Seminarji

Kataster nepremičnin – kako pridobivamo in urejamo podatke o nepremičninah po novem

mag. Marijana Vugrin

Namen seminarja

Zakon o katastru nepremičnin temeljito spreminja način evidentiranja in tudi vodenja podatkov o katastru nepremičnin. Za vse, ko bodisi urejate svoje nepremičnine, ste investitorji novih stavb ali pa se z nepremičninami ukvarjate „po službeni dolžnosti“ se zadeve od 4.4.2022 „vrtijo“ drugače.

Vse, kar je pomembno za vas, boste izvedeli na omenjenem seminarju. Predstavili vam bomo poglavitne novosti, ki so še kako pomembne, da se zadeve izvedejo pravilno in pravočasno.

Osredotočili se bomo na naslednje novosti:

 • združitev evidenc zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin v novo evidenco kataster nepremičnin,

 • večja odprtost po povezovanju z drugimi evidencami in tako vodenje podatkov o gradbenih parcelah, območjih služnosti in stavbnih pravic v katastru nepremičnin,

 • dosledno upoštevanje lastništva opredeljenega v zemljiški knjigi,

 • neobveznost osebnega vabljena strank v katastrske postopke, za osebe, ki v zemljiško knjigo niso vpisane z matično številko,

 • nov način evidentiranja povezave stavbe z zemljiščem stavb, atrijev in parkirnih mest,

 • možnost evidentiranja območij stavbnih pravic in stvarnih služnosti,

 • vodenje podatkov o gradbeni parceli,

 • obvezno označevanje urejenih mej z mejniki,

 • celovita informatizacija vseh postopkov,

 • elektronsko vlaganje dokumentov in vodenje e-spisa,

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi online. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na online izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝ in v primeru udeležbe v dvorani, npr. ˝Ljubljana˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Iz programa seminarja

 1. Zakon o katastru nepremičnin – splošno;

 2. Združitev evidenc in predmeti vpisa in podatki o nepremičninah;

 3. Lastnik nepremičnine v KN;

 4. Katastrski postopek – splošno;

 5. Vrste katastrskih postopkov;

 6. Napake – uskladitev, drugo mnenje in opozorilni sistem;

 7. Izkazovanje in izdajanje podatkov;

 8. Povezovanje KN in drugih evidenc;

Priznanje kreditnih točk s strani IZS 

Po dogovoru z IZS bodo geodeti (MSGeo) z udeležbo na seminarju prejeli 3 kreditne točke iz obveznih vsebin, ostali pooblaščeni in nadzorni inženirji (za člane MSG, MSE, MST, MSRG, MSS) pa z udeležbo pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili spletnega izobraževanja in tako poslušali celotno spletno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključenem seminarju.

Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminarja.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (*z udeležbo in online - preko ZOOM), med 10.00 in 12.30 uro. Mesta na izvedbi so omejena!

 • V primeru razglašene epidemije v državi ne izvajamo predavanj z udeležbo.
 • *Z udeležbo - v kolikor je taka prijava pod objavo seminarja mogoča.

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev webinarja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Izobraževanje je primerno in interesantno za lastnike nepremičnin, upravljavce lokalnega in državnega premoženja, investitorje, nepremičninske posrednike, cenilce, bančnike, odvetnike, notarje, občine, upravne enote, projektante, pooblaščene inžinirje gradbeništva, pooblaščene arhitekte in krajinske arhitekte. Glede na to, da je za geodete to nov matični zakon vabljeni tudi geodeti ter seveda vsi, ki jih omenjena tematika zanima.

Vabljeni!

Predavatelj/ica

mag. Marijana Vugrin

Je po osnovni izobrazbi geodetka, magistrirala pa je s področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Zaposlena je v podjetju Digi Data, d. o. o., kjer opravlja operativne in raziskovalne naloge ter vodi projekte s področja nepremičnin. 

Z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, se ukvarja že več kot petintrideset let in je…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

17.10.2022

ONLINE

mag. Marijana Vugrin

17.10.2022

Ljubljana

mag. Marijana Vugrin

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.