Konferenca

7 ključnih novosti po 1. 1. 2023

- najnovejše o sprejetih in napovedanih novostih v 2023 na davčno-računovodskem področju

Simona Štravs, Mag. Dejan Petkovič, Ida Kavčič

Pregled novosti z davčno-računovodskega področja, ki smo jih pričeli na decembrskem Koktajlu sprememb 2023, zdaj nadaljujemo bolj poglobljeno na enodnevnem online posvetu, podprto z odgovori na vprašanja in dileme, ki jih lahko zastavljate na srečanju ali pošljete že vnaprej. Pregledali in opozorili bomo na novosti, ki so pomembna za računovodsko službo in pravilno evidentiranje ter izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ker je pred nami zaključevanje letnih računovodskih izkazov za leto 2022 bomo spregovorili tudi o sestavi letnega poročila za 2022, davčnih olajšavah, izplačilu dividend in njim podobnih dohodkov, ...

19.1.2023

9.30 - 14.00

ONLINE

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

Spremembe ZDDPO-2S s poudarkom na davčnih olajšavah (predavateljica: Ida Kavčič)

 • Vrednotenje ekonomskih kategorij in vpliv na davčno bilanco:
  • vrednotenje postavk v računovodskih izkazih – načela,
  • posebnosti pri evidentiranju osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, naložbenih nepremičnin, finančnih naložb, zalog, terjatev, rezervacij, časovnih razmejitev, stroškov, odhodkov in prihodkov.
 • Spremembe ZDDPO-2S:
  • ukrepi, povezani z državami in jurisdikcijami na seznamu,
  • rezervacije,
  • prevrednostenje in odpis terjatev,
  • stroški reprezentance in nadzornega sveta,
  • amortizacija pri sredstvih v najemu.
 • Davčne olajšave za leto 2022 s poudarkom na spremenjenih olajšavah:
  • olajšave za zaposlovanje,
  • olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod,
  • olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
  • olajšave za donacije.

Dividende in njim podobni dohodki & Spremembe pri obdavčitvi normirancev (predavatelj: mag. Dejan Petkovič) 

 • Napotki o izplačilu dividend in še posebej dividendam podobnih dohodkov:
  • prejemnik plačil je slovenska fizična ali pravna oseba,
  • prejemnik plačil je tuja fizična ali pravna oseba (primer: prenehanje slovenske družbe, edini družbenik je tuja pravna oseba).
 • Podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo z normiranimi odhodki (»normiranci«) v letu 2023:
  • davčna osnova v letu 2023 (davčna obveznost, vstop med normirance, pogoj za »obstanek« med normiranci, tveganja navideznih poslov), kako bo vplivalo na prispevke,
  • normiranci z dopolnilno dejavnostjo in normiranci, ki imajo najmanj 9 mesecev polno zavarovano osebo (podjetnik sam ali zaposlenec pri podjetniku z dopolnilno dejavnostjo).
 • Družbe, ki ugotavljajo davčno osnovo z normiranimi odhodki.

Paket "novih zakonov", ki vplivajo na poslovanje davkoplačevalcev (predavateljica: Simona Štravs)

 • Opozorila pri obračunu prejemkov fizičnim osebam:  
  • kaj velja opozoriti po spremembah novele zakona o dohodnini - ZDoh-2AA, 
  • kako pravilno obravnavati vnos šifre kolektivne pogodbe v REK-O obrazec2,
  • opozorila na spremembe vladne uredbe,
  • najemnine (obračun in plačilo za tekoči mesec, prejšnji mesec).
 • Novela ZDavP-2:
  • razkritje podatkov upravičeni osebi (19. člen),
  • premik datuma za plačilo akontacij davka od dohodka iz opravljanja dejavnosti in davka od dohodkov pravnih oseb. 
 • Obvestilo ZRSZZ - refundacije
 • Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize:
  • pogoji in način dodelitve pomoči po začasnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (koliko, kdaj in posledice).
 • Kaj velja poznati o novih starševskih dopustih?  
 • Dolgotrajna oskrba po spremembi zakona 
  • do junija se obetajo novi – drugačni prispevki, spremembe pri obračunu plač
 • Napoved sprememb ZPIZ-2 (trenutno v 30-dnevni javni razpravi)
  • izpostavljamo: invalidi in nadomestilo invalidom.

 

Kotizacija: 189 EUR + DDV. 

Za prijave do 13. 1. 2023 podarjamo 10% popust: KOTIZACIJA S POPUSTOM: 170,10€ + DDV. Druga oseba iz istega podjetja ima pri prijavi 50% popust.                            

Po opravljeni prijavi boste na email naslov prejeli potrdilo o uspešni prijavi. Ustrezen popust v skladu z datumom prijave bo upoštevan v procesu obdelave naročila ter pri izstavitvi računa. 

  Namen seminarja

  Pridružite se nam na posvetu, kjer boste v enem dnevu pridobili koristne informacije za uspešen začetek poslovnega leta ter se pripravili na ključne davčne spremembe, ki jih boste morali poznati in upoštevati v letu 2023.

  Rezervirajte si 19. januar za Vaš dan in se čim prej prijavite.

  Komu je namenjen

  Vabljeni: računovodje, kadroviki in vsi, ki jih zanimajo spremembe v davčno-računovodski in delovnopravni zakonodaji ‒ zaposleni v računovodstvu, zaposleni v financah, odvetniki, pravniki, direktorji malih in srednjih družb, zaposleni v računovodskih servisih.

  Potek seminarja

  09.15-09.30  Odprite spletno sobo – preizkusite povezavo

  09.30-10.45 Spremembe ZDDPO-2S s poudarkom na davčnih olajšavah (Predavateljica: Ida Kavčič)

  10.45-11.00 Kratek odmor

  11.00-11.15 Olajšave za zeleni in digitalni prehod v praksi (Predavatelj: dr. Dean Besednjak, Kronoterm d.o.o.)

  11.15-12.15 Dividende in njim podobni dohodki & Spremembe pri obdavčitvi normirancev (Predavatelj: mag. Dejan Petkovič) 

  12.15-12.30 Kratek odmor

  12.30-14.00 Paket "novih zakonov", ki vplivajo na poslovanje davkoplačevalcev (Predavateljica: Simona Štravs)

  Predavatelji

  Simona Štravs

  je univerzitetna diplomirana pravnica in davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev (ZDS). Je direktorica podjetja DEPS consulting d. o. o. ter je bila dolgoletna predsednica Zbornice davčnih svetovalcev. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih…

  Več delavnic tega predavatelja

  Mag. Dejan Petkovič

  samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja…

  Več delavnic tega predavatelja

  Ida Kavčič

  spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, d.o.o. in davčna svetovalka z licenco ZDSS.  V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna…

  Več delavnic tega predavatelja

  !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk020/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

  Termin in kraj dogodka

  19.1.2023

  ONLINE

  Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.