On-line preizkušeni poznavalec

Terjatve in njihovo zavarovanje - poslovni, računovodski in davčni vidik

dr. Lidija Robnik

Namen izobraževanja

Terjatve so sestavni del poslovnega življenja vsakega podjetja.  Upravljanje s terjatvami, izbira zavarovanja terjatev  glede na optimalno gospodarnost so že del poslovne umetnosti in izkušenj. 

V tednu, ki ga posvečamo terjatvam bomo te obravnavali iz vseh vidikov, iskali optimalne rešitve in diskutirali o možnostih in posledicah, katere podjetju nastanejo pri različnih vrstah terjatev in zavarovanj.  Osredotočimo se na poslovni, računovodski in davčni vidik terjatev.

Iz programa izobraževanja

 1. dan  (12.7.2021  12.00 - 13.30)
 • Nastanek poslovnih terjatev do kupcev in drugih oblik iz poslovanja;
 • Vrste terjatev do kupcev (dvomljive in sporne, oslabitve, odpisi) - primeri;
 • Vrste terjatev iz financiranja (lastniki);
 • Obračun obresti do kupcev – poslovni primeri.
 1. dan  (13.7.2021  12.00 - 13.30)
 • Računovodski in davčni vidik različnih vrst terjatev;
 • Postopki izterljivosti terjatev (opomini, tožbe);
 • Zastaranje terjatev – razlogi, računovodski in davčni vidik;
 • Finančni popusti – računovodski, davčni in ekonomski vidik.
 1. dan  (14.7.2021  12.00 - 13.30)
 • Razlogi za neizterljivost terjatev;
 • Instrumenti zavarovanja 1 – zgledi uporabe najbolj pogostih zavarovanj terjatev do kupcev – avans, menica, izvršnica, kompenzacija (prednosti in slabosti).
 1. dan  (15.7.2021  12-00 - 13.30)
 • Instrumenti zavarovanja 2 – zgledi uporabe najbolj pogostih zavarovanj terjatev do kupcev – cesija, asignacija, prevzem dolga, bančna garancija, akreditiv, inkaso, zastava premoženja.
 1. dan  (16.7.2021  12.00 - 13.30)
 • Insolvenčni postopki pri upniku in dolžniku – računovodski in davčni vidik;
 • Diskusija, odgovori na vprašanja

Potek seminarja

Izobraževanje se izvaja on-line v programu ZOOM, udeleženci imajo še mesec dostop v spletno učilnico Preizkušeni poznavalec s vsemi vajami. 

Predavatelj/ica

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

12.7. – 16.7.2021

ONLINE

dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.