Seminarji

Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika za stvarne napake pri gradnji in bančna garancija kot inštrument zavarovanja za jamčevanje

Dida Volk univ. dipl. prav., Mojca Furlan

Namen seminarja

Strokovna in pravna navodila ter usmeritve, podkrepljeno s sodno prakso za projektante, izvajalce, nadzornike in naročnike!

Za stvarne napake pri gradbeni pogodbi gre takrat, ko so dela izvedena v nasprotju s pogodbenim dogovorom, v nasprotju s projektno dokumentacijo, ki je podlaga za gradnjo, in v nasprotju s pravili stroke. Podrobno stvarne napake v gradnji ureja Obligacijski zakonik. Stvarna napaka je lahko očitna (vidna), skrita in napaka, ki zadeva solidnost; za te napake je zmeraj odgovornost na strani izvajalca ali projektanta.

Naročnik je v primeru stvarne napake pri gradnji upravičen uveljaviti jamčevalne zahtevke in to v primerih:

 • da za napako odgovarja izvajalec,
 • da se napaka pojavi v določenem roku,
 • da naročnik poda pravočasno obvestilo o napaki.

V praksi prihaja do pogoste stvarne napake pri gradnji na objektu, kot so slabo načrtovani ali izvedeni temelji, slabo izvedena hidroizolacija, uporaba nekakovostnih materialov, neustrezno načrtovane ali izvedene električne, vodovodne, ogrevalne in prezračevalne inštalacije.

Kako boste v taki situaciji nastopili kot naročnik ali kot izvajalec oz. projektant? Na ta vprašanja vam bosta odgovorili pravni strokovnjakinji na področju gradbeništva.

Iz programa seminarja

1. del: 9.00-10.30

 • Pričakovana skrbnost pogodbenih strank pri izvajanju gradbene pogodbe
 • Kaj je odgovornost za stvarne napake pri gradnji: posebna vrsta poslovne odškodninske odgovornosti
 • Kdaj gre za stvarno napako: če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo; če stvar nima lastnosti, ko si potrebne za posebno rabo, ki jo je naročnik s pogodbo naročil in je bila izvajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če izvajalec izroči stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 • Vrste stvarnih napak pri gradnji: očitne napake, skrite napake, napake, ki zadevajo solidnost;
 • Odgovornost izvajalca in projektanta za solidnost
 • Odgovornost nadzornika
 • Odgovornost za pomanjkljivosti zemljišča: kdo mora pridobiti geomehansko poročilo?; kako mora izvajalec ravnati, če stanje v naravi ne ustreza podatkom iz geomehanskega poročila?
 • Pomen naročnikovih navodil

Odmor: 10.30 – 10.45

2. del: 10.45-12.15

 • Vrste jamčevalnih zahtevkov in vrstni red uveljavljanja: primarni zahtevek odprava napake v primernem roku (kaj je primeren rok); znižanje kupnine (kdaj in kako se postavi zahtevek);  odprava napake preko tretjega izvajalca; odstop od pogodbe;
 • Škoda povezana s stvarno napako
 • Roki, ki so pomembni pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov: jamčevalni roki, roki za grajanje; roki za sodno uveljavljanje zahtevkov
 • Izjeme pri roku za sodno uveljavitev zahtevka: zavajanje naročnika; vedenje izvajalca glede napake; ugovor proti zahtevku naročnika; pomen dogovora o odpravi napak in pomen pričetka odprave napak;
 • Kako mora naročnik grajati napake
 • Razlika med jamčevanjem in garancijo
 • Vloga izvedenca
 • Regresni zahtevki med izvajalcem, projektantom in nadzornikom
 • Odgovornost podizvajalca in način uveljavljanja zahtevkov zoper podizvajalca
 • Bančne garancije (bg) kot sredstvo zavarovanja za jamčevanje za stvarne napake pri gradnji: predpisi, ki urejajo bg (zor in enotna pravila za garancije na prvi poziv); stranke pri bg; pojem bg; neodvisnost bg; bg brez ugovora, na prvi poziv…; načelo: »plačaj takoj, potem ugovarjaj!«; začasne odredbe v sodi praksi pri zahtevah za unovčitev bg; neupravičen poziv za plačilo (»unfair calling«).

12.15- 12.45 Čas za morebitna dodana vprašanja

Vaša vprašanja lahko posredujete že pred izvedbo seminarja ter le ta vključimo v program ter nanje odgovorimo tekom izvedbe, na email naslov: larisa.berginc@dashofer.si


Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili spletnega izobraževanja in tako poslušali celotno spletno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključenem seminarju.

Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Priznanje kreditnih točk s strani ZAPS

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke - sklop D (Poslovanje in management).

Kreditne točke bodo vnešene na podlagi poslanega seznama z naše strani, tako da udeleženci ne rabite ničesar pošiljati na ZAPS. Prosimo vas, da nam vašo identifikacijsko številko ZAPS javite že ob prijavi.


Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljicama,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS in ZAPS. 

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delone dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe. Velja ENA KOTIZACIJA = ENA UDELEŽBA (sicer vam v skladu z našim poslovanjem naknadno izdamo račun za udeležbo dodatnih oseb). 

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal ONLINE, preko ZOOM med 09.00 in 12.45. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Izobraževanje je namenjeno projektantom, izvajalcem, nadzornikom, inženirjem in arhitektom ter vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Reference

Izvedeno izobraževanje je bilo bilo vsebinsko strokovno predstavljeno. Vključitev primerov strokovnih praks pa je k strokovnosti dodalo svojo težnjo. Pohvala predavateljicama za podano vsebino in odgovore na vprašanja. (Igor K., KOLEKTOR CPG d.o.o.)

Predavatelj/ica

Dida Volk univ. dipl. prav.

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

Več delavnic tega predavatelja

Mojca Furlan

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani, opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu se je…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

30.9.2024

ONLINE

Dida Volk univ. dipl. prav., Mojca Furlan

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.