Konferenca

Kako izvajati javna naročila v negotovih časih?

Milena Basta Trtnik, Miriam Ravnikar Šurk

Posledice rusko-ukrajniske vojne, pandemije COVID-19, gospodarska rast (napoved EU za Slovenijo v letu 2022 je 3,8%), inflacija, nenadna višanja cen energetov, dvig stroškov delovne sile in ostali vzvodi vplivajo na ravnanja naročnikov in ponudnikov v postopkih izvajanja javnih naročil.

Tako v fazi priprave ponudbe kakor tudi v fazi že sklenjenih pogodb, je primerno, da se posledice navedenih dejavnikov upoštevajo. Kako in na kakšen način naj deležniki pristopijo k novonastalim situacijam, bodo udeleženci izvedeli na seminarju »Kako izvajati javna naročila v negotovih časih?«

Vljudno vabljeni!

15.6.2022

11.00-14-00

ONLINE

154 EUR

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

Spletni seminar bo potekal 15. 6. 2022 (online srečanje - preko ZOOM).

1. sklop (11.15 – 12.15)

Predavateljica: Miriam Ravnikar Šurk

Zadnja sprememba ZJN-3 (Uradni list RS, št. 121/21) je prinesla nekaj novosti, ki bodo vplivale na dosedanje vodenje postopkov oddaj javnih naročil:

 • spremenjene mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu EU se pomembno spreminjajo pravila postopka naročila male vrednosti,
 • milejše spremembe pri ureditvi  instituta razveznega pogoja (pri gradbenih pogodbah, …).

2. sklop (12.30 – 14.00)

Predavateljica: Milena Basta Trtnik

Na srečanju bodo podani odgovori na vprašanja:

 • Kako oblikovati postopek oddaje javnega naročila?
 • Kdaj izvesti javno naročilo?
 • Kaj lahko stori naročnik, če prejme predrage ponudbe?
 • Kakšne klavzule naj se vnesejo v dolgotrajna javna naročila?
 • Kako spremeniti pogodbo v merilu cene?
 • Ali se lahko ponudbi drug izdelek, ker v ponudbi ponujen ni več dobavljiv?
 • Kako je z zamudami pri izvedbi/dobavi?
 • Kdaj je podaljšanje veljavnosti pogodbe dopustno?
 • Kakšen mora biti zahtevek izvajalca po spremembi pogodbe?
 • Kako uveljaviti in priznati institut spremenjenih okoliščin?
 • Kako obravnavati obveznosti iz Pravilnika o valorizaciji pogodbenih obveznost, ki določa, da se cene prvo leto ne smejo spreminjati?
 • Kdaj se lahko podajo zahtevki za dvig cen pri gradnji?

Vabljeni! Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike lahko posredujete tudi vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>> konference@dashofer.si

Kotizacija: 154 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI 10% POPUSTA in druge ugodnosti za prijave do 3. 6. 2022:
            -   154 EUR + DDV  139 EUR + DDV

            -   308 EUR + DDV  169 EUR + DDV za dve osebi (iz iste organizacije)

Kaj pridobite z udeležbo na spletnem seminarju:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • potrdilo o udeležbi.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov konference@dashofer.si

Namen seminarja

Na spletnem seminarju  bomo spregovorili v zvezi z novostmi pri javnem naročanju in podali priporočila ter rešitve za tekočo problematiko glede na trenutne razmere, tudi  posledično zaradi epidemije  Covid-19, pa tudi kot so sprememba cen, težave z dobavnimi roki, naknadna vključitev podizvajalca….

Komu je namenjen

Seminar je namenjen naročnikom in ponudnikom, ki delujete na področju javnih naročil -  občine, ponudniki na gradbenem področju, regionalne razvojen agencije, ki pridobivajo EU sredstva, elektroenergetska infrastruktura, javni zavodi, šole, vzgojno-varstveni zavodi, domovi za starejše idr.… 

Predavatelji

Milena Basta Trtnik

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in s osmimi leti delovanja v okviru svetovalnega podjetja ima veliko izkušenj in znanja z…

Več delavnic tega predavatelja

Miriam Ravnikar Šurk

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., se je po diplomi na ljubljanski Pravni fakulteti leta 1992 zaposlila v državnem sektorju, kjer je opravljala kar nekaj vodstvenih funkcij. Leta 1996 je uspešno opravila tudi državni pravosodni izpit. Vseskozi je njeno delo spremljalo tudi javno naročanje, saj je bila poraba javnih sredstev vezana na…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk035/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

15.6.2022

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.