Seminarji

Davčne novosti 2022

Biserka Šubelj

Namen seminarja

Na seminarju vas bomo seznanili s sprejetimi davčnimi novostim v letu 2022, ki se nanašajo na sprejem Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), sprejem Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) in kako nakup električnega avtomobila vpliva na davčno področje preko bonitete zaposlenemu, olajšave podjetja in odbitka vstopnega DDV-ja podjetja (kratica ZDDV-1M).

Seznanili vas bomo s tremi področji:

 1. Davčne novosti 2022 na področju obdavčitve prejemkov (plača, najemnina …) fizičnih oseb – sprejet ZDOH-2Z;
 2. Davčne novosti 2022 na področju obdavčitve pravnih oseb (d..o.o., d.d., k.d., d.n.o, zavodi, društva, fundacije, ustanove,…) – sprejet ZDDPO -2S
 3. Električni avto – vidik bonitete zaposlenega, olajšave delodajalca in odbitka vstopnega DDV-ja za delodajalca

Na obdavčitev plač in prejemkov fizičnih oseb vpliva sprejem sprememb Zakona o dohodnini (sprememba ZDoh-2Z), ki je bil sprejet v državnem zboru 9. marca 2022 in je pričel veljati  veljal s 1.1.2022.

Na obdavčitev pravnih oseb vpliva sprejetje sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), ki je bil že objavljen v Uradnem listu št. 172/2021 z dne 29. oktober 2021 in je pričel veljati s 1.1.2022.

Za zaključek davčnih novosti 2022 pa vas bomo seznanili tudi z najpogostejšimi odgovori na vprašanja glede električnega vozila z vidika bonitete zaposlenega, olajšave delodajalca in odbitka vstopnega DDV, glede ZDDV-1M, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 3/2022 z dne, 7.1.2022.

Pridružite se nam na aktualnem seminarju, osvežite svoje znanje in se seznanite s prihajajočimi novostmi.

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi online. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na online izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝ in v primeru udeležbe v dvorani, npr. ˝Ljubljana˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Iz programa seminarja

1. DAVČNE NOVOSTI 2022, KI VPLIVAJO NA PREJEMKE FIZIČNIH OSEBE:

Kako davčne novosti 2022 iz ZDoh-2Z vplivajo na plače in druge prejemke fizičnih oseb?

Davčne novosti vplivajo na sledeča področja:

 • plače – spremenila se bo olajšava (111. čl. ZDoh-2), dohodninska lestvica (122. čl. ZDoh-2)), boniteta za  el. avtomobile (43. čl. ZDoh-2);
 • najemnine fizičnim osebam – spremenila se bo stopnja obdavčitve in odstotek normiranih stroškov ter dodaja možnost, da se lahko oseba odloči, da se ji prejemki iz najemnine upoštevajo v informativnem izračunu in obdavčijo po dohodninski lestvici (77. čl. in 135. čl. ZDoh-2);
 • dobiček iz kapitala – v primeru prodaje nepremičnine ali deleža v podjetju se spremeni stopnja obdavčitve dobička iz kapitala (132. čl. ZDoh-2) in spremeni se število let imetništva, ko je tak dohodek oproščen plačila dohodnine (do sedaj je veljajo, da se po dopolnjenih 20. letih, spremeni ste stopnja obdavčitve in število let, ko dobiček iz kapitala ni več obdavčen (96. čl. ZDoh-2);
 • lastne deleže - dividende – črta se obstoječa določba, po kateri so se lastni deleži od 1. 1. 2020 obdavčili kot dividende – (90. čl. ZDoh-2);
 • poslovno uspešnost – spremeni se pojem poslovne uspešnosti in višina, ki se upošteva za neobdavčen del (12. toč. 44 .čl. ZDoh);
 • poslovanja fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost:
  a) nove olajšave – dodajajo se nove olajšave za zaposlovanje in spremenijo obstoječe olajšave za zaposlovanje (61.a čl. ZDoh-2), spremeni se višina olajšave za prakso vajencev, dijakov in študentov (64. čl. ZDoh-2), dodaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (65.a čl. ZDoh-2), spremeni se višina % za olajšave za donacije (66. čl. ZDoh-2);
  b) reprezentanca – spremeni se višina davčno priznanih odhodkov iz naslova reprezentance
 • olajšave za študentsko delo – 113. čl. ZDoh-2;
  Olajšave se enkrat letno usklajujejo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin (118. čl. ZDoh-2)
  Kako davčne novosti 2022 iz ZDDPO-2S vplivajo na obdavčitev  PRAVNIH osebe (d.o.o.-jev, d.d.-jev, k.d.-jev, d.n.o.-jev,  zavodov, društev, zvez, fundacij, ustanov ipd..))

2. DAVČNE NOVOSTI 2022, KI VPLIVAJO NA PRAVNE OSEBE (d.o.o, k.d. d.d., zavode, društva, ustanove, fundacije …itd):

 • spreminja se področje olajšav: npr. višina olajšave za donacije (59. člen ZDDPO-2) ), olajšava za zaposlovanje (55.b čl. ZDDPO-2), dodaja se nova olajšava za  vlaganja v digitalni in zeleni prehod (55.c čl. ZDDPO-2), spremeni se višina olajšave za prakso vajencev, dijakov in študentov (57. čl. ZDDPO-2);
 • spreminja se višina odstotka glede stroška reprezentance – spremeni se višina davčno priznanih odhodkov iz naslova reprezentance (31.čl.ZDDPO-2);
 • spreminja se višina odstotka za rezervacije.

3. ELEKTRIČNI AVTO  z vidika DDPO-2, DDV-1 in ZDOH-2:

 • področje bonitete za uporabo električnega vozila s strani zaposlenega (kakšna je višina bonitete, kako se izračuna in kakšni so pogoji);
 • področje olajšava za delodajalca - ali je bolje da delodajalec olajšavo koristi po 55a členu ali 55c členu ZDDPO-2; kaj pa fizične osebe, ki opravljajo dejavnost  ali imajo tudi te olajšave?;
 • področje DDV – ali si lahko podjetje oz. delodajalec pri nakupu el. avtomobila odbije vstopni ddv in kakšni so pogoji; kaj pa če je podjetje kupilo el. avto kupljen v preteklosti?

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal bo potekal sočasno (*z udeležbo in online - preko ZOOM), med 09.00 in 12.15 uro. Mesta na izvedbi so omejena!

 • V primeru razglašene epidemije v državi ne izvajamo predavanj z udeležbo.
 • *Z udeležbo - v kolikor je taka prijava pod objavo seminarja mogoča.

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev webinarja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Predavatelj/ica

Biserka Šubelj

Biserka Šubelj, univ. dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov, člankov in e-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Ima…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

10.5.2022

Ljubljana

Biserka Šubelj

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.