Konferenca

Delovna razmerja v teoriji in praksi

Andreja Samec Koderman, Breda Koren, Marijan Papež, Miha Lavtar, mag. Ivan Kranjec

Vabljeni na strokovno konferenco, katerega cilj je, da z enim dogodkom izpolnimo več vaših želja – z uglednimi strokovnjaki bomo pregledali in opozorili na tiste novosti, ki so pomembne pri poslovanju v kadrovski službi in spregovorili o izzivih na trgu delovne sile.

Med drugim bomo predstavili, s katerimi koraki do kadrovske pravne varnosti na področju evidentiranja delovnega časa in se dotaknili težav in dilem iz prakse pri pogodbi o zaposlitvi, pa tudi aktualnega na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Vljudno vabljeni na konferenco, ki jo izvajamo v online obliki.

Datum bo določen

9:30-14:00

Ljubljana

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

6 Korakov do kadrovske pravne varnosti na področju evidentiranja delovnega časa

(Predavateljica: Andreja Koderman Samec) 

Tudi vam vaša evidenca delovnega časa predstavlja tveganje glob inšpektorja za delo in varstvo pri delu?

V praksi opažam, da se delodajalci kar na veliko ukvarjajo s svojimi evidencami delovnega časa, pa vendar jim ne uspe te evidence vzpostaviti znotraj zakonskih okvirjev.

Rešitev zakonitih evidenc delovnega časa ni le v ureditvi evidenci, ampak je potrebno izbrati celoviti pristop, ki zahteva:

 • opredelitev jasnih, zakonitih in smiselnih temeljev delovnega časa,
 • opredelitev načina in pravil evidentiranja delovnega časa,
 • opredelitev ključnih odgovornosti planiranja, organiziranja in razporejanja dela ter spremljanja delovnega časa in morebitnih odmikov,
 • opredelitev odgovornosti in učinkovitega pristopa vodenja in zaključevanja evidenc delovnega časa.

Ko si delodajalec postavi dobre temelje delovnega časa, je potrebna zapisana pravila prenesti v delovne procese. To pa zahteva vztrajne in odločne vodje.

 

O pogodbi o zaposlitvi – težave in dileme iz prakse

(Predavateljica: Breda Koren

 • Pomen sklenjene pogodbe o zaposlitvi - jasne opredelitve pravic in obveznosti delavca in delodajalca,
 • sestavine, ki v pogodbi o zaposlitvi ne smejo manjkati, 
 • posebnosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas  - kdaj se lahko sklene in na kaj moramo biti ob tem pozorni, 
 • dileme in praktična vprašanja, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi 
 • v katerih primerih je treba skleniti novo pogodbo o zaposlitvi in kdaj zadostuje aneks (najpogostejše težave, ki se v praksi pojavljajo pri sestavljanju pogodbe o zaposlitvi ter priporočila ob  sklepanju in spreminjanju pogodb o zaposlitve (npr. delo s krajšim delovnim časom, razporeditev na drugo delovno mesto ipd.) 

 Drugi dohodki delavcev

(Predavatelj: mag. Ivan Kranjec

Predstavljene bodo in z davčnega vidika analizirane najpogostejše oblike dohodkov zaposlenih delavcev, ki ne predstavljajo plače oz. tipičnih dohodkov iz delovnega razmerja. Seznanili vas bomo z davčnimi posledicami zagotavljanja in izplačevanje dohodkov, ki za delovno razmerje niso tipični ali pa se ne izplačujejo pogosto. Namen predavanja je, da boste po njem tudi udeleženci znali sami ugotoviti, kdaj prihaja do davčnih posledic zaradi danih ugodnosti in pravilno izračunati davčno breme (vseh treh davkov) tako z vidika osebe, ki prejme ugodnost, kot tudi z vidika dajalca teh ugodnosti.

Prikazane bodo tudi optimalne rešitve in podani napotki za pripravo ustrezne dokumentacije in potrebnih evidenc, kar bo še posebej prav prišlo ob koncu poslovnega leta.

 • Bonitete,
 • avtorski honorarji, izplačani zaposlenim,
 • udeležba delavcev pri dobičku,
 • nagrajevanje zaposlenih z delniškimi opcijami,
 • nagrajevanje zaposlenih s kapitalom,
 • izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica, 13. plača),
 • možnost neobdavčenih izplačil in možnost optimizacije,
 • pogoste napake v praksi,
 • odgovori na vprašanja.


Aktualno na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja

(Predavatelj: Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ)

Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zelo aktualno,  saj je v dobrih dveh letih začelo veljati kar sedem sprememb in dopolnitev ZPIZ-2, od ZPIZ-2G do ZPIZ-2M. Tako konec leta kot med letom je zelo pomembna odločitev kdaj se upokojiti, da je pokojnina višja in kaj vpliva na višino ter kakšne stimulacije so za daljše ostajanje v zavarovanju oziroma za ponovno vključitev.

 • Pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine (pogoji, odmera),
 • spodbude za daljše delo (20 % ali 40 %, ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa),
 • ponoven vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • spremembe od ZPIZ-2G do ZPIZ-2M,
 • vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine,
 • kaj lahko pričakujemo na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v tem letu in prihodnje?

Sodobno voditeljstvo - primer dobre prakse: podjetje OPTIWEB d.o.o.

(Predavatelj: Miha Lavtar, direktor podjetja Optiweb, d.o.o.)

 • Fokus ne samo na financah vendar tudi na ljudeh,
 • vpliv na zviševanje produktivnosti in timskega duha,
 • skrb za zavzetost zaposlenih, motivacijo, zadovoljstvo, dobro počutje in zdravje ter za njihov osebni in profesionalni razvoj.

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Na srečanje se lahko prijavite za sledenje v online obliki.

Kotizacija: 154 EUR + DDV 

Ne zamudite UGODNOSTI:

115 EUR za drugo osebo, tretja oseba BREZPLAČNO.

Popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu in se ob e-prijavi ne izpiše samodejno.

Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • potrdilo o udeležbi.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov konference@dashofer.si

Namen seminarja

Namen konference je kadrovskim delavcem, pravnikom in vodstvenim delavcem predstaviti tematiko tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika. 

Komu je namenjen

Konferenca je namenjena:  vodjem HR oddelkov, kadrovikom, strokovnim delavcem v kadrovskih službah in kadrovskih agencijah, vsem odgovornim za kadrovsko področje, lastnikom podjetij, ki sami zaposlujejo, računovodjem in vsem, ki morajo sklepati pogodbe o zaposlitvi, pravnikom, vodjem splošnih služb, računovodjem in vodstvenim delavcem, ki jih področje delovnih razmerij zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

Potek seminarja

09.00 - 09.40 Aktualno na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja

09.40 - 10.30 O pogodbi o zaposlitvi – težave in dileme iz prakse

10.30 - 10.45 Kratek odmor

10.45 - 11.30 6 korakov do kadrovske pravne varnosti na področju evidentiranja delovnega časa

11.30 - 12.00 Odmor

12.00 - 12.45 Drugi dohodki delavcev

12.45 - 13.30 Sodobno voditeljstvo – primer dobre prakse: podjetje OPTIWEB

Predavatelji

Andreja Samec Koderman

Andreja deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.  

Več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi…

Več delavnic tega predavatelja

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

Marijan Papež

je generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki se že skoraj 35 let ukvarja s tem področjem. Skupno je predaval oziroma aktivno sodeloval na preko 150 posvetih, kongresih, seminarjih, delavnicah in okroglih mizah, za najrazličnejši krog slušateljev. Objavil je že približno 350 strokovnih člankov s področja…

Več delavnic tega predavatelja

Miha Lavtar

je podjetnik, ki je že na koncu osnovne šole postavil prvo spletno stran, s podjetništvom pa je resno začel pri 19-ih letih. Bil je pobudnik za zabavno rekreativen dogodek Blatfejst, ki je zadnje leto privabil okoli 800 ljudi in soustanovitev podjetja za video produkcijo Videa, ki je zraslo na 5 ljudi in ga je leta 2018 prodal. Glavna zgodba…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Ivan Kranjec

Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007. Trenutno je zaposlen v družbi CMS Reich-Rohrwig Hainz, pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pri svojem delu je nenehno v stiku s pravno…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk014/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

Datum bo določen

Ljubljana

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.