On-line preizkušeni poznavalec

Vzdrževanje, naknadna vlaganja v OOS, posebnosti obračuna amortizacije - dileme in pogoste napake

dr. Lidija Robnik

Namen seminarja

Izobraževanje je namenjeno najbolj pekočim vprašanjem v povezavi z osnovnimi sredstvi, kot so:  naknadno vlaganje v osnovna sredstva, tekoča investicijska vzdrževanja, vrednotenje in prevrednotenje dolgoročnih sredstev,  investicijske olajšave naktandnih vlaganj v osnovna sredstva, ustrezen obračunu amortizacije. 

Izobraževanje bo ponudilo ustrezen računovodski in davčni vidik. 

Potek izobraževanja

 1. dan   26. 7. 2021  12.00 - 13.30
 • Vrste in pomen neopredmetenih sredstev – pomen lastnega razvoja,
 • Določitev amortizacijskih stopenj (davčni in računovodski vidik);
 • Odvisni stroški nabave doglorčnih sredstev;
 • Odvisni stroški (vrste) nabave dolgoročnih sredstev sredstva;
 • Primeri, diskusija.
 1. dan  27.7. 2021  12.00 - 13.30
 • Vpliv DDV na nabavljena dolgoročna sredstva – odbitek ali ne;
 • Kateri so odvisni strošji pri nabavi dolgoročnih sredstvev, ki se vključijo v pridobivanje;
 • Prenos dolgoročnih sredstev v uporabo;
 • Knjiženje nabave dolgoročih sredstev;
 • Primeri, diskusija.
 1. dan  28.7. 2021  12.00 - 13.30 
 • Vrste in namen odobritve za vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva (računovodski in davčni vidik);
 • Pomen vrednostenja dolgoročih sredstev – računovodski in davčni vidik;
 • Obračun amortizacije po različnih metodah po SRS 2016 (računovodski in davčni vidik);
 • Izdelava letnega predračuna amortizacije;
 • Primeri, diskusija.
 1. dan   29.7.2021  12.00 - 13.30
 • Katera so tekoča investicijska vzdrževanja dolgoročnih sredstev;
 • Naknadna vlaganja – podaljašanje življenske dobe ali povečana izkoriščenost;
 • Računovodski in davčni vidik naknadnih vlaganj v dolgoročna sredstva;
 • Vrste vodenja dolgoročnih sredstev glede na različne metode (nabavna vrednost, prevrednotenje);
 • Primeri, diskusija.
 1. dan   30.7. 2021  12.00 - 13.30
 • Vrste vodenja dolgoročnih sredstev glede na različne metode (nabavna vrednost, prevrednotenje);
 • Pomen vrednostenja dolgoročih sredstev (metoda nabavne vrednosti, prevtrednotenja);
 • Vpliv DDV na nabavljena dolgoročna sredstva – določene posebnosti;
 • Primeri, diskusija.

Predavatelj/ica

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

26.7. – 30.7.2021

ONLINE

dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.