Certificirani seminar

Šola priprave davčnega obračuna

Jasmina Malnar Molek

Namen seminarja

Ne glede na to ali pripravljamo davčni obračun prvič ali zadnjič, vedno znova se nam pojavljajo vprašanja v zvezi davčno priznanimi prihodki in odhodki, razlikami v računovodski in davčni obravnavi posameznih kategorij, davčnimi olajšavami in popravki. 

Program je zasnovan na način prepletanja teoretičnega in praktičnega znanja, pri čemer prehajamo od osnov k poglobljenemu celostnemu razumevanju omenjenega področja, zato je primeren tako za začetnike kot tudi tiste, ki že vrsto let pripravljajo davčne obračune. 

Pridružite se nam in osvojite ali poglobite znanja priprave davčnega obračuna ter se izognite zmotam in napakam.

Šoli se lahko pridružite:

 • 24., 25., in 26. oktobra 2023 (ZOOM ali izvedba fizično).

Mesta so omejena!

Prednosti udeležbe na naši šoli:

 • Šola bo organizirana v manjših skupinah - s tem je zagotovljen individualen pristop predavateljice, ki je izkušeni strokovnjak in praktik.
 • Cena poleg izobraževanja v zaključeni skupini vključuje tudi pripravo učnih gradiv in priložnost, da se posvetujete s predavateljico.
 • Šoli sledi preizkus znanja pridobljenega tekom predavanj, z nalogo priprave davčnega obračuna, ki je poslan v pregled predavateljici (po želji udeleženega).
 • Vrednost šole je izjemna ne glede na to, od kod slušatelj prihaja, in pridobljeno znanje potrebujete za osebno ali poslovno rabo.
 • Po uspešni rešitvi ˝testa˝, ki ga oddate v navedem roku, ki je na voljo, prejmete potrdilo oziroma certifikat o vseživljenskem učenju založbe Verlag Dashöfer, ki potrjuje in izkazuje vaše znanje s področja priprave davčnega obračuna.

Iz programa seminarja

I. Sklop

 1. Kdo so zavezanci za davek?
 2. Rezident/nerezident (kdaj se poslovna enota šteje za rezidenta?)
 3. Kateri dohodki imajo vir v Sloveniji in kdaj ter kako uporabiti konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja?
 4. Rok za oddajo davčnega obračuna, plačilo davka in akontacij;
 5. Izvzem prihodkov in odhodkov iz nepridobitne dejavnosti;
 6. Posebnosti pri ugotavljanju davčne osnove po normiranih odhodkih;
 7. Povezane osebe (transferne cene in prilagoditev davčne osnove).

II. Sklop

 1. Ali lahko davčni obračun pripravimo brez poznavanja osnov računovodenja?
 2. Katere prihodke lahko izvzamemo iz davčne osnove?
 3. Je potrebno med prihodki pripoznati subvencije, dotacije in prejeto državno pomoč? Kdaj lahko prejeta sredstva izvzamemo iz davčne osnove?
 4. Davčno nepriznani odhodki in verodostojna knjigovodska listina;
 5. Kaj je prikrito izplačilo dobička?
 6. Razlike v računovodski in davčni obravnavi:
  - amortizacije,
  - oslabitve in odpisi terjatev,
  - prevrednotenja finančnih naložb,
  - obresti od presežka posojil,
  - plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo (bonitete, promocija zdravja pri delu, team building).

 III. Sklop

 1. Davčne olajšave;
 2. Omejitev olajšav in nepokrite davčne izgube;
 3. Najpogostejše napake ugotovljene v davčnih pregledih;
 4. Odprava napak;
 5. Odloženi davki.

Po uspešni rešitvi ˝testa˝, ki ga oddate v navedem roku, ki je na voljo, prejmete potrdilo oziroma certifikat o vseživljenskem učenju založbe Verlag Dashöfer, ki potrjuje in izkazuje vaše znanje s področja priprave davčnega obračuna.

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • PDF gradivo (prejmete na email en delovni dan pred izvedbo),
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete, 
 • preverjanje pridobljenega znanja ter
 • izdajo potrdila/certifikata o pridobljenem znanju (v obliki PDF).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • preverjanje pridobljenega znanja in
 • izdajo potrdila/certifikata o pridobljenem znanju (v obliki PDF).

Pomembno: Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10-odstotni popust. Popusti na redno ceno izobraževanja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najpozneje pet delovnih dni pred izvedbo izobraževanja; v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • Ob nezadostnem številu prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina izobraževanja, in sicer po e-pošti na e-naslov, naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu in izvedbi predavanja pa tudi druge podatke boste prejeli najpozneje en delovni dan pred datumom izobraževanja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Šola bo potekala sočasno (z udeležbo in po spletu prek ZOOM) vsak dan med 9.00 in 12.00. Med predavanjem naredimo 15-minutni odmor. Število mest je omejeno!

Za udeležbo potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na izobraževanju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev šole.

Vsa navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Tekom webinarja ali seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavatelj sproti podal odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Na šolo vabimo računovodje, vodje finančno-računovodskih oddelkov, vodje računovodskih servisov ter vse, ki jih ta tematika zanima in sodelujejo pri pripravi letnih poročil in obračunu DDPO.

Predavatelj/ica

Jasmina Malnar Moleksvetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

24.10. – 26.10.2023

ONLINE

Jasmina Malnar Molek

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.