Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Namen seminarja

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega. Nudi vam konkurenčnejšo prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja dohodnine in prispevkov. Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Zbornica dravčnih svetovalcev

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer ter Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.

 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.

 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.

 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine« v slovenskem in angleškem jeziku.

 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.

 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja dohodnine in prispevkov. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju ... Za več informacij lahko pokličete GSM: 040 716 896, Jana

˝ Izobraževanje je Agencija za nadzor nad revidiranjem izbrala v nabor dodatnih izobraževanj revizorjev z oznko B.˝

Iz programa seminarja

1. MODUL: interaktivna delavnica»Obdavčitev fizičnih oseb – načela, pravila in posebnosti«

Predavateljica:Simona Štravs, univ. dipl. prav.
Termin: ponedeljek 18. 05. 2020 med 9. in 15. uro

V modulu bodo zajeti:

 • Zakon o dohodnini - kaj moramo vedeti o osnovnih načelihpri obdavčitvi fizičnih oseb
 • rezident, nerezident, viri dohodnine
 • struktura dohodnine in način obdavčitve
 • davčne stopnje, olajšave, »ocvirki« in posebnosti
 • odmera dohodninein posebnosti iz ZDavP-2
 • obdavčitev dohodkov iz opravljanja dejavnosti (kaj moramo vedeti, na kaj biti pozoren, da optimiramo davčno osnovo)

2. MODUL: interaktivna delavnica »Dohodki iz zaposlitve - konkretni primeri izračunov in potrebni obrazci za oddajo REK 1,2 in iREK«

Predavatelj: Biserka Šubelj
Termin: petek 22. 05. 2020 med 9. in 15. uro

V modulu bodo zajeti:

 • dohodki iz delovnega razmerja (plače, regres, povračila stroškov ...)
 • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorar, poslovodna pogodba, prokura, občasno začasno delo)
 • davčni odtegljaj in prispevki
 • obdavčitev izplačil raznih prejemkov zaposlenim:
  • obračun plače zaposlenim in drugih prejemkov povezanih z zaposlitvijo (regres, povračila stroškov v zvezi z delom, jubilejne nagrade, odpravnine)
  • obračun prispevkov za socialno varnost osebam, ki nimajo plače (nosilci obrti (s.p.) direktorji, lastniki , ki imajo zavarovalno podlago 040)
 • obdavčitev izplačil zunanjim izvajalcem - obrazložitev pomena 18. člen ZPIZ-2 (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, občasno začasno delo, prokura, poslovodenje)
  • primeri konkretnih izračunov obdavčitve različnih oblik prejemkov
  • predstavitev obveznih obrazcev, ki se oddajajo na Davčno upravo: REK-1, REK-2 in iRek

3. MODUL: interaktivna delavnica »Pasivni dohodki in drugi dohodki po ZDoh-2«

Predavatelj: mag. Dejan Petković
Termin: ponedeljek 25. 05. 2020 med 9. in 15. uro

V modulu bodo zajeti:

 • pomen razmejitve med aktivnimi in pasivni dohodki po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)
 • dohodek iz oddajanja premoženja v najem, oddaja v najem kmetijskih in gozdnih zemljišč, razlike, oddaja premoženja v podnajem, ugotovitev davčne osnove
 • način uveljavitve dejanskih stroškov pri oddajanju premoženja v najem
 • oprostitve pri oddajanju premoženja v najem
 • dohodek iz prenosa premoženjskih pravic
 • vrste dohodkov iz kapitala, kaj je kapital po Zakonu o dohodnini
 • vrste in načini odtujitev kapitala
 • obdavčitev obresti
 • različne vrste obresti, od katerih ne plačujemo davka
 • dohodki iz dividend, prejete dividende od domačih in tujih družb, razlike pri obračunu davka
 • kaj pomeni odlog ugotavljanja davčne obveznosti ob odtujitvi, odlog plačila davka pri statusnih preoblikovanjih družb, kdaj lahko izkoristimo odlog
 • kako pravilno izračunamo dobiček iz kapitala (nakupi, prodaje, darovanje, kako določimo nabavno in prodajno vrednost kapitala ob odtujitvi)
 • vrste neobdavčljivih odsvojitev kapitala in oprostitve pri dobičku iz kapitala
 • odtujevanje posameznih »zalog« kapitala, pomen za ugotovitev davčne obveznosti
 • davčne obveznosti družbenika pri prenehanju gospodarske družbe (ali pri prodaji deležev/delnic)
 • davčne obveznosti družbenika pri prodaji delnice (deleža) družbi (lastne delnice, lastni deleži) – praktični izračuni, kako določiti ceno deleža pri prodaji deleža družbi (vidik povezanih oseb)
 • pomen časa pridobitve kapitala
 • drugi dohodki po Zakonu o dohodnini, kaj vse sodi med »druge dohodke«
 • kaj se ne všteva v davčno osnovo pri »drugih dohodkih«
 • značilnosti izplačila dohodkov v nepridobitnih organizacijah in pri plačilih prostovoljcem
 • postopek in način plačila davčnih obveznosti pri posamičnih vrstah dohodkov (oddaja premoženja v najem, prenos premoženjskih pravic, dohodki iz kapitala, drugi dohodki)
 • sankcije v primeru napak pri davčnih napovedih ali obračunih davčnih odtegljajev

4. MODUL: Interaktivna delavnica za pripravo na pisni test z vsemi sodelujočimi predavatelji

Predavatelji:Simona Štravs,Biserka Šubelj, mag. Dejan Petkovič
Termin: petek 29. 05. 2020 med 9. in 13. uro

Udeleženci programa razčistijo še zadnja odprta vprašanja in dileme ter utrdijo pridobljeno znanje.

5. MODUL:Preizkus znanja v pisni obliki za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine«

Predavatelji:Simona Štravs,Biserka Šubelj, mag. Dejan Petkovič
Termin: po dogovoru v skupini

DatumMestoCena  
18.5. – 29.5.2020Ljubljana1350 EUR + DDVPRIJAVA

Predavatelj/i

Simona Štravs

Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v

Biserka Šubelj

Biserka Šubelj, univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni

Mag. Dejan Petkovič

samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja

Potek seminarja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb Zakona o dohodnini,postopoma in celovitoosvojili tudi bolj zapletene primere iz davčne prakse, se seznanili spodrobnostmi in novostmina področju obdavčitve fizičnih oseb in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 75-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine«v slovenskem in angleškem jeziku (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).
Ta operacija je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Prosimo, registrirajte se.
Reference:
Akrapovič d.d.
Cinkarna Celje d.d.
Silk d.o.o.
Valentin Sitar, s.p.
Markelj & Co d.o.o.
Poteza - Du d.o.o.
Vir d.o.o.
Image, d.o.o.
Aquasystems d.o.o.
Kin.si d.o.o.
UNIJA računovodska hiša d.o.o.
R FAKTURA d.o.o.
Input d.o.o. Nazarje
DPD d.o.o.
SAM TRANS d.o.o.
Karmen Kenda s.p.
Svetlana Nikishina s.p.
KOŠLJAR, računovodske storitve, d.o.o.
Markelj & Co d.o.o.
SXS SABINA ŠABIĆ s.p.
Input d.o.o. Nazarje
Kontim d.o.o.
DMA storitve d.o.o.
H & M Hennes & Mauritz d.o.o.
Ota - S d.o.o., Ljubljana
NEBULOZA, MATEVŽ VIRANT S.P.
Majda Jankovec s.p.
Krevs - Finančni Biro d.o.o. Trebnje
M - KODEKS, d.o.o.
NUMERUS BLED d.o.o.
ANTANA ACCOUNTING d.o.o.
TAB - tovarna akumulatorskih baterij d.d.
MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.
PERLA-STAR d.o.o.
R IZZIV d.o.o.
Rafis d.o.o.
Morer d.o.o.

Drugi seminarji tega predavatelja:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih
-->