Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec davčnega postopka

Simona Štravs

Namen seminarja

Praktično spoznavanje procesa obdavčevanja, nasveti in napotki davčnih strokovnjakov, kako zastopati svoje stranke v davčnem postopku oz. korektno sodelovati z davčnim inšpektorjem. Za računovodjo je poznavanje pravil davčnega postopka neizogibno, saj mu poznavanje tega zagotovi korektno in samozavestno komunikacijo z nadzornimi organi. Dobro poznavanje davčnega postopka je koristno tudi v fazi davčne optimizacije.

Na certificiranem izobraževanju Preizkušeni poznavalec davčnega postopka bodo udeleženci dobili pregled nad posebnostmi v davčnem postopku in konkretnim potekom postopkov na sodiščih. Sestavni del je tudi delavnica s praktičnimi vajami.

Certifikat Preizkušeni poznavalec davčnega postopka potrjuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) in Fakulteta za management in pravo MLC Ljubljana.

Zbornica dravčnih svetovalcev

Iz programa seminarja

1. modul: Temelji poznavanja davčnega postopka

termin: 24. 11. 2022 ( 9.00 – 11. 30)

predavatelj: Simona Štravs

- Temeljni pojmi davčnega postopka

- Temeljna načela davčnega postopka

- Razmerje med splošnim upravnim postopkom in davčnim postopkom

- Postopek do izdaje odločbe v davčnem postopku

- Upravni akti (sklep, odločba)

- Pravna sredstva v davčnem postopku

(pritožba, izredna pravna sredstva)

- Odpis, delni odpis, odlog plačila in obročno plačilo davka

2. modul: Posebnosti v davčnem postopku I.

termin: 24. 11. 2022 (12. 15. – 15.00)

predavateljica: Simona Štravs

- Davčni nadzor

(davčni nadzor davčnih obračunov, davčni nadzor posameznega področja poslovanja)

- Davčni inšpekcijski nadzor

- Davčna izvršba

3. modul: Posebnosti v davčnem postopku II.

termin: 25. 11. 2022 (9.00 – 11. 30)

predavateljica: Simona Štravs

-Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah

-Posebnosti postopka pobiranja posameznih davkov

Dohodnina

Obvezni prispevki za socialno varnost

Davek od dohodkov pravnih oseb

Ostali davki

- Kazenske določbe

- Praktični nasveti za postopanje v davčnem inšpekcijskem nadzoru

4. modul: Upravni spor

termin: 25. 11. 2022 (12.15 – 15.00)

predavatelj: odvetnik s področja davčnega prava

- Temeljna načela

- Uporaba procesnih predpisov

- Postopek v upravnem sporu

(Stranke, pooblaščenci, izpodbijalni akti, roki,

dokazni postopek in dokazna sredstva, odločba)

- Redna pravna sredstva v upravnem sporu

- Izredna pravna sredstva v upravnem sporu

(Revizija, obnova postopka)

- Praktični nasveti za postopanje v upravnem sporu

- Stališča sodne prakse s področja davčnih zadev v upravnem sporu

- Najpogostejše kršitve ustavnih pravic v upravnem postopku

5. modul: Delavnica in vaje

termin: 2. 12. 2022 ( 9.00 – 15.00)

vodje delavnice: Simona Štravs, odvetnik s področja davčnega prava

- udeleženci aktivno sodelujejo in rešujejo izbrane situacije s področja davčnega postopka

Komu je namenjen

Vodjem FRS, vodjem računovodskega servisa, računovodjem, pravnikom, odvetnikom in revizorjem.

Predavatelj

Simona ŠtravsSimona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

24.11. – 2.12.2022

Ljubljana

Simona Štravs

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.