Konferenca

Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci - novosti in problematika v praksi

Grega Malec, Tjaša Škedelj

Vabimo delodajalce, nevladne organizacije, organe državne uprave ter vse, ki so kakorkoli zainteresirani za področje ZZSDT in imajo pri svoji dejavnosti opravka z zaposlovanjem tujcev. Na srečanju bodo izpostavljene težave in kako jih reševati v praksi, s katerimi se srečujejo tujci in/ali njihovi delodajalci v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje oziroma delo ter praktični nasveti, kako se jim izogniti.

Vabljeni tudi vsi, so kakorkoli zainteresirani za področje o čezmejnem izvajanju storitev in imajo pri svoji dejavnosti opravka z napotitvami delavcev na delo v tujino. Državni zbor RS je sprejel novi ZČmlS-1, objavljen v UL RS dne 3. 4. 2023. Na srečanju bodo izpostavljene novosti ZČmiS-1 ter težave ki se pojavljajo pri napotitvah delavcev na delo v tujino in kako jih reševati v praksi.

Predstavljen bo tudi davčni vidik izplačil dohodkov delavcev napotenih na delo v tujino in vpliv novele ZČmiS na obračun prispevkov za socialno varnost od dohodkov napotenih delavcev. Dodatno bomo na primerih predstavili obračun plače delavcu napotenem na delo v tujino.

Namen online srečanja je podati odgovore in osvetliti problematiko, ki se pojavlja v praksi. Zato udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslov konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom), lahko pa jih boste zastavili tudi med posvetom.

Vljudno vabljeni.

5.10.2023

9:30-14:00

ONLINE

210 EUR

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

Na slovenskem trgu dela se v zadnjem obdobju srečujemo z velikimi kadrovskimi primanjkljaji na različnih področjih, tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju. V tem trenutku so deficitarni različni poklici s področja gradbeništva, transporta, predelovalnih dejavnosti, socialne in zdravstvene oskrbe, turizma. Glede na to, da pomanjkanje kadrov beleži čedalje več držav, tako na ravni EU kot tudi širše na zahodnem Balkanu, mora tudi Slovenija zagotoviti nov stabilen vir delavcev migrantov. Tej potrebi bo in mora slediti tudi nacionalna zakonodaja na eni strani ter sklepanje novih bilateralnih dogovorov z izbranimi tretjimi državami. Vedno bolj se izpostavlja učinkovitost in hitro odzivanje na potrebe nacionalnega trga dela, zato so na pristojnih ministrstvih pripravili nujne spremembe tujske zakonodaje v začetku leta 2023.

Predavatelj: Grega Malec

 • Predstavljene bodo vse ključne novosti s področja zaposlovanja tujcev:

- predvsem z vidika poenostavitve postopkov zaposlovanja tujcev,  tudi v okviru interventnega ukrepa za hitrejše zaposlovanje tujcev za namen odprave posledic ujme 2023,

- odprave administrativnih ovir v postopkih uveljavljanja sprememb okoliščin povezanih z delom,

- najnovejši predlogi sprememb tujske zakonodaje, kot posledica prenosa Direktive o modri karti,

- drugi predlogi sprememb zakonodaje namenjene pohitritvi in večji učinkovitosti postopkov zaposlovanja tujcev,

- aktualne informacije v zvezi s sklepanjem bilateralnega dogovora glede urejanja zaposlovanja tujcev iz Filipinov.

 • Vprašanja in odgovori.

Predavateljica: Tjaša Škedelj:

 • Zakonodajnopravni vidik prebivanja in zaposlovanja tujcev:

- predstavitev novosti na področju prebivanja tujcev zaradi zaposlitve in dela v RS (novela Zakona o tujcih, ki je bila sprejeta aprila 2023), tudi v okviru interventnega ukrepa za hitrejše zaposlovanje tujcev za namen odprave posledic poplav in plazov,

- vročanje podaljšanih in nadaljnjih dovoljenj za prebivanje; prednostna obravnava vlog; sprejeti ukrepi za razbremenitev tujcev in upravnih enot v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje in težav v praksi...

- predstavitev novosti oz. ukrepov, ki bodo naslovljeni v okviru priprave redne novele Zakona o tujcih, katere sprejem je predviden konec leta 2023  (prenos Direktive o modri karti...).

 • Vprašanja in odgovori.

Vsi udeleženci prejmete posnetek webinarja na vpogled:

 • Napotitev delavcev na delo v tujino (obračun, poročanje) 

Predavateljica: Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer, 2023

  • Obračun plače in poročanje ne REK-O,
  • obračun plače in poročanje –A1 po 12. členu Uredbe 883/2004,
  • obračun in poročanje –odbitek tujega davka,
  • obračun in poročanje –KIDO in oprostitev plačila dohodnine,
  • obračun in poročanje –A1 po 13. člen Uredbe 883/2004,
  • vpliv novega ZČmIS-1 na obračun in poročanje.

  Vabljeni! Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike lahko posredujete tudi vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>> konference@dashofer.si

  Srečanje bo v spletni obliki.

   


  Kotizacija: 210 EUR + DDV

  Ne zamudite UGODNOSTI za prijave do 29. 9. 2023 (10% POPUSTA za prvo osebo, 50% popusta za drugo osebo iz iste organizacije):

  • 210 EUR + DDV  189 EUR + DDV,
  • druga oseba iz iste organizacije ima pri prijavi 210 EUR + DDV  105 EUR + DDV.   

  (Popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu in se ob e-prijavi ne izpiše samodejno).

  Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

  • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
  • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
  • potrdilo o udeležbi.

  Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 01/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov konference@dashofer.si

  Namen seminarja

  Na praktičen in uporaben način bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju. Na najpogostejše napake bomo opozorili in dali priporočila. Vljudno vabljeni.

  Komu je namenjen

  Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter zanje pridobivate dovoljenja za zaposlitve, urejate ostale zakonsko zahtevane prijave ter vsi, ki so kakorkoli zainteresirani o čezmejnem izvajanju storitev in imajo pri svoji dejavnosti opravka z napotitvami delavcev na delo v tujino. 

  Predavatelji

  Grega Malec

  je strokovnjak za delovne migracije, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja…

  Več delavnic tega predavatelja

  Tjaša Škedelj

  je podsekretarka na Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo na MNZ, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim pravniškim državnim izpitom (PDI). S področjem migracij se ukvarja že od leta 2005. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve  ukvarjala s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske…

  Več delavnic tega predavatelja

  !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk027/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

  Termin in kraj dogodka

  5.10.2023

  ONLINE

  Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.