Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

mag. Aleksandra Heinzer, Maja Dolinar Dubokovič, Mag. Suzana Tokič

Namen seminarja

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega. Nudi vam konkurenčnejšo prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja davka na dodano vrednost. Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Zbornica dravčnih svetovalcev

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer ter Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.

 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.

 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.

 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost« v slovenskem in angleškem jeziku.

 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.

 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Iz programa seminarja

1. MODUL: interaktivna delavnica »Zgradimo temelje in spoznajmo zlata pravila DDV«

Termin: 9.10. 2024, 9.00 – 15.00

Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

V modulu bodo zajeti:

 • uporaba predpisov in načela,
 • prepoznavanje transakcij: kaj je in kaj ni v sistemu DDV, vključno z osnovami pri poslovanju z virtualnimi valutami,
 • davčni zavezanci in plačniki za namene DDV:
  • razlikovanje terminov,
  • vrste davčnih zavezancev,
  • posebna ureditev za male davčne zavezance,
  • posebna ureditev za kmete in pavšalno nadomestilo,
  • davčni zavezanci v javnem sektorju,
  • vrste plačnikov DDV,
 • identifikacija za namene DDV in njeno prenehanje:
  • obdavčljiv promet za namene identifikacije,
  • povezane osebe in identifikacija za namene DDV,
  • prenehanje identifikacije za namene DDV,
 • dobava blaga:
  • kaj se šteje za dobavo blaga in kaj ne,
  • poslovna in neposlovna raba blaga,
  • določanje kraja dobave blaga,
 • opravljanje storitev:
  • opravljanje storitev za neposlovne namene,
  • določanje kraja opravljanja storitev,
 • določanje davčne osnove in stopnja DDV:
  • kaj se všteva v davčno osnovo in kaj ne,
  • davčna osnova pri »prezaračunavanju« (zneski v imenu in za račun naročnika),
  • davčna osnova pri transakcijah med povezanimi osebami,
  • uporaba pravilne DDV stopnje,
 • opredelitev ključnih trenutkov: obdavčljivi dogodek, obveznost obračuna,
 • odbitek DDV:
  • nastanek in obseg pravice,
  • omejitve odbitka DDV,
  • odbitni delež,
  • popravki odbitka DDV,
 • obdavčitev nepremičnin,
 • uporaba 76.a člena ZDDV-1,
 • uporaba DDV stopnje v gradbeništvu,
 • transakcije z nepremičninami.

2. MODUL: interaktivna delavnica»Računi, vračilo DDV, obdavčitev storitev in posebne ureditve«

Termin: 16. 10. 2024, 9.00 – 15.00

Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka

V modulu bodo zajeti:

 • izdajanje računov:
  • podatki na računu,
  • poenostavljeni računi,
  • elektronski računi,
 • vračilo DDV:
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v drugi državi članici,
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v Sloveniji,
  • vračilo DDV zavezancem s sedežem v tretji državi,
 • kraj opravljanja storitev:
  • splošna pravila,
  • posebna pravila:
   • storitve posrednikov,
   • storitve v zvezi z nepremičninami,
   • opravljanje prevoza (posebna ureditev),
   • storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev,
   • pomožne prevozne storitve in cenitve ter dela na premičninah,
   • restavracijske storitve,
   • najem prevoznih sredstev,
   • elektronske storitve, telekomunikacijske storitve ter storitve radijskega in televizijskega oddajanja (posebna ureditev),
   • opravljanje storitev osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj EU,
 • obveznost obračuna in odbitek DDV pri storitvah,
 • konkretni primeri izpolnjevanja davčnih evidenc, obrazca DDV-O in RP-O,
 • posebne ureditve:
  • posebna ureditev za potovalne agencije,
  • posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine,
  • posebna ureditev za investicijsko zlato,
  • posebna ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji,
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko.

3. MODUL: interaktivna delavnica »Obdavčitev pri pridobitvah, prevozu, uvozu/izvozu blaga«

Termin: 23. 10. 2024, 9.00 – 15.00

Predavateljica: mag. Suzana Tokič, davčna svetovalka z licenco ZDSS

V modulu bodo zajeti:

 • obdavčitev mednarodnih transakcij:
  • kratka predstavitev Direktiv EU,
 • pridobitev blaga znotraj Skupnosti:
  • kraj pridobitve blaga znotraj Unije,
   • oproščene intrakomunitarne dobave,
   • nastanek obdavčljivega dogodka za dobave znotraj EU,
  • pogoji za obdavčitev transakcij v Republiki Sloveniji,
  • prenos blaga v drugo državo članico,
  • oprostitve za transakcije znotraj Unije,
  • obračunavanje DDV pri verižnih poslih,
  • obračunavanje DDV pri tristranskih poslih s poudarkom na primerih in izpolnjevanje rekapitulacijskih poročil,
  • obravnavanje konsignacijske prodaje blaga,
 • prevoz blaga:
  • prevozne storitve, povezane z izvozom blaga,
  • prevozne storitve, povezane z uvozom blaga,
  • prevozne storitve, opravljene v celoti izven Skupnosti,
 • posebni primeri pri pridobitvah blaga:
  • trošarinski izdelki,
  • prodajo blaga na daljavo – posli s pošiljkami,
 • izvoz in uvoz blaga:
  • predstavitev carinskih postopkov,
  • posebnosti v zvezi s carinskim postopkom 42,
  • kraj uvoza blaga in datum nastanka davčne obveznosti,
  • oprostitve za dobave blaga in storitev v carinskih postopkih,
  • oprostitev storitev, povezanih s carinskimi postopki,
  • predstavitev davčnih skladišč,
  • oprostitve za diplomatska in konzularna predstavništva,
 • razlaga sodb sodišča EU,
 • davek na motorna vozila:
  • predmet obdavčitve,
  • zavezanec za davek na motorna vozila,
  • oprostitve,
  • davčna osnova in davčne stopnje,
  • nastanek obveznosti obračuna DMV,
  • obračun DMV pri proizvajalcih in trgovcih z motornimi vozili,
  • napoved za odmero DMV,
  • vračilo DMV,
 • s praktičnimi primeri bomo povezali pridobljeno znanje v uporabno obliko.

4. MODUL: interaktivna delavnica s konkretnimi primeri

Termin: 6. 11. 2024, 9.00 – 15.00

5. MODUL: preizkus znanja 95 min. , preizkus je pogoj za pridobitev certifikata Preizkušenipoznavalec DDV

Termin: po dogovoru v skupini

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja davkov. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju ...

Potek seminarja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb Zakona o DDV,postopoma in celovitoosvojili tudi bolj zapletene primere iz davčne prakse, se seznanili spodrobnostmi in novostmina področju DDVin s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 90-minutnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost«v slovenskem in angleškem jeziku (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Predavatelj

mag. Aleksandra Heinzer

je mednarodno uveljavljena davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 do 2022 je bila zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji, trenutno pa isto organizacijo zastopa v skupini VAT expert…

Več delavnic tega predavatelja

Maja Dolinar DubokovičMaja Dolinar Dubokovič, je predavateljica in avtorica številnih člankov. Zaposlena je v družbi Movens d.o.o. kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in s…

Več delavnic tega predavatelja

Mag. Suzana TokičSuzana Tokič, deluje iz davčno svetovalne družbe ST Konzultacije d.o.o., ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno svetuje gospodarskim subjektom in fizičnim osebam pri reševanju njihovih problemov v zvezi z izvajanjem davčne in carinske zakonodaje. Je (so)avtorica strokovnih priročnikov in člankov, med drugim tudi priročnika o primerjavi…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

9.10. – 6.11.2024

Ljubljana

mag. Aleksandra Heinzer, Maja Dolinar Dubokovič, Mag. Suzana Tokič

1350 Eur

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.