Seminarji

GRADBENA in PODIZVAJALSKA POGODBA in JAMČEVANJE ZA STVARNE NAPAKE z vidika ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV s predstavitvijo aktualne sodne prakse (!)

Dida Volk univ. dipl. prav.

Namen seminarja

Gradbene pogodbe so običajno gospodarske pogodbe, saj je tudi naročnik najpogosteje gospodarski subjekt. Kadar pa gradnjo naroči fizična oseba – potrošnik, se za presojo pogodbenega dogovora in jamčevanja izvajalca za stvarne napake pri gradnji uporablja specialni zakon – Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), je pričel veljati 26. oktobra 2022 in se je pričel uporabljati 26. januarja 2023.

To pa pomeni, da so (prisilne) določbe ZVPot-1 specialnejše, tako od sklenjene gradbene pogodbe, kot tudi od določbo Obligacijskega zakonika (OZ), ki gradbeno pogodbo obravnava v posebnem poglavju (od 649. do 665. člena). Poleg tega v tem primeru ne uporabljajo Posebne gradbene Uzance (PGU), temveč se morata pogodbenika za uporabo PGU posebej pogodbeno dogovoriti. 

ZVPot-1 nima posebnih določb glede pogodbenih dogovorov v gradbeni pogodbi, zato se v tem primeru v celoti uporablja Obligacijski zakonik, ki me drugim določa, da mora biti gradbena pogodba sklenjena v pisni obliki. Pogodbeni stranki se morata zato v gradbeni pogodbi natančno dogovoriti glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del,  o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika (iz naslova pogodbene kazni in jamčevanja za stvarne napake opravljenega dela).

Potrošniki pa bolj pogosto sklepajo podjemno (podizvajalsko) pogodbo, s katero se stranki dogovorila za izvedbo manjših gradbenih del: popravil, adaptacij, izvedbe inštalacij, ometov in pleskanja, izvedbe tlakov, zunanje ureditve ter razna obrtniška dela. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora. 

ZVPot-1 sicer opredeljuje jamčevalne zahtevke, podrobnejših določb pa ne vsebuje, zato se v zvezi z jamčevalnimi zahtevki uporablja ureditev iz Obligacijskega zakonika in sicer celotna ureditev iz podjemne pogodbe glede jamčevanja za stvarne napake opravljenega dela. Glede rokov, določenih za odgovornost izvajalca za stvarne napake pa veljajo roki iz ZVPot-1, določeni za odgovornost prodajalca za neskladnost blaga.

Iz programa seminarja

Program: 

 • Vsebina gradbene pogodbe (obvezna pisna oblika…)
 • Razmejitev s podizvajalsko pogodbo (bistvene razlike, vrste poslov…)
 • Sklenitev podjemne pogodbe in predmet pogodbe (vrste poslov…)
 • Uporaba Posebnih gradbenih uzanc – PGU (kaj vsebujejo, poseben dogovor glede uporabe…)
 • Pogajanja in sprejem ponudbe
 • Pogodbena kazen – penali (določitev višine, uveljavljanje penalov)
 • Dogovor o plačilu in določitev cene (pomen klavzule »ključ v roke«, ostali načini določitve cene)
 • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (vrste napak, odgovornost projektanta…)
 • Odgovornost za stvarne napake opravljenega dela je posebna vrsta poslovne odškodninske odgovornosti
 • Vrste stvarnih napak pri gradnji (očitne napake, skrite napake, napake, ki zadevajo solidnost gradbe)
 • Zahtevki naročnika, če so dela izvedena z napako – 100. člen ZVPot-1:
         - neodplačna odprava nepravilnosti pri opravljeni storitvi
         - ponovna izvedba storitve,
         - vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi
         - odstop od pogodbe in zahtevek za vračilo plačanega zneska
 • Vrstni red uveljavljanja zahtevkov:
         - primarni zahtevek odprava napake v primernem roku (kaj je primeren rok?)
         - znižanje plačila (kdaj in kako se postavi zahtevek?)
         - Odprava napake preko tretjega izvajalca
         - Odstop od pogodbe
 • Škoda, povezana s stvarno napako (zahtevki  do polne odškodnine…)
 • Roki (iz ZVPot-1) za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov:
        - jamčevalni roki
        - roki za grajanje
        - roki za sodno uveljavljanje zahtevkov
        - rok izvajalca, če je obstoj stvarne napake sporen (osem dni do prejema jamčevalnega zahtevka naročnika)
 • Kako mora naročnik grajati napake? (pomen dogovora o odpravi napak in pomen pričetka odprave napak…)
 • Razlika med jamčevanjem za stvarne napake in pogodbeno garancijo (za katero veljajo pravila ZVPot-1)

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili spletnega izobraževanja in tako poslušali celotno spletno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključenem seminarju.

Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Priznanje kreditnih točk s strani ZAPS

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 2 kreditni točki - sklop D (Poslovanje in management).

Kreditne točke bodo vnešene na podlagi poslanega seznama z naše strani, tako da udeleženci ne rabite ničesar pošiljati na ZAPS. 


Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Navedeni popusti ne veljajo za webinarje. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminarja.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Navedeni popusti ne veljajo za webinarje. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminarja.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal ONLINE, preko ZOOM, med 09.00 in 11.30 uro. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na izvedbi ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Udeležbo priporočamo gradbenim izvajalcem kot tudi projektantom in arhitektom. Vabljeni pa tudi pravniki znotraj gradbenih podjetij ter javnih podjetij kot tudi odvetniki, ki obe strani zastopate v sodnih sporih. Dobrodošli tudi samograditelji in fizične osebe, ki vas tematika predavanja zanima.

Predavatelj/ica

Dida Volk univ. dipl. prav.

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

20.6.2024

ONLINE

Dida Volk univ. dipl. prav.

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.