Seminarji

Predlogi in sprejete novosti na davčnem področju v 2022

Biserka Šubelj

Namen seminarja

Obetajo se nam spremembe na področju obdavčitve fizičnih, obdavčitev pravnih oseb pa nas je pričakala že konec oktobra 2021.

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo bistvene spremembe po predlogu Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB), ki še ni sprejet in že sprejetem Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S, Uradni list št. 172/2021, z dne, 29. oktober 2021).

Opomba:

Zakon o dohodnini (sprememba ZDoh-2AB) še ni sprejet, ima še eno obravnavo, tako da bo do konca leta najverjetneje sprejet in je trenutno v obliki predloga. 

Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) pa je že objavljen v Uradnem listu št. 172/2021 z dne, 29. oktober 2021 in spremembe pričnejo veljati s 1. 1. 2022, razen enega člena, ki se že sedaj uporablja – za veliko večino je pomembno to, kar se bo uporabljalo v 2022.

V sklopu našega praktičnega webinarja vas bomo seznanili s trenutno že veljavnimi spremembami in novostmi, ki so nas pričakale s 1. 1. 2022. Vabljeni, da se s strani izkušene davčne svetovalke seznanite z aktulanostmi.

KAJ SE SPREMENI PRI OBDAVČITVI FIZIČNIH OSEB po predlogu sprememb ZDoh-2AB?

Napovedujejo se spremembe obdavčitve fizičnih oseb (predlog ZDoh-2) na področju:

1. Plač – spremenila se bo olajšava (111.čl. ZDOh-2), dohodninska lestvica (122. Člen ZDoh-2)), boniteta za el. avtomobil (43.čl. ZDoh-2)
2. Najemnin fizičnim osebam – spremenila se bo stopnja obdavčitve in odstotek normiranih stroškov ter dodala možnost, da se lahko oseba odloči, da se ji prejemki iz najemnine upoštevajo v informativnem izračunu in obdavčijo po dohodninski lestvici (77. Člen in 135.č ZDOh-2)
3. Dobiček iz kapitala – primer v primeru prodaje nepremičnine ali deleža v podjetju se spremeni stopnja obdavčitve dobička iz kapitala (132. člen ZDOH-2) in spremeni se število let imetništva, ko je tak dohodek oproščena plačila dohodnine (do sedaj je veljajo, da se po dopolnjenih 20-ih letih  in  spremeni ste stopnja obdavčitve in število let, ko dobiček iz kapitala ni več obdavčen (96. Člen ZDOH-2).
4. Lastni deleži - dividende – črta se obstoječa določba, po kateri so se lastni deleži od 1.1.2020 obdavčili kot dividend – (90. Člen ZDOH-2).
5. Poslovna uspešnost – spremeni pojem poslovne uspešnosti in višina, ki se upošteva za neobdavčen del (12 tč. 44.čl. ZDOH).
6. Poslovanje:

nove olajšave – dodajajo se nove olajšave za zaposlovanje in spreminjajo obstoječe olajšave za zaposlovanje (61a. člen), spremeni se višina olajšave za prakso vajencev, dijakov in študentov (64. Člen ZDOH-2), dodaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (65a čl. ZDOH-2), spremeni se višina % za olajšave za donacije (66. Čl. ZDOH-2);

- reprezentanca - spremeni se višina davčno priznanih odhodkov iz naslova reprezentance;

7. Olajšava za študentsko delo – 113. Člen ZDOH-2.

8. Olajšave se enkrat letno usklajujejo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin (118. čl. ZDOH-2).

KAJ SE SPREMENI PRI OBDAVČITVI PRAVNIH OSEB po sprejetem ZDDPO-2S?

V nadaljevanju povzemamo spremembe na področju:

1. Olajšave - spremeni se višina olajšave za donacije (člen ZDDPO-2) ), olajšava za zaposlovanje (55b člen ZDDPO-2), dodaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (55.c člen ZDDPO-2), spremeni se višina olajšave za prakso vajencev, dijakov in študentov (57. Čl. ZDDPO-2).

2. Reprezentance – spremeni se višina davčno priznanih odhodkov iz naslova reprezentance (31. Člen ZDDPO-2).


Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico, in
 • potrdilo o udeležbi (na željo udeleženca, ki jo navede ob prijavi).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • pdf gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico in
 • potrdilo o sodelovanju v on-line predavanju (na željo udeleženca, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri dni pred izvedbo webinarja/seminarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (*z udeležbo in online - preko ZOOM), med 10.00 in 12.00 uro. Mesta na izvedbi so omejena!

 • V primeru razglašene epidemije v državi ne izvajamo predavanj z udeležbo.
 • *Z udeležbo - v kolikor je taka prijava pod objavo seminarja mogoča.
 • Za fizično udeležbo morajo vsi udeleženi/prisotni izpolnjevati PCT pogoj!

Za udeležbo preko on-line prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev webinarja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Predavatelj/ica

Biserka Šubelj

Biserka Šubelj, univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

11.1.2022

ONLINE

Biserka Šubelj

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.