Seminarji

Spremembe SRS 2024

Ida Kavčič

Seznanite se s ključnimi spremembami na področju SRS, ki so začele veljati s 1. 1. 2024!

Namen seminarja

Novo leto nam je prineslo spremembe na področju Slovenskih računovodskih standardov. Tako smo za vas pripravili praktično zastavljen seminar v okviru katerega vas bomo opozorili ter seznanili s ključnimi spremembami na področju SRS, ki so začele veljati s 1. 1. 2024. Novostim so botrovale nenehne spremembe in dopolnitve MSRP, kar pomeni, da gre tokrat za izredno zahtevne teme in področja, ki jih bo v okviru našega predavanja davčna in računovodska strokovnjakinja gospa Ida Kavčič udeležencem predstavila na jasen in poljuden način. Tematika bo pojasnjena na primerih in razlikah »prej« in »po« 1. 1. 2024. Udeležbo na seminarju priporočamo predvsem računovodjem iz zasebnega sektorja.

Vljudno vabljeni!

Iz programa seminarja

 • Okvir SRS - spremembe:
  • opredelitev pomembnosti informacij,
  • spremembe računovodskih usmeritev,
  • obveznost obračunavanja odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek,
  • nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje,
  • dolg, obveznosti, tečajne razlike.
 • Spremembe SRS 1 - opredmetena osnovna sredstva in SRS 6 - naložbene nepremičnine: 
  • nabavna vrednost,
  • stroški izposojanja,
  • stroški po pripoznanju.
 • Spremembe SRS 2 - neopredmetena sredstva.
 • Nov SRS 3 - Finančne naložbe:
  • razvrščanje, merjenje in prevrednotenje finančnih naložb.
 • Spremembe SRS 4 - Zaloge:
  • pripoznavanje zalog,
  • razkrivanje zalog.
 • Spremembe SRS 5 - Terjatve:
  • pripoznavanje terjatev,
  • kdaj terjatev odpraviti.
 • Spremembe SRS 15 - Prihodki
  • variabilno nadomestilo, razporejanje popustov, zastopnik (agent).
 • Spremembe SRS 14 - Odhodki
  • metode vrednotenja zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje.
 • Ostale spremembe: dolgovi, rezervacije, časovne razmejitve.
 • Obvezni zdravstveni prispevek - razlogi za prenos iz dopolnilnega zavarovanja v obvezni prispevek, način obračuna in spremembe poročanja 

Vaša predhodna vprašanja so zelo zaželjena in jih ob prijavi lahko pošljete na larisa.berginc@dashofer.si.


Cena za udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delone dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe. Velja ENA KOTIZACIJA = ENA UDELEŽBA (sicer vam v skladu z našim poslovanjem naknadno izdamo račun za udeležbo dodatnih oseb). 

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo in online - preko ZOOM) med 09.00 in 11.15. Tekom predavanja naredimo 10 minutni odmor. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Na seminar vabimo računovodje, finančnike, vodje finančno-računovodskih oddelkov, vodje računovodskih servisov, davčne svetovalce, knjigovodje ter vse, ki jih tematika predavanja zanima ter vse, ki morate spremembe sprejeti v vaše vsakdanje delo.

Reference

Predavanje je bilo dobro zastavljeno, tako da je lahko predavateljica v dokaj kratkem času povzela bistvo sprememb in novosti v SRS 2024. (Vesna, Skalina d.o.o.)

Predavatelj/ica

Ida Kavčič

spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, d.o.o. in davčna svetovalka z licenco ZDSS.  V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

28.8.2024

ONLINE

Ida Kavčič

28.8.2024

Ljubljana

Ida Kavčič

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.