Seminarji

Nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) in vpliv na poslovanje podjetij

Dida Volk univ. dipl. prav.

Namen seminarja

Varstvo potrošnikov sta do sedaj urejala Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) iz leta 1998 ter Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) iz leta 2007. Nov in moderniziran Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) se je pričel uporabljati 26. januarja 2023.

Poleg številnih novosti v ZVPot-1 se v slovenski pravni red na ravni popolne uskladitve prenašajo tudi tri direktive:

 • Direktiva (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev;
 • Direktiva (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga;
 • Direktiva (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019, imenovana tudi »Omnibus direktiva«, ki razveljavlja oziroma spreminja več obstoječih direktiv in tako posodablja pravila EU o varstvu potrošnikov.

V novem ZVPot-1 so s pravnimi redi EU poenotena pravila glede pravic in obveznosti potrošnikov v zvezi z nepoštenimi poslovnimi praksami, prodajno pogodbo, pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve ter nekatera pravila v zvezi s kazenskimi sankcijami.

V okviru seminarja bomo poleg splošne predstavitve novosti, ki jih prinaša ZVPot-1, odgovorili tudi na nekatera najaktualnejša vprašanja:

 1. Kaj je digitalna vsebina in digitalne storitve?
 2. Kakšna so nova pravila o skladnosti blaga?
 3. Kako potrošniki po novem uveljavljajo zahtevke iz garancije?
 4. Ali lahko podjetje še samostojno odloča na podlagi katere cene bo ponujala popuste?
 5. Kje so sedaj urejene nepoštene poslovne prakse?
 6. Kolikšna globa mi grozi, če ne upoštevam pravil ZVPot-1?

 

Iz programa seminarja

Ključne novosti ZVPot-1

1. Umestitev Direktive (EU) 2019/770, Direktive (EU) 2019/771 in Direktive (EU) 2019/2161 v zakon

2. Splošni del

 • prodajni pogoji
 • izstavitev računa
 • znižanje cene in razprodaja
 • nepošteni pogodbeni pogoji
 • rok za izpolnitev obveznosti
 • plačilo in zamuda
 • stroški opomina
 • oglaševanje

3. Nepoštene – zavajajoče – agresivne poslovne prakse in zahtevki potrošnika

4. Odgovornost proizvajalca za blago z napako

5. Prodajna pogodba

 • odgovornost prodajalca za neskladnost blaga in nova ureditev jamčevalnih zahtevkov zaradi neskladnosti (jamčevalni rok dveh let, obvestilo potrošnika o neskladnosti v roku dveh mesecev, kaskadno uveljavljanje zahtevkov)
 • novosti pri garanciji (prostovoljna – tržna garancija, obvezna garancija za brezhibno delovanje stvari – zahtevki izključno do proizvajalca)

6. Pogodba o opravljanju storitev

7. Pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve 

 • opredelitev digitalne vsebine – digitalne storitve
 • uporaba določb o prodajni pogodbi za blago z digitalnimi elementi
 • odgovornost podjetja za nedobavo in neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve
 • jamčevalni zahtevki v primeru neskladnosti
 • obveznosti podjetja – potrošnika v primeru odstopa od pogodbe

8. Pogodba, sklenjena na daljavo, in pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov (ureditev bistveno ne odstopa od ureditve iz ZVPot)

 • ureditev odstopa od pogodbe (obvestilo o odstopu do pogodbe – obrazec, posledice odstopa od pogodbe)
 • nova ureditev i. spletnih tržnic - je storitev z uporabo programske opreme, vključno s spletnim mestom, delom spletnega mesta ali aplikacijo, ki jo upravlja podjetje ali se upravlja v njegovem imenu in ki potrošnikom omogoča sklepanje pogodb na daljavo z drugimi podjetji ali potrošniki (dolžnost podjetja, da poda informacije, če je bila cena prilagojena na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev, dolžnost zagotavljanja splošne informacije o glavnih parametrih, ki določajo razvrstitev ponudb)
 • dolžnost podjetja, da zagotovi rezultate iskanja kot odgovor na iskalno poizvedbo potrošnika na spletu brez nedvoumnega razkritja plačanega oglaševanja ali plačila, namenjenega posebej za doseganje boljše razvrstitve izdelkov med rezultati iskanja

9. Pogodba, sklenjena z uporabo telefona

10. Pogodba o finančnih storitvah, sklenjena na daljavo (ureditev bistveno ne odstopa od ureditve iz ZVPot)

11. Pogodba o prodaji blaga na obroke

 • pisna oblika in obvezne sestavine pogodbe
 • odstop podjetja – potrošnika od pogodbe

12. Pogodba o paketnem potovanju in povezan potovalni aranžma (ureditev bistveno ne odstopa od ureditve iz ZVPot)

13. Pogodba o časovnem zakupu, pogodba o dolgoročnem počitniškem proizvodu, pogodba o nadaljnji prodaji, pogodba o zamenjavi, pomožna pogodba (ureditev bistveno ne odstopa od ureditve iz ZVPot)

14. Nosilci varstva potrošnikov (minister, varuh človekovih pravic, potrošniške organizacije

15. Inšpekcijski nadzor in upravni ukrepi (težji – lažji prekrški, globe)

16. Prehodne in končne določbe (dne 26.1.2023 preneha veljati ZVPot in nekateri podzakonski predpisi)

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashöfer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal ONLINE (preko ZOOM), med 12.00 in 14.00. Tekom predavanja naredimo 15 minutni odmor. Mesta na izvedbi so omejena!

 • V primeru razglašene epidemije v državi ne izvajamo predavanj z udeležbo.
 • *Z udeležbo - v kolikor je taka prijava pod objavo seminarja mogoča.

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev webinarja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Seminar je namenjen vsem podjetnikom, ki se pri svojem vsakodnevnem poslovanju srečujete s potrošniki.

Predavatelj/ica

Dida Volk univ. dipl. prav.

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

27.2.2023

ONLINE

Dida Volk univ. dipl. prav.

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.