On-line preizkušeni poznavalec

Vzdrževanje, naknadna vlaganja v OOS, posebnosti obračuna amortizacije - dileme in pogoste napake

doc. dr. Lidija Robnik

Namen seminarja

Izobraževanje je namenjeno najbolj pekočim vprašanjem v povezavi z osnovnimi sredstvi, kot so:  naknadno vlaganje v osnovna sredstva, tekoča investicijska vzdrževanja, vrednotenje in prevrednotenje dolgoročnih sredstev,  investicijske olajšave naktandnih vlaganj v osnovna sredstva, ustrezen obračunu amortizacije. 

Izobraževanje bo ponudilo ustrezen računovodski in davčni vidik. 

Potek izobraževanja

 1. dan   26. 7. 2021  12.00 - 13.30
 • Vrste in pomen neopredmetenih sredstev – pomen lastnega razvoja,
 • Določitev amortizacijskih stopenj (davčni in računovodski vidik);
 • Odvisni stroški nabave doglorčnih sredstev;
 • Odvisni stroški (vrste) nabave dolgoročnih sredstev sredstva;
 • Primeri, diskusija.
 1. dan  27.7. 2021  12.00 - 13.30
 • Vpliv DDV na nabavljena dolgoročna sredstva – odbitek ali ne;
 • Kateri so odvisni strošji pri nabavi dolgoročnih sredstvev, ki se vključijo v pridobivanje;
 • Prenos dolgoročnih sredstev v uporabo;
 • Knjiženje nabave dolgoročih sredstev;
 • Primeri, diskusija.
 1. dan  28.7. 2021  12.00 - 13.30 
 • Vrste in namen odobritve za vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva (računovodski in davčni vidik);
 • Pomen vrednostenja dolgoročih sredstev – računovodski in davčni vidik;
 • Obračun amortizacije po različnih metodah po SRS 2016 (računovodski in davčni vidik);
 • Izdelava letnega predračuna amortizacije;
 • Primeri, diskusija.
 1. dan   29.7.2021  12.00 - 13.30
 • Katera so tekoča investicijska vzdrževanja dolgoročnih sredstev;
 • Naknadna vlaganja – podaljašanje življenske dobe ali povečana izkoriščenost;
 • Računovodski in davčni vidik naknadnih vlaganj v dolgoročna sredstva;
 • Vrste vodenja dolgoročnih sredstev glede na različne metode (nabavna vrednost, prevrednotenje);
 • Primeri, diskusija.
 1. dan   30.7. 2021  12.00 - 13.30
 • Vrste vodenja dolgoročnih sredstev glede na različne metode (nabavna vrednost, prevrednotenje);
 • Pomen vrednostenja dolgoročih sredstev (metoda nabavne vrednosti, prevtrednotenja);
 • Vpliv DDV na nabavljena dolgoročna sredstva – določene posebnosti;
 • Primeri, diskusija.

Predavatelj/ica

doc. dr. Lidija Robnik

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

26.7. – 30.7.2021

V živo prek spleta

doc. dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.