaprej posredujete vaša vprašanja in dileme na naslov konference@dashofer.si (sprejemamo jih do 5 dni pred dogodkom), lahko pa jih boste zastavili tudi med posvetom.

Vljudno vabljeni!

29.8.2024

9:30-13:00

ONLINE

215 EUR

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

Potrjena izvedba!

NOVO: Hitrejše zaposlovanje tujcev - ukinja se krajevna pristojnost upravnih enot pri reševanju vlog za tujce za vse poklice.

Poenostavitev postopkov.

Kaj to v prinaša v praksi?

 

Ključni in aktualni elementi s področja zaposlovanja tujcev
(Predavatelj: Grega Malec)

 • Interventni ukrep, ki je del Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, sprejet 15. 7. 2024 v DZ, ki pa še ne velja.
  • V zvezi z zaposlovanjem tujcev na slovenskem trgu dela poudarjamo, da ta ukrep ne posega v obstoječo zakonodajo s področja zaposlovanja tujcev, temveč zgolj pospešuje vključitev državljanov tretjih držav v sistem socialnega zavarovanja na podlagi zaposlitve.
  • Načeloma ukrep omogoča, da se bodo lahko vsi tujci, za katere je že ali še bo vložena vloga za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za namen zaposlitve lahko začeli opravljati delo že na podlagi potrdila o vloženi vlogi za izdajo enotnega dovoljenja in soglasja ZRSZ in jim ne bo potrebno čakati na izdano dovoljenje za prebivanje in delo. Ukrep bo veljal do 30.9.2024 z možnostjo podaljšanja.
 • Z vidika poenostavitve postopkov zaposlovanja tujcev, tudi v okviru interventnega ukrepa za hitrejše zaposlovanje tujcev za namen odprave posledic ujme 2023,
 • postopkov pridobitve ustreznih vrst avtorizacij za dostop do trga dela, tudi na področju zagotavljanja delovne sile v okviru izvajanja dejavnosti zdravstvene in socialnovarstvene oskrbe v RS,
 • aktualne informacije v zvezi s sklepanjem bilateralnega dogovora glede urejanja zaposlovanja tujcev s Filipinov.
 • Vprašanja in odgovori.

Tujska zakonodaja, ki se nanaša na pogoje za vstop, prebivanje in posledično delo tujcev v Republiki Sloveniji
(Predavateljica: Tjaša Škedelj)

 • Z interventnim zakonom se spreminja tudi krajevna pristojnost v postopku izdaje dovoljenj za prebivanje, kar pomeni, da bo lahko vlagatelj (tujec ali delodajalec) vlogo za izdajo enotnega dovoljenja ali druge vrste dovoljenja za prebivanje (združitev družine, študij, itd,), lahko vložil na katerikoli upravni enoti in da bodo za izdajo dovoljenj za prebivanje pristojne vse upravne enote. Z navedenim ukrepom se želi pospešiti postopek izdaje dovoljenja za prebivanje in razbremeniti preobremenjene UE.
 • Novosti glede vročanja dovoljenj za prebivanje tujcem v Republiki Sloveniji (vključno z enotnimi dovoljenji za prebivanje in delo) ter glede novosti  glede pogoja znanja slovenskega jezika za izdajo oziroma podaljšanje določenih vrst dovoljenj za prebivanje (časovnica glede uveljavitve teh določb, ki so bile sprejete v letu 2023);
 • v luči prenosa Direktive (EU) 2021/1883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2021 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav z namenom visokokvalificirane zaposlitve in razveljavitvi Direktive Sveta 2009/50/ES bodo predstavljene novosti, ki jih ta direktiva prinaša za tujce (olajšana mobilnost znotraj držav članic EU; spremenjeni pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje; širitev kategorij tujcev, ki lahko zaprosijo za t.i. modro karto EU; dovoljeno obdobje brezposelnosti, ki ne vpliva na veljavnost modre karte EU, itd...)
 • predstavljene bodo tudi druge novosti, ki jih prinaša novela Zakona o tujcih, katere sprejem se pričakuje v drugi polovici leta 2024 (uvedba nove vrste dovoljenja za prebivanje za t.i. digitalne nomade; pridobitev dovoljenja za prebivanje za tujce, ki jim je prenehal status začasne zaščite (Ukrajina); uvedba možnosti za ponovno zaposlitev tujca, ki mu preneha zaposlitev in najde novega delodajalca, pri katerem se lahko zaposli; spremembe povezane s pridobitvijo dovoljenja za prebivanje zaradi študija, za tujce, ki obiskujejo javnoveljavne programe izobraževanja, ki ne omogočajo pridobitev javnoveljavne izobrazbe...).
 • Vprašanja in odgovori.

Vabljeni! Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike lahko posredujete tudi vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>> konference@dashofer.si

Srečanje bo v spletni obliki.

 


Kotizacija: 215 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI za prijave še do 31. 7. 2024 (-15%):

 • 215 EUR + DDV  182,75 EUR + DDV.

(Popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu in se ob e-prijavi ne izpiše samodejno).

Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • potrdilo o udeležbi.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 01/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov konference@dashofer.si

Namen seminarja

Na praktičen in uporaben način bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju. Na najpogostejše napake bomo opozorili in dali priporočila. Vljudno vabljeni.

Komu je namenjen

Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter zanje pridobivate dovoljenja za zaposlitve, urejate ostale zakonsko zahtevane prijave ter vsi, ki so kakorkoli zainteresirani o čezmejnem izvajanju storitev in imajo pri svoji dejavnosti opravka z napotitvami delavcev na delo v tujino. 

Predavatelji

Grega Malec

je strokovnjak za delovne migracije, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja…

Več delavnic tega predavatelja

Tjaša Škedelj

je podsekretarka na Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo na MNZ, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim pravniškim državnim izpitom (PDI). S področjem migracij se ukvarja že od leta 2005. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve  ukvarjala s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk027/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

29.8.2024

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.